İlaç Ara

NUTRIFLEX lipid SPECIAL intravenoz emülsiyon 1250 ml

Firma Bilgileri
B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş
Satış Fiyatı
136.75 TL [ 12 Temmuz 2019 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL intravenöz infüzyonluk emülsiyon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Sol, üst odadan

1250 ml

1875 ml

(glukoz çözeltisi)

Glukoz monohidrat

198.0 g

297.0 g

Anhidr glukoza eşdeğer

180.0 g

270.0 g

Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat

3.120 g

4.680 g

Çinko asetat dihidrat

8.78 mg

13.17 mg

Sağ, üst odadan (yağ emülsiyonu)

1250 ml

1875 ml

Soya yağı

25.0 g

37.5 g

Orta-zincirli trigliseridler

25.0 g

37.5 g

Alt odadan

1250 ml

1875 ml

(amino asit çözeltisi)

İzolösin

4.11 g

6.16 g

Lösin

5.48 g

8.22 g

Lizin hidroklorür

4.98 g

7.46 g

Lizine eşdeğer

3.98 g

5.96 g

Metiyonin

3.42 g

5.13 g

Fenilalanin

6.15 g

9.22 g

Treonin

3.18 g

4.76 g

Triptofan

1.00 g

1.50 g

Valin

4.51 g

6.76 g

Arjinin

4.73 g

7.09 g

Histidin hidroklorür monohidrat

2.96 g

4.44 g

Histidine eşdeğer

2.19 g

3.29 g

Alanin

8.49 g

12.73 g

Aspartik asit

2.63 g

3.94 g

Glutamik asit

6.14 g

9.20 g

Glisin

2.89 g

4.33 g

Prolin

5.95 g

8.93 g

Serin

5.25 g

7.88 g

Sodyum hidroksit

1.464 g

2.196 g

Sodyum klorür

0.473 g

0.710 g

Sodyum asetat trihidrat

0.313 g

0.470 g

Potasyum asetat

4.611 g

6.917 g

Magnezyum asetat tetrahidrat

1.137 g

1.706 g

Kalsiyum klorür dihidrat

0.779 g

1.168 g

Amino asit içeriği (g)

71.8

107.7

Toplam azot içeriği (g)

10

15

Karbohidrat içeriği (g)

180

270

Lipid içeriği (g)

50

75

Lipid formundaki enerji [kJ (kcal)]

1990(475)

2985 (715)

Karbohidrat formundaki enerji [kJ (kcal)]

3015 (720)

4520 (1080)

Amino asit formundaki enerji [kJ (kcal)]

1170(280)

1755 (420)

Protein dışı enerji [kJ (kcal)]

5005 (1195)

7510 (1795)

Toplam enerji [kJ (kcal)]

6176 (1475)

9265 (2215)

Ozmolalite [mOsm/kg)

2090

2090

pH

5.0 – 6.0

5.0 – 6.0

Elektrolitler (mmol)

Sodyum

67

100.5

Potasyum

47

70.5

Magnezyum

5.3

7.95

Kalsiyum

5.3

7.95

Çinko

0.04

0.06

Klor

60

90

Asetat

60

90

Fosfat

20

30

Yardımcı maddeler

Sitrik asit monohidrat, yumurta lesitini, gliserol, sodyum oleat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NUTRIFLEX nedir ve ne için kullanılır?

2. NUTRIFLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NUTRIFLEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NUTRIFLEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.NUTRIFLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NUTRIFLEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Yumurta- veya soya proteinine, yer fıstığı yağına veya NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

• NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ı iki yaşın altındaki çocuklara uygulamayınız.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz de NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ı kullanmayınız:

• doğuştan amino asit metabolizma bozuklukları,

• yağ metabolizma bozuklukları,

• anormal yüksek kan elektrolit seviyeleri,

• örneğin sebebi bilinmeyen bilinç kaybı (koma), kanınızda asidik maddelerin birikmesi (asidoz), şiddetli diyabet, ameliyatlar veya yaralanmalardan sonra iyi kontrol altına alınamamış metabolik anomaliler,

 • saatte kontol edilebilmesi için 6 üniteden fazla insüline ihtiyaç duyan anormal yüksek kan şekeri seviyesi,
 • • safra akışının bozulduğu durumlar (intrahepatik kolestaz),

  • şiddetli karaciğer hastalığı,

 • diyalizin mümkün olmadığı şiddetli böbrek hastalığı,
 • anormal yüksek kanama riski,
 • kalp krizi veya felç,
 • kan pıhtıları veya yağ nedeniyle    damarların    tıkanması (akut tromboembolik
 • durumlar, lipid embolisi),

 • kollaps veya şok durumunda iken gelişebilen    hayati tehlikesi olan dolaşım problemleri,
 • yetersiz hücresel oksijen temini,
 • vücutta aşırı sıvı birikmesi,
 • sıvı, elektrolit veya asit-baz dengesi bozuklukları,
 • akciğerinizde sıvı (pulmoner ödem),
 • şiddetli kalp problemleri (dekompanse kalp yetmezliği)
 • NUTRİFLEX

  NUTRIFLEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer kalp, karaciğer veya böbrek probleminiz varsa.
 • • Eğer diabet, anormal kan yağı değerleri ve vücudunuzun sıvı ve tuz bileşiminde bozukluk gibi belirli metabolizma bozukluklarınız varsa.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu ilacı kullanırken alerjik reaksiyonların erken belirtilerinin tayin edilebilmesi için yakından izlenmelisiniz.

  Bu ilacı kullandığınız sürece, normal olduklarından emin olmak için, metabolizmanız, karaciğer ve böbrek fonksiyonunuz düzenli olarak izlenecektir. Bu nedenle, kan örnekleriniz alınır ve idrarınız toplanır ve analiz edilir.

  Sağlık personeli, vücudunuzun sıvı ve elektrolit gereksiniminin karşılandığından emin olmak için gerekli önlemleri alacaktır.

  NUTRİFLEX

  NUTRIFLEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NUTRIFLEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, bu ilaç size sadece doktorunuz iyileşmeniz için mutlaka gerekli olduğunu düşünürse, verilecektir. NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ın gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili veri mevcut değildir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Damardan beslenen annelerde emzirme tavsiye edilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL, yatan hastaya doktor kontrolü ve gözleminde verilmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki hastanın araç ve makine kullanması mümkün değildir.

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL hem etkin madde hem yardımcı madde olarak sodyum içermektedir. Toplam sodyum miktarı bireysel dozaja göre değişmektedir. Bu tıbbi ürün her 1250 ml’lik dozunda 67 mmol ve her 1875 ml’lık dozunda 100.5 mmol sodyum ihtiva eder.
  Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL başka ilaçlarla etkileşebilir. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza haber veriniz:

  • İnsülin

 • Heparin
 • • İdrar akışını fazlalaştıran ilaçlar (diüretikler)

  • Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ADE- inhibitörleri)

  • Siklosporin ve takrolimus gibi organ naklinde kullanılan ilaçlar

 • Kumarin türevleri gibi istenmeyen kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar
 • • Yangı tedavisinde kullanılan ilaçlar (Kortikosteroidler)

  • Sıvı dengenizi etkileyen hormon preparatları (ACTH)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.NUTRIFLEX’in saklanması

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Işıktan korumak için torbayı dış ambalajında saklayınız.

  Dondurmayınız. Eğer yanlışlıkla donarsa atınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NUTRIFLEX’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  B.Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş.

  Tekstilkent Koza Plaza, B Blok,

  Kat: 13, No: 46 – 47 Esenler, 34235 İstanbul

  Üretici:

  B. Braun Melsungen AG Carl- Braun-Strasse 1,

  34212 Melsungen / Almanya

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

  İnfüzyona başlamadan önce emülsiyonun mutlaka oda sıcaklığına ısıtılması gerek.

  Emülsiyon karışımının hazırlanması:

  Torbayı koruyucu torbasından çıkarınız ve aşağıdaki talimatlara uyunuz:

 • Torbayı çıkartıp sert bir yüzeye koyunuz
 • İki elle basınç uygulayarak üstteki iki bölümün arasındaki separatörü (soyularak açılan kısım, peel seal) açınız
 • Ambalajın içeriğini yavaşça karıştırınız
 • İnfüzyon için hazırlanması:

 • Boş olan iki bölmeyi arkaya doğru katlayınız
 • Ortadaki halkadan tutarak karısım torbasını infüzyon standına asınız
 • Çıkış portunun koruyucu kapağını çıkartınız ve normal teknik kullanılarak infüzyonu uygulayınız

Sadece amino asit ve glukoz çözeltilerinin berrak olduğu sağlam ambalajları kullanınız.

Lipid emülsiyonu içeren bölümde yağ damlacıkları (faz ayrışması) varsa, o ambalajı kullanmayınız.

NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL tek kullanımlık ambalajlardadır.

Kullanılmayan kısım atılmalıdır.

Eğer filtre kullanılıyorsa, lipid-geçirgen olmalıdır.

NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL ambalajı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
Koruyucu ambalajı çıkardıktan ve torbanın içindekileri karıştırdıktan sonra NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL 2-8°C arasında 4 gün boyunca ve ilaveten 25°C’de 48 saat boyunca saklanabilir.

Eğer

 • yağ emülsiyonu içeren bölümünde renk değişikliği veya yağ tabakası
 • amino asit ve glukoz çözeltisini içeren bölümde bulanıklık veya parçacık fark ederseniz NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ı kullanmayınız.
 • DEVAMINI OKU

  2.NUTRIFLEX nedir ve ne için kullanılır?

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL enerji sağlar ve vücudun gelişmesi veya iyileşmesi için gerekli olan amino asit, elektrolit ve esansiyel yağ asitleri olarak adlandırılan maddeleri içerir.

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL, normal beslenmenizin mümkün olmadığı durumlarda verilir. Örneğin ameliyat sonrası, kazalar veya yanıklardan sonra ya da mide ve bağırsaktan gıda emiliminin gerçekleşemediği durumlarda.

  DEVAMINI OKU

  3.NUTRIFLEX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Ne kadar çözeltiye ihtiyacınız olduğuna ve tedavinin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Bu ürün doktor kontrolünde uygulanır.

  Günlük dozlar ihtiyaçlarınız ve vücut ağırlığınıza göre ayarlanacaktır. Size uygulanan dozların ve infüzyon hızlarının doğru olmasına dikkat edilecektir.

  Yetişkinler ve 15 - 17 yaş arasındaki ergenler:

  Yetişkinler için günlük doz 35 ml/ kilogram vücut ağırlığı/gündür.

  Bu 2.0 g amino asit, 5.04 g glukoz ve 1.4 g lipid /kilogram vücut ağırlığı/güne tekabül eder.
  Bu çözelti size maksimum 1.7 ml/kilogram vücut ağırlığı/saat hızında uygulanacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL intravenöz damla ile, yani, küçük bir tüp yoluyla doğrudan damar içine uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar ve 14 yaşına kadar ergenler:

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL iki yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

  İki yaşın üstündeki çocuklarda dozaj bireysel özelliklerine göre, çocuğun yaşına, gelişim durumuna ve mevcut hastalığına bağlıdır.

  Aşağıdakiler günlük dozlar için kılavuz olarak kullanılabilir:

 • 3. - 5. yaş için: 1.43 g amino asit, 3.60 g glukoz ve 1.0 g lipide tekabül eden 25 ml/kg vücut ağırlığı /gün.
 • 6. - 14. yaş için: 1.0 g amino asit, 2.52 g glukoz ve 0.7 g lipide tekabül eden 17.5 ml/kg vücut ağırlığı /gün.
 • Uygulama hızı 1.7 ml/kg vücut ağırlığı/saati geçmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Genel olarak, tavsiye edilen dozlar diğer yetişkinler için tavsiye edilenlerden farklı değildir.
  Yine de, metabolik hızlar ve yollar, yaşlılarda değişebildiğinden, dikkatle izlenmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, doz ihtiyacınıza göre özel olarak ayarlanır.

  Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

  Eğer NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NUTRIFLEX kullanırsanız

  LİPİD SPECİAL kullandıysanız:

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer çok fazla NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL aldıysanız, aşağıdaki belirtiler gözlenebilir:

 • Sıvı fazlalığı ve elektrolit bozuklukları
 • Akciğer şişmesi
 • İdrarda amino asit kayıpları ve amino asit dengesinin bozulması
 • Kusma, mide bulantısı, mide ağrısı
 • Titreme, ateş
 • Yüksek kan şekeri seviyesi
 • İdrarda glukoz
 • • Aşırı yüksek kan şekeri seviyesine bağlı bilinç kaybı veya bilinç bulanıklığı

 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • • Aşağıdaki semptomları içeren yağ yüklemesi sendromu:

 • Kandaki yüksek yağ seviyeleri
 • - Ateş

 • İç organların yağlanması
 • - Sarılık (ikterus) varlığında veya yokluğunda karaciğer büyümesi (hepatomegali)

 • Dalak büyümesi (splenomegali)
 • - Kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin azalması

  - Kan pıhtılaşma bozuklukları

  - Kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ve diğer kan anomalileri

  - Anormal karaciğer fonksiyon testleri

 • Bilinç kaybı
 • Bu durumlarda infüzyon derhal durdurulmalıdır. İlave bir tedaviye ihtiyacınız olup olmadığına doktorunuz karar verecektir. Siz iyileşmeden infüzyona devam edilmeyecektir.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NUTRİFLEX

  NUTRIFLEX'i kullanmayı unuttuysanız

  NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur.

  NUTRİFLEX

  NUTRIFLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavi sadece doktor kontrolü altında sonlandırılacağından, istenmeyen etkilerin oluşması beklenmez.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi NUTRIFLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın    :    10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan    : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Seyrek    :    1000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek    :    10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor    :    Verilerde sıklık derecesi belirlenmemiştir.

  Seyrek:

  • Alerjik reaksiyonlar, örneğin nefesin çabuk kesilmesi, dudaklarda, ağızda ve boğazda şişme, nefes almada zorluk.

 • Kanınızın pıhtılaşma meyilinde artış
 • Nefes alma problemleri, ciltte mavimsi renk (siyanoz)
 • Çok seyrek:

 • Yağ yüklemesi sendromu:
 • Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 3 “Kullanmanız gerekenden daha fazla NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL kullandıysanız” bölümüne bakınız. Uygulama durdurulduğunda semptomlar genellikle kaybolur.

  Bu yan etkiler ciddi yan etkilerdir.

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın :

 • Damarların tahrişi veya yangısı (flebit, tromboflebit)
 • Seyrek:

  • kan basıncında düşme veya artış

 • yüz ve boyunda kızarma (flushing)
 • uyuşukluk
 • başağrısı
 • terleme
 • titreme
 • üşüme hissi
 • • göğüs, sırt, kemik ve bel ağrısı Çok seyrek:

 • kanda anormal yüksek yağ veya şeker seviyeleri
 • • kanınızda asidik maddelerin yüksek seviyede olması

  Yaygın olmayan yan etkiler:

 • hasta hissetme, mide bulantısı (kusma), iştah kaybı
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU