İlaç Ara

NAPROSYN %10 50 gr jel

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
12.77 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

NAPROSYN Plus %10+% 5 jel Haricen kullanılır.

Etken Madde

1 gr jel’de 100 mg naproksen ve 50 mg lidokain içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum Metabisülfıt, Etanol (% 96), Karbopol 980, Trietanolamin, Ksantan Zamkı, Velvet Koku, Saf Su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NAPROSYN nedir ve ne için kullanılır?

2. NAPROSYN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NAPROSYN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NAPROSYN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.NAPROSYN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NAPROSYN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

NAPROSYN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Naproksen ve lidokain, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

NAPROSYN PLUS’ın taşıt sürme veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

NAPROSYN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NAPROSYN PLUS’ın içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Lidokainin, toksik etkileri aditif ve genellikle sinerj istik olduğundan, kalp ritmini düzenleyen ilaç (tokainid ve meksiletin gibi) alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer lokal anesteziklerle kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

5.NAPROSYN’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAPROSYN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NAPROSYN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No : 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.NAPROSYN nedir ve ne için kullanılır?

NAPROSYN PLUS 30 ve 50 gram’lık tüp ambalajlarda topikal olarak kullanılan antiinflamatuvar ve ağrı kesici etkilere sahip bir ilaçtır.

NAPROSYN PLUS etkin madde olarak naproksen ve lidokain içerir.

NAPROSYN PLUS, kas-iskelet sistemi yumuşak dokularının kısa ve uzun süreli rahatsızlıklarında ağrı ve iltihaplanmayı giderir.

Yağsız, leke bırakmayan ve hoş kokulu bir preparat olan NAPROSYN PLUS, uygulandığı cilt bölgesini serinletici özelliğe sahiptir.

NAPROSYN PLUS,

Aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde ağrı kesici ve enflamasyon giderici olarak etkilidir:

•    Omurga veya eklemlerde, aşın zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar

(osteoartrit, romatoid artrit)

•    Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıklan (periartrit, tendinit, tenosinovit,

bursit)

•    Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları

•    Ağrı, enflamasyon ve kas gerginliği ile kendim gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları

DEVAMINI OKU

3.NAPROSYN nasıl kullanılır ?

NAPROSYN PLUS, günde 2-6 defa ağrılı yere tamamen emilene kadar hafifçe ovularak sürülür.

Uygulama yolu ve metodu

Cilt üzerine haricen uygulanır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin veri yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda kullanmayı tercih ediniz.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde kullanımına ilişkin bilgi yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilacın daha küçük alanlara uygulanması düşünülebilir.

Eğer NAPROSYN PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NAPROSYN kullanırsanız

NAPROSYN PLUS kullandıysanız:

NAPROSYN PLUS kullanımına bağlı herhangi bir doz aşımı bildirilmemiştir.

NAPROSYN PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NAPROSYN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi NAPROSYN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

etkiler olabilir.

Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecek şiddette hafif lokal iritasyon, eritem, dermatit gibi yan

etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa NAPROSYN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

•    Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

•    Deri döküntüleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NAPROSYN PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

:10 hastanın en az l’ınde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


Yaygın olmayan

Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

Yaygın:

•    Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme, ciltte tahriş, kızarıklık

Yaygın olmayan:

•    Terleme

» Saç dökülmesi

Deride içi sıvı dolu kabarcıklar (epidermal nekroliz)

Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

•    Cillte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Stevens Johnson sendromu)

•    Kızarmış ağrılı şişliklere neden olan deri altı yağ dokusunda oluşan bir deri iltihabı (eritema nodosum)

Hafif kabarık mor renkli cilt döküntüleri ile seyreden bir cilt hastalığı (liken planus) Değişik karakterde pürülan sıvı içeren lezyonlann eşlik ettiği reaksiyon (püstüler

reaksiyonlar)

•    Kurdeşen

•    Duyarlılık reaksiyonları

•    Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)

Çok seyrek:

Titreme (tremor)

Baş dönmesi Uyuklama Bulanık görme

Göz çevresine uygulanırsa göz tahriş Nefes darlığı

•    Göğüs ağrısı

•    Düzensiz kalp atışı

•    Sinirlilik

•    Vücutta kasılmalar (Konvülsiyon)

Bilinmiyor:

- Ani aşırı duyarlılık tepkisi (Anaflaktoid reaksiyonlar)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU