İlaç Ara

NAPONAL % 10 50 gr jel

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
7.21 TL [ 11 Ocak 2019 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

NAPONAL jel %10 Haricen kullanılır.

Etken Madde

1 gr jel’de 100 mg naproksen içerir.

Yardımcı maddeler

Propilen glikol, karbopol (carbomer 940), tri etanol amin, etil alkol, sodyum metabisülfit (E223), deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NAPONAL nedir ve ne için kullanılır?

2. NAPONAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NAPONAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NAPONAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.NAPONAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NAPONAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Sodyum metabisülfit içerdiğinden bazı kişilerde nadiren ciltte döküntü, kaşıntı, nefes darlığı, alerjik şok gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu gibi hallerde tedaviyi kesmek gerekir.

Eğer,

 • Hasta 2 yaşından küçükse kullanmayınız.
 • NAPONAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Göze ve çevresine, mukozalara ve açık yaralara uygulanmamalıdır.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşın duyarlılık hallerinde naproksen kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşlann daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da asetilsalisilikasit duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
 • Bunama riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.
 • Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve tansiyonda yükselme dahil olmak üzere tuz kısıtlamasının söz konusu olduğu bir durum söz konusu ise doktorunuza belirtiniz. 10 günden sonraki kullanımlarda bu risklerde artış olmaktadır.
 • "Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

  NAPONAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Naproksen, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  NAPONAL rin taşıt sürme veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  NAPONAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün propilen glikol ihtiva eder. Ciltte iritasyona neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün alkol ihtiva eder. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün sodyum metabisülfat (E223) ihtiva eder. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

  5.NAPONAL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAPONAL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NAPONAL’i kullanmayınız.

  Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) 306 62 60 (5 Hat)

  Fax: (0216)353 94 26

  Üretici:

  Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal/İSTANBUL Tel: (0216)306 62 60 (5 Hat)

  Fax: (0216) 353 94 26

  DEVAMINI OKU

  2.NAPONAL nedir ve ne için kullanılır?

  NAPONAL, 50 gramlık tüp ambalajlarda şeffaf görünümlü viskoz sıvıdır.

  NAPONAL, topikal olarak kullanılan antiinflamatuvar ve ağrı kesici etkilere sahip bir ilaçtır. NAPONAL, etkin madde olarak naproksen içerir.

  NAPONAL, kas-iskelet sistemi yumuşak dokularının kısa ve uzun süreli rahatsızlıklarında ağrı ve iltihaplanmayı giderir.

  Yağsız, leke bırakmayan ve hoş kokulu bir preparat olan NAPONAL, uygulandığı cilt bölgesini serinletici özelliğe sahiptir.

  NAPONAL,

  Aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde ağrı kesici ve enflamasyon giderici olarak etkilidir:

  • Omurga veya eklemlerde, aşırı zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalık! ar(o steoartrit, romatoidartrit)

  • Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (periartrit, tendinit, tenosinovit, bursit)
  • Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları
  DEVAMINI OKU

  3.NAPONAL nasıl kullanılır ?

  NAPONAL, günde 2-6 defa ağrılı yere tamamen emilene kadar hafifçe ovularak sürülür.

  Uygulama yolu ve metodu

  Cilt üzerine haricen uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımına ilişkin veri yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

  Eğer NAPONAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NAPONAL kullanırsanız

  NAPONAL kullanımına bağlı herhangi bir doz aşımı bildirilmemiştir.

  NAPONAL'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NAPONAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi NAPONAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecek şiddette hafif lokal iritasyon, eritem, dennatit gibi yan etkiler görülebilir.

  Bileşimindeki naproksen’in sistemik kullanımına bağlı yan etkiler, görülme sıklığına göre aşağıda listelenmiştir:

  Aşağıdakilerden biri olursa NAPONAL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Deri döküntüleri
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NAPONAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme

  Bunlar NAPONAL’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU