İlaç Ara

NEOFLEKS HIPERTONIK %3 NACL çözeltisi 250 ml setli

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş
Satış Fiyatı
6.12 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
250
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

NEOFLEKS HİPERTONİK % 3 sodyum klorür sudaki çözeltisi 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml Damar içine (intravenöz) uygulanır.

Etken Madde

Her 100 ml çözelti 3.0 gr sodyum klorür Yardımcı madde(ler) :Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NEOFLEKS HIPERTONIK nedir ve ne için kullanılır?

2. NEOFLEKS HIPERTONIK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NEOFLEKS HIPERTONIK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NEOFLEKS HIPERTONIK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.NEOFLEKS HIPERTONIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS HIPERTONIK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

* Serum sodyumunun normal, artmış ve hafifçe azalmış olduğu hallerde, doğuştan kalp yetmezliğinde, ödem ve sodyum tutulması olan durumlarda, tansiyon yüksekliğinde ve kalp yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

NEOFLEKS HIPERTONIK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

* İlerlemiş böbrek yetmezliğinde, kortizon alanlarda, kalp rezervi zayıf olanlarda, ameliyat sonrası hastalarda ve yaşlılarda kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEOFLEKS HIPERTONIK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Özel bir durum yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Sadece kullanımının kesinlikle gerekli olması durumunda hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEOFLEKS HİPERTONİK yüksek sodyum içeriğinden dolayı yenidoğanlarda kanda sodyum miktarının çok artması sebebiyle susuz kalmaya sebep olabileceği göz önünde bulundurularak çok gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

NEOFLEKS HİPERTONİK’i alan hastaların motorlu araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

NEOFLEKS HIPERTONIK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel bir durum yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çözelti içine başka bir ilacın enjeksiyonu zorunlu olmadıkça önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın çözeltinin pH’sında stabil olmasına, çözeltide bulunan maddeler ile geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.NEOFLEKS HIPERTONIK’in saklanması

NEOFLEKS HİPERTONİK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve

ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOFLEKS HIPERTONIK’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A Ş.

Büğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28 AKYURT/ANKARA Tel: 0 312 8441508

Üretim yeri : TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET AŞ.

Büğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28 AKYURT/ANKARA Tel: 0 312 8441508

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Uygulamaya hazırlanması :

A) Torba, twist-off kapağının ıslanması için birkaç kez baş aşağı çevrilir.

B) Torbanın twist-off kapağı çevrilip çıkarılır.

C) İnfuzyon seti üzerindeki damla sayısını ayarlayan klemp kapatılır.

D) İnfuzyon setinin spaykı (plastik delici kısım) üzerindeki koruyucu sağa sola çevrilerek çıkarılır. Spayk, twist-off kapağın merkezine sokulur.

E) Damlatma odacığı, çözeltiyle yarısına doluncaya kadar sıkılıp bırakılır. İğne ucundaki koruyucu çıkarılır. Klemp açılarak perfüzyon sistemi ve iğne çözeltiyle doldurulur. Klemp kapatılarak damara girilir. Daha sonra klemp açılarak damla adedi ayarlanır.

DEVAMINI OKU

2.NEOFLEKS HIPERTONIK nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS HİPERTONİK 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml polipropilen torbalarda sunulan damar içi yolla kullanım çözeltisidir. İçeriğinde sodyum ve klorür iyonları denilen vücudun temel elementleri bulunur.

NEOFLEKS HİPERTONİK çözeltisi süratle düzeltilmesi gereken, sodyum klorür kaybı sonucu ortaya çıkan oldukça ağır elektrolit eksikliğinin tedavisinde kullanılır. Ayrıca elektrolit ve sıvı tedavisinde ortaya çıkabilen kanda sodyum miktarının yetersizliği ve kanda klorür miktarının yetersizliği tedavisinde de kullanılır. Aşırı su alımı sonucu hücredışı görülen kanda sodyum azalması durumunda da (su zehirlenmesi) kullanılır. Aşırı terleme, kusma, ishal gibi durumlarda ağır tuz kayıpları da bu çözeltiyle tedavi edilir.

DEVAMINI OKU

3.NEOFLEKS HIPERTONIK nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Ortalama başlangıç dozu 100 ml'dir ve bu 1 saat içinde verilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine (intravenöz) uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda, doz vücut ağırlığına göre hesaplanarak uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOFLEKS HIPERTONIK kullanırsanız

NEOFLEKS HİPERTONİK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer NEOFLEKS HIPERTONIK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS HIPERTONIK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır . Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. Çok seyrek : 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. Seyrek :

Toplardamar iltihabı, damar dışına sızma, kan hacminin artması

Çok seyrek :

Kan sodyum düzeyinin artması, ateş reaksiyonları, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon , toplardamarda pıhtı oluşumu

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU