İlaç Ara

NUROFEN 200 mg 20 draje

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NUROFEN nedir ve ne için kullanılır?

2. NUROFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NUROFEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NUROFEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.NUROFEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NUROFEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,

 • İbuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Daha Önceden ibuprofen, aspirin ve diğer N S Ali’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,

  Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

 • Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise, Serebrovasküler kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

  NUROFEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,
 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
 • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (Ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiyseniz veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizi doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.

  ibuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile, midebağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

  Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,

 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, başağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise.

 • Su çiçeği hastalığı geçirmekteyseniz.
 • Diğer NSAll ilaçlar ile olduğu gibi, NUROFEN infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir. Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  NUROFEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NUROFEN tabletler bir bardak su ile beraber aç karnına alınabilir. Yine de, çok az kişi Brufen ile hafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse tabletlerin bir miktar yiyecek veya süt ile alınması yardımcı olacaktır. NUROFEN kullanırken tercihen alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NUROFENMn emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  ibuprofen tedavisini takiben belirli hastaların tepki verme süresi etkilenebilir. Bu durum, araç ve makine kullanımı gibi yüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek dozda kullanım, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yol açabilir. Bu etki eş zamanlı alkol alımı ile artabilir.

  NUROFEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NUROFEN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  NUROFEN, sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, NUROFEN tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

  Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunların atılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

  Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.

  Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir. Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin); NSAİİ’ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilirler.

 • Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.
 • Beta-blokörler (atenolol gibi), beta-adrenoreseptör bloke edici olarak tanımlanan ilaçların antihipertansif etkisini (tansiyon düşürücü etkisi) azaltır.

 • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi; midebağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • İdrar söktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • NSAİI’Ier, tiyazidlerin (diazoksit) tansiyon düşürücü etkilerini (antihipertansif etki) azaltırlar.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.

 • Kolestiramin:    İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin
 • gastrointestinal yoldaki emilimini azaltabilir. Bu ilaçlar birlikte kullanıldığında en az 2 saat ara ile alınmalıdır.

 • Sülfonilüre: NSAIİ’ler sülfonilüre tedavilerinin etkilerini arttırabilir Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) rapor edilmiştir.
 • Diğer ağrı kesiciler (Cox-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 • Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir.
 • Mifepriston (düşük ilacı); ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olabilir.
 • Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.

 • Takrolimus; NSAİİ’ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.
 • -Zidovudin; NSAİİ’ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanama sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.
 • CYP2C9 İnhibitörleri : Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol içeren ilaçlarla birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

  5.NUROFEN’in saklanması

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Hadımköy Yolu Hoşdere Mevkii,

  Özgür Nakliyat Yanı No:3 Hadımköy / İSTANBUL Tel No: (0212) 622 66 00 Faks No: (0212) 623 19 52

  DEVAMINI OKU

  2.NUROFEN nedir ve ne için kullanılır?

  • NUROFEN, 20 ve 30 draje içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
  • Her bir draje 200 mg ibuprofen içerir.

  *    NUROFEN’in etkin maddesi olan ibuprofen, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir.

  *    NUROFEN bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastalıkların (romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının düzeltilmesi,
 • Gut (damla) hastalığında görülen eklem iltihabı Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması,
 • Cerrahi operasyondan sonra görülen ağrı
 • DEVAMINI OKU

  3.NUROFEN nasıl kullanılır ?

  NUROFEN’i ne zaman ve ne şekilde alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz eczacınız da yardımcı olabilir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Normal günlük doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dır. Doktorunuz hastalığınızın belirtilerine göre günlük dozunuzu arttırabilir. Fakat bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği: Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü NUROFEN gibi NSAİİ’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

  Eğer NUROFEN'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NUROFEN kullanırsanız

  NUROFEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NUROFEN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NUROFEN ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar NUROFEN kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz. NUROFEN almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız daha da kötüleşebilir.

  Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi NUROFEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa NUROFEN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Spesifik olmayan allerjik reaksiyon

 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafılaksi)
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi
 • solunum yolu reaksiyonları,
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)

 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
 • Steven-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı

 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde
 • kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü

 • Aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NUROFEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 • Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)
 • Kemik iliği baskılanması Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu)

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
 • Kanda nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)
 • Trombositopeni (trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma)
 • Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)

 • Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)
 • Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)

 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)

 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Akut böbrek bozukluğu İdrarda kan bulunması (hematüri)

  Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensi azalması)

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Kulak çınlaması (tinnitus)

 • Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)
 • Olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme (halüsinasyon)
 • Görme bulanıklığı
 • Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)
 • - Görme değişiklikleri

 • Duymada azalma
 • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
 • Burun kanaması (epistaksi)

 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
 • Mide ülseri (gastrik ülser)
 • Sarılık

 • Anemi (kansızlık), anormal karaciğer fonksiyon testi Depresyon
 • Uyuşma (parestezi)
 • Uykululuk hali (somnolans)
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

  Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil)

 • Alerjik nezle (rinit)
 • Uykusuzluk
 • Endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete)
 • Toksik optik nöropati (Ani görme kaybı ve gözde ağrı ile seyreden rahatsızlık).
 • NUROFENgibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Seyrek olarak NUROFEN ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Döküntü

  Kaşınma

  Ödem

  Sıvı tutulması Sinirlilik

 • Baş dönmesi Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)
 • Mide yanması Hazımsızlık (dispepsi)
 • Kusma

 • Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı
 • İshal (diyare)
 • Kabızlık (konstipasyon)
 • Gaza bağlı m ide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
 • Yorgunluk

  Bunlar NUROFEN’in hafif yan etkileridir.

  DEVAMINI OKU