İlaç Ara

NEVOTEK 500 mg/100 ml IV infüzyon çözelti içeren flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
64.09 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

NEVOTEK 500 mg/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

100 ml infüzyon çözeltisinde 500 mg levofloksasine eşdeğer 512.460 mg levofloksasin hemihidrat

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NEVOTEK nedir ve ne için kullanılır?

2. NEVOTEK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NEVOTEK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NEVOTEK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.NEVOTEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEVOTEK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Levofloksasine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı veya florokinolonlar grubu antibiyotiklerden bir başkasına karşı alerjiniz varsa,
 • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,
 • Florokinolon grubu antibiyotik kullanıma bağlı tendon    rahatsızlığı    yaşadıysamz
 • (Tendon, kas ve iskeleti birleştiren bir bağdır.),

 • Hamileyseniz,
 • Bebek emziriyorsanız,
 • Çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde NEVOTEK’i kullanmayınız.
 • Gelişmekte olan kıkırdak dokusuna zarar verme riski nedeniyle çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
 • NEVOTEK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Çok ağır bir akciğer enfeksiyonu veya ciddi bir hastane enfeksiyonu geçiriyorsanız, (başka bir antibiyotik kullanılması daha uygun olabilir)
 • Merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlığınız varsa    ve    buna    bağlı    istemsiz
 • kasılma nöbetleri yaşadıysamz

 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı olduğu durumlarda: NEVOTEK* tedavisi sırasında veya sonrasında şiddetli, inatçı ve/veya kanlı ishal görülürse NEVOTEK* tedavisi hemen sonlandırılmalı ve gecikmeden uygun destekleyici ve/veya spesifik tedaviye başlanılmalıdır. Derhal doktorunuza haber veriniz. Doktorunuzun sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.
 • Kas kirişlerinde (tendon) bir iltihaplanmayı ya da yırtılmayı düşündürecek ağrı, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ortaya çıkarsa ve yaşlılarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon yırtılma riski artar. Doktorunuz bu durumu yakından takip etmek isteyebilir.
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa: Doktorunuz size özel doz ayarlaması yapacaktır.
 • Levofloksasin kullanan hastalarda nadiren de olsa ışığa karşı duyarlılık geliştiği bildirilmiştir. NEVOTEK* kullanımı sırasında kuvvetli güneş ışığına çıkmayınız veya solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmayınız.
 • Süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması): Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli kullanım sonucu, dirençli olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına sebep olabilir. Doktorunuz bunu önlemek amacı ile sizi yakından takip etmek isteyebilir. Eğer süperenfeksiyon oluşursa uygun tedavi yöntemlerini uygulayacaktır.
 • QT aralığında uzama sizde mevcutsa (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum): Çok seyrek olarak levofloksasin dahil florokinolon verilen hastalarda QT aralığında uzama bildirilmiştir. Aşağıdaki risk gruplarında dikkatli olunmalıdır:

 • İleri yaş (65 yaş üstü)
 • Karaciğer problemi yaşadıysamz,
 • Kortikosteroid kullanıyorsanız,
 • Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (örn. kandaki potasyum ve magnezyum düzeyinin düşük olması)
 • Konjenital QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)
 • Kalp hastalığı (kalp yetmezliği, kalp krizi öyküsü, kalp atımının yavaşlaması, inme)
 • QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanılması (örn. Sınıf IA ve III ritm düzenleyici ilaçlar, bazı depresyon ilaçları, makrolid grubu antibiyotikler)
 • Sizde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adı verilen bir enzimin doğuştan eksikliği varsa.
 • Hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma): Sizde şeker hastalığı (diyabet) mevcutsa ve bunun için insülin veya ağızdan alınan ilaçları kullanıyorsanız, (doktorunuz sizden kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi isteyebilir.)
 • Periferik nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı) sizde mevcutsa
 • •    Myasthenia gravisin (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi:

  Florokinolonlar kas-sinir iletimini engelleyen bir aktiviteye sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, solunum cihazı desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası ciddi yan etkiler florokinolonla ilişkilendirilmiştir.
  Öyküsünde myasthenia gravis bulunan hastalarda florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları: İlk dozu takiben nadiren öldürücü potansiyeli olan ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) görülebilir. Tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktorunuza başvurmalısınız.
 • Çok nadir olarak tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine kapılma ve tehlikeli davranışlar görülebilir. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedavi yöntemini belirler.
 • Psikolojik rahatsızlığınız veya psikiyatrik hastalık öykünüz varsa NEVOTEK*"i dikkatli kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında iştahsızlık, sarılık, koyu renkte idrar, kaşıntı veya karında hassasiyet meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz tedaviyi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NEVOTEK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NEVOTEK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Levofloksasinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

  İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili verilerin yeterli olmaması ve florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, NEVOTEK* gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur.
  Levofloksasininin süt ile atılmasına yönelik fızikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/ toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez.
  Florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, NEVOTEK* emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  NEVOTEK* kullanırken bu gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  NEVOTEK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NEVOTEK*, litresinde 154 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  /R

 • Bronşları genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bir ilaç olan teofilin (NEVOTEK ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)
 • Fenbufen, ketoprofen, ibuprofen, aspirin ve indometazin gibi benzeri steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NEVOTEK ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)
 • Gut hastalığında kullanılan probenesid veya mide ülserinde kullanılan simetidin (NEVOTEK*?in vücuttan atılımını azaltır)
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin (yarı ömrü uzar)
 • Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; varfarin).
  Etkisi artabilir, kanama riski oluşabilir. Doktorunuz sizden kan pıhtılaşma testleri isteyebilir.
 • Kalpte QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir) o Sınıfla antiaritmikler (kinidin) ve sınıf III antiaritmikler (amiodaron)
 • o Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar) o Makrolidler (bir antibiyotik grubu)

  o Diğer ilaçlar: Kalsiyum karbonat, digoksin, glibenklamid, ranitidin.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.NEVOTEK’in saklanması

  NEVOTEK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Işıktan koruyunuz.

  İnfüzyon sırasında ışıktan korumaya gerek yoktur.

  Kutusundan çıkarıldıktan sonra 3 gün içerisinde, kauçuk tıpa delindikten sonra 3 saat içerisinde kullanılmalıdır.

  Bir defalık kullanım içindir. Kullanılmayan kısmı atınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEVOTEK’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEVOTEK’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Akpınar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra – Sancaktepe/İstanbul

  Üretim Yeri:

  Mefar İlaç Sanayi A.Ş.

  Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No: 20 Kurtköy – Pendik / İstanbul

DEVAMINI OKU

2.NEVOTEK nedir ve ne için kullanılır?

NEVOTEK*, damar içine uygulanan yeşilimsi sarı renkte, berrak bir çözeltidir. İlacınızın kutusu içinde 1 ml'sinde 5 mg levofloksasin içeren, toplam 100 mİ çözelti içeren bir adet cam şişe ve askısı bulunur.

(S)    •    •

NEVOTEK bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubuna dahildir. Bakterilerin büyümesini, çoğalmasını engeller ve bakterilerin yok olmasını sağlar.

NEVOTEK etkin maddesi olan levofloksasine karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz antibiyotik tedavisini ağızdan alamayacak durumda olduğunuz için damar içine uygulanacak bu NEVOTEK* formunu, sizde aşağıdaki durumlardan biri bulunduğu için reçete etmiş olabilir: o Toplumdan edinilmiş zatürre (pnömoni)

o İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları o Prostat iltihabı

o Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Abse (irin kesesi), selülit, furonkül, impetigo (derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu), piyodemıa (irinli deri enfeksiyonu), yara enfeksiyonlarının neden olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları, o Hastanede edinilmiş zatürre (pnömoni)

DEVAMINI OKU

3.NEVOTEK nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NEVOTEK* size uzman bir sağlık personeli tarafından yavaş olarak, en az 60 dakika sürecek şekilde, damar yoluyla verilecektir.

NEVOTEK* erişkinlerde kullanılır.

Dozaj enfeksiyonun tipine ve şiddetine ve ayrıca enfeksiyon etkeni olan bakterinin duyarlılığına bağlıdır.

Doktorunuz sizin durumunuza bağlı olarak, başlangıçtaki damar içine uygulamadan birkaç gün sonra ağızdan uygulamaya geçebilir.

NEVOTEK*Mn aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir:

Kullanım yeri

Günlük dozaj

(enfeksiyonun şiddetine göre)

Tedavi süresi

Toplumdan edinilmiş zatürre

Günde tek doz veya 2 kez 500 mg

7-14 gün

o İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları

Günde tek doz 250 mg

7-10 gün

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Günde tek doz 250 mg veya tek doz veya iki kez 500 mg

7-14 gün

o Prostat iltihabı

Günde tek doz 500 mg

28 gün

Hastanede edinilmiş zatürre

Günde tek doz 750 mg

7-14 gün

Tedavinin süresi hastalığınızın seyrine bağlıdır (yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, NEVOTEK* kullanımı hastanın ateşi düştükten ve enfeksiyon sona erdiğine dair kanıt sağlandıktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

 • NEVOTEK* uzman bir sağlık personeli tarafından damar içine yavaş infüzyonla uygulanır. İnfüzyon süresi, 500 mg NEVOTEK* için 60 dakika olmalıdır.
 • Kullanmadan önce çözeltinin gözle incelenmesi gerekir. Yalnızca partikül içermeyen, berrak çözeltiler kullanılmalıdır.
 • Kauçuk tıpası delindikten sonra kontaminasyondan korunmak için infüzyon çözeltisinin derhal kullanılması gerekir.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  NEVOTEK çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarında bozukluk yoksa, NEVOTEK ’in dozunda ayarlama yapılması gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz NEVOTEK dozunu azaltacak ve size daha yakından izleyecektir.

  Kreatinin klirensi < 50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre) Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyon bozukluğunda, NEVOTEK* dozunda ayarlama yapılması gerekmez.
  Doktorunuz NEVOTEK* ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
  Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

  Eğer NEVOTEK* 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NEVOTEK kullanırsanız

  NEVOTEK* ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NEVOTEK* uzman bir sağlık personeli tarafından, doktorunuzun uygun gördüğü sıklıkta uygulanacaktır.

  NEVOTEK'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NEVOTEK ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan NEVOTEK* tedavinizi sonlandırmayınız, hastalığınızın belirtileri yeniden ortaya çıkabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi NEVOTEK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, NEVOTEK’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir.):

 • Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme, yutma veya nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafılaksi)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin NEVOTEKR,e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir.):

 • Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağnsı ve yüksek ateş.
  Bunlar ciddi bağırsak problemi belirtileri olabilir.
 • Tendonlarınızda (kas kirişleri) ağrı ve iltihaplanma. Aşil tendonu en sık etkilenen tendondur ve bazı durumlarda tendon kopabilir.
 • Hastalık nöbetleri (konvülsiyonlar).
 • Çok seyrek (10000 hastanın Tinde etkiler gözlenebilir.):

 • Ateş, karıncalanma, ağrı ya da uyuşukluk. Bunlar nöropatinin belirtileri olabilir.
 • Diğerleri:

 • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölge çevresindeki deride soyulma, kabarmayı da içeren ciddi deri döküntüleri,
 • İştah kaybı, gözün beyaz kısmının ve derinin san renk alması, idrar renginin koyulaşması, kaşıntı, karın bölgesinde hassasiyet. Bunlar karaciğer problemlerinin belirtileri olabilir.
 • Myasthenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Bulantı, diyare (ishal) ve kendini hasta hissetme,
 • Bazı karaciğer enzimlerinin kandaki seviyesinde yükselme,
 • Çözeltinin damar içine uygulandığı bölgede kızarıklık, ağrı, hassasiyet
 • Kan damarı iltihabı (lökositoklasik vaskulit)
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla görülebilir):

 • Kaşıntı ve deride döküntü,
 • Kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, iştahsızlık, karın bölgesinde ağrı,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku problemleri, sinirlilik,
 • Kan testleri, karaciğer ya da böbrek problemleri nedeniyle beklenmedik sonuçlar gösterebilir.
 • Beyaz kan hücresi sayısında değişiklikler,
 • Halsizlik,
 • Tedavi edilmesi gereken diğer bakteri ve mantar sayısı artabilir,
 • Seyrek (1.000 hastanm birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • El ve ayakta sızlama ve titreme,
 • Duygu durumunda değişiklikler (sinirlilik, saldırganlık) zihin karışıklığı huzursuzluk, depresyon, duygu karışıklığı
 • Düşük kan basıncı veya kalbin hızlı atması,
 • Eklem ya da kas ağrıları,
 • Kan trombosit sayısının düşmesinden dolayı kolayca kanama ve morarma olabilir.
 • Beyaz kan hücresi sayısında düşüş (nötropeni)
 • Nefes alma güçlüğü ve hırıltı (bronkospazm), nefes darlığı (dispne),
 • Şiddetli kaşıntı, ürtiker,
 • Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir.):

 • Cildin güneşe ve ultraviyole ışığa hassasiyetinin artması (ışığa duyarlılık)
 • Kan şekerinin düşmesi. Bu durum diyabet hastaları için önemlidir.
 • İşitme, tat ve koku alma bozuklukları, kulak çınlaması,
 • Görme bozuklukları,
 • İntihar düşünceleri ve intihar girişimi de dahil, kendine zarar verici davranışlar, görsel ve işitsel varsam (halüsinasyon)
 • Dolaşım kaybı,
 • Kas güçsüzlüğü. Bu myastenia gravis hastaları için önemli bir durumdur. (Sinir sistemiyle ilgili nadir görülen bir hastalık)
 • Ateş, boğaz ağrısı ve genel bir hastalık hissi. Bu belirtiler beyaz kan hücresi sayısındaki düşüşten kaynaklanabilir.
 • Alerjik akciğer reaksiyonları.
 • Karaciğerde inflamasyon, böbrek çalışma şeklinde değişiklik ve interstisyel nefrit olarak adlandırılan alerjik böbrek reaksiyonlarından kaynaklanan böbrek bozukluğu
 • Diğer yan etkiler

 • Kırmızı kan hücresi sayısında düşüş. Kırınızı kan hücrelerinin hasarı ve her türlü kan hücresi sayısındaki düşüşten dolayı cilt soluk ve sarı olabilir.
 • Aşırı immun cevaplar oluşabilir (aşırı duyarlılık).
 • Aşırı terleme
 • Sırt, göğüs ve ekstremite (Kollar ve bacaklar) ağrısı,
 • Hareket ve yürüme problemleri,
 • Porfiri hastalarında ataklar (nadir görülen metabolik bir hastalık),
 • Alerjik reaksiyondan kaynaklanan kan damarlarında iltihaplanma
 • Bunlar NEVOTEK* 'in hafif yan etkileridir.

  Bu gibi belirtilerin rahatsız edici bir hal alması veya uzun süre devam etmesi halinde, doktorunuza başvurunuz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU