İlaç Ara

NUTRIFLEX PLUS IV inf.sol. 2000 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş
Satış Fiyatı
132.89 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
2000
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

NUTRİFLEX PLUS

i.v. infüzyon için çözelti Damar içine uygulanır.

Etken Madde

İki bölmenin karıştırılmasından önce ve sonra 1000 ml ve 2000 ml’lik ambalajlardaki etkin maddelerin miktarları aşağıda verilmiştir:

Karışmadan önce Krş. Sonra Karışmadan önce Krş. sonra

Bileşimi

Alt bölme 600 ml

Üst bölme 400 ml

1000 ml

Alt bölme 1200 ml

Üst bölme 800 ml

2000 ml

İzolösin

2.82 g

2.82 g

5.64 g

5.64 g

Lösin

3.76 g

3.76 g

7.52 g

7.52 g

Lizin hidroklorür Lizine ekivalan

3.41 g (2.73 g)

3.41 g (2.73 g)

6.82 g (5.46 g)

6.82 g (5.46 g)

Metiyonin

2.35 g

2.35 g

4.70 g

4.70 g

Fenilalanin

4.21 g

4.21 g

8.42 g

8.42 g

Treonin

2.18 g

2.18 g

4.36 g

4.36 g

Triptofan

0.68 g

0.68 g

1.36 g

1.36 g

Valin

3.12 g

3.12 g

6.24 g

6.24 g

Arjinin monoglutamat Arjinine ekivalan Glutamik aside ekivalan

5.98 g (3.24 g) (2.74 g)

5.98 g (3.24 g) (2.74 g)

11.96 g (6.48 g) (5.48 g)

11.96 g (6.48 g) (5.48 g)

Histidin hidroklorür monohidrat Histidine ekivalan

2.03 g (1.50 g)

2.03 g (1.50 g)

4.06 g (3.00 g)

4.06 g (3.00 g)

Alanin

5.82 g

5.82 g

11.64 g

11.64 g

Aspartik asit

1.80 g

1.80 g

3.60 g

3.60 g

Glutamik asit

1.47 g

1.47 g

2.94 g

2.94 g

Glisin

1.98 g

1.98 g

3.96 g

3.96 g

Prolin

4.08 g

4.08 g

8.16 g

8.16 g

Serin

3.60 g

3.60 g

7.20 g

7.20 g

Magnezyum asetat tetrahidrat

1.23 g

1.23 g

2.46 g

2.46 g

Sodyum asetat trihidrat

1.56 g

1.56 g

3.12 g

3.12 g

Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat

3.12 g

3.12 g

6.24 g

6.24 g

Potasyum hidroksit

1.40 g

1.40 g

2.80 g

2.80 g

Sodyum hidroksit

0.23 g

0.23 g

0.46 g

0.46 g

Kalsiyum klorür dihidrat

0.53 g

0.53 g

1.06 g

1.06 g

Glukoz monohidrat Glukoza ekivalan

165.0 g (150.0 g)

165.0 g (150.0 g)

330.0 g (300.0 g)

330.0 g (300.0 g)

Elektrolitler:

Sodyum

37.2 mmol

37.2 mmol

74.4 mmol

74.4 mmol

Potasyum

25.0 mmol

25.0 mmol

50.0 mmol

50.0 mmol

Kalsiyum

3.6 mmol

3.6 mmol

7.2 mmol

7.2 mmol

Magnezyum

5.7 mmol

5.7 mmol

11.4 mmol

11.4 mmol

Klor

7.2 mmol

28.3 mmol

35.5 mmol

14.4 mmol

56.6 mmol

71.0 mmol

Fosfat

20.0 mmol

20.0 mmol

40.0 mmol

40.0 mmol

Asetat

22.9 mmol

22.9 mmol

45.8 mmol

45.8 mmol

Total amino asitler

48 g

48 g

96 g

96 g

Azot

6.8 g

6.8 g

13.6 g

13.6 g

Non-protein enerji KJ (kcal)

2510

(600)

2510 (600)

5025

(1200)

5025

(1200)

Total enerji KJ (kcal)

2510

(600)

795 (190)

3310 (790)

5025

(1200)

1590 (380)

6615

(1580)

Ozmolarite (mOsm/l)

1400

1400

Yardımcı maddeler

Sitrik asit monohidrat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NUTRIFLEX PLUS IV nedir ve ne için kullanılır?

2. NUTRIFLEX PLUS IV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NUTRIFLEX PLUS IV nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NUTRIFLEX PLUS IV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.NUTRIFLEX PLUS IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NUTRIFLEX PLUS IV’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırlı duyarlılık) varsa

• Eğer doğuştan özel protein diyeti gerektiren, şiddetli amino asit metabolizma bozukluğunuz varsa

• Eğer kanda asidik maddelerin birikmesi (asidoz) veya şeker hastalığı gibi yeterli derecede kontrol altına alınamayan metabolik bozukluğunuz varsa

• Eğer kontrol altına alabilmek için saatte 6 üniteden fazla insülin ihtiyacı olan aşırı kan şekeri yüksekliğiniz varsa

• Eğer anormal yüksek kan elektrolit seviyeleriniz varsa

• Eğer kafa içi veya omurilik kanamanız varsa.

NUTRİFLEX PLUS’ı bebeklere ve iki yaşın altındaki çocuklara vermeyiniz.

Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, aşağıdakilerden biri sizde de varsa NUTRİFLEX PLUS’ı kullanmayınız:

 • şiddetli karaciğer hastalığı,
 • diyalizin mümkün olmadığı şiddetli böbrek hastalığı,
 • sebebi bilinmeyen bilinç kaybı (koma),
 • kollaps veya şok durumunda iken gelişebilen hayati tehlikesi olan dolaşım problemleri,
 • yetersiz hücresel oksijen temini,
 • vücutta aşırı su birikmesi,
 • akciğerinizde sıvı (pulmoner ödem),
 • kalp problemleri (dekompanse kardiyak yetmezliği)
 • NUTRIFLEX PLUS IV’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • eğer kalp veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • eğer sıvı, elektrolit veya asit-baz dengesinde bozukluk    varsa,    örneğin    vücutta düşük
 • sıvı ve tuz miktarı (hipotonik dehidrasyon), kanda düşük sodyum veya potasyum seviyesi varsa,

 • eğer yüksek kan glukoz seviyeleriniz varsa.
 • Eğer    böbrek, karaciğer, böbreküstü bezleri, kalp veya akciğer    bozukluğunuz    varsa,    günlük

  dozunuz çok özenle ayarlanıp kontrol edilecektir.

  Şiddetli bir şekilde yetersiz beslendiyseniz, damardan beslenmenizi kademe kademe artırmak için özen gösterilecek ve beraberinde gerekli elektrolit, özellikle potasyum, magnezyum ve fosfat kontrolü ve takviyesi yapılacaktır.

  NUTRİFLEX PLUS, glukoz (şeker) içerdiğinden kan şekeri seviyeniz etkilenebilir. Bunu kontrol etmek için kan örneklerinin alınması gerekli olabilir.

  Ayrıca, kan elektrolit seviyeleri, su dengesi, asit-baz dengesi ve uzun süre kullanımında kan hücre sayısı, kan pıhtılaşma fonksiyonu ve karaciğer fonksiyonu kontrol edilmelidir.

  Tüm damardan yapılan uygulamalarda olduğu gibi, NUTRİFLEX PLUS infüzyonlarında da aseptik (mikropsuz ortam yaratan) önlemler mutlaka alınmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NUTRIFLEX PLUS IV’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NUTRIFLEX PLUS IV’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer annenin damardan beslenmeye ihtiyacı varsa, emzirme tavsiye edilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  NUTRİFLEX PLUS, yatan hastaya doktor kontrolü ve gözleminde verilmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki hastanın araç ve makine kullanması mümkün değildir.

  NUTRİFLEX PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Geçerli deği1.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NUTRİFLEX PLUS başka ilaçlarla etkileşebilir. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza haber veriniz:

  • Yangı tedavisinde kullanılan ilaçlar (Kortikosteroidler)

  • Sıvı dengenizi etkileyen hormon preparatları (ACTH)

  • Triamteren veya amilorid gibi idrar akışını artıran ilaçlar

  • Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ADE- inhibitörleri)

  • Siklosporin ve takrolimus gibi transplantasyonda kullanılan ilaçlar

  5.NUTRIFLEX PLUS IV’in saklanması

  İdeal olanı iki çözeltinin karıştırılmasından sonra NUTRİFLEX PLUS’ın derhal uygulanmasıdır. Ancak, özel durumlarda, oda sıcaklığında 7 güne kadar ve buzdolabında 14 güne kadar (uygulama süresi dahil) saklanabilir.

DEVAMINI OKU

2.NUTRIFLEX PLUS IV nedir ve ne için kullanılır?

NUTRİFLEX PLUS, vücudun gelişmesi veya iyileşmesi için gerekli olan amino asit, mineraller (elektrolitler) ve glukoz olarak adlandırılan maddeleri ve karbohidrat şeklinde kalori içermektedir.

Bu ürün size, yeterli yemek yiyemediğinizde veya tüp ile ağızdan beslenemediğinizde, damarınıza yerleştirilen küçük bir boru yoluyla verilir. Bu ürüne besinsel ilave (nutrisyonal süpleman) denir.

NUTRİFLEX PLUS özellikle orta şiddetli derecede katabolizmalı (protein ve yağların yıkıma uğratıldığı metabolizma süreci) hastalarda kullanılır. Bu tip hastalarda, hastaların enerji, protein, vs. depoları, bu depoların yenilenmesinden çok daha hızlı bir şekilde tükenir.

NUTRİFLEX PLUS berrak, renksiz veya hafif açık sarı renkte sulu bir çözeltidir.

NUTRİFLEX PLUS aşağıdaki gibi iki-odalı plastik torbalarda pazarlanmaktadır:

 • 1000 ml (400 ml amino asit + 600 ml glukoz çözeltisi)
 • 2000    ml (800 ml amino asit + 1200 ml glukoz çözeltisi)
 • DEVAMINI OKU

  3.NUTRIFLEX PLUS IV nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  15 yaşından itibaren ergenler ve yetişkinler:

  Ne kadar ilaca ihtiyacınız olduğuna gereksinimlerinize göre doktorunuz karar verecektir, ancak, verilen doz günde kg vücut ağırlığı başına 40 ml sıvıyı aşmamalıdır, yine de tam miktar doktorunuz tarafından belirlenir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  2 ile 14 yaş arası çocuklar:

  2-14 yaş arası çocuklar için özel doz tavsiyeleri vardır. Doktorunuz bu tavsiyelere göre uygun dozu belirler.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulama yolu ve metodu

  NUTRİFLEX PLUS büyük santral ven (merkezi toplardamar) içine uygulanır.

  Kullanım süresi

  Bu ilaç ile ne kadar süre tedavi edileceğinize doktorunuz karar verir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Şiddetli karaciğer bozukluğunuz veya diyalize girişi olmayan şiddetli böbrek bozukluğunuz varsa bu ilacı kullanmayınız. Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa veya böbrek üstü bezlerinizde, kalbinizde veya akciğerinizde bozukluk varsa, doktorunuz özellikle dikkat edecektir.

  Kan şekeri değerlerinizi aşırı yükselten herhangi bir durumunuz varsa, örneğin kaza sonrası oksijen eksikliği veya başka bir şekilde bir organ bozukluğunuz varsa, glukoz dozu buna bağlı olarak düşürülecektir.

  Eğer NUTRİFLEX PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NUTRIFLEX PLUS IV kullanırsanız

  NUTRİFLEX PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doğru uygulama ile bu ilaçtan yüksek doz almanız pek olası değildir.

  Yine de bu ilaçtan fazla miktarda aldıysanız, şunlar olabilir: Vücutta aşırı sıvı birikimi, vücut elektrolit miktarında bozukluk, akciğerde şişme (ödem), idrar ile amino asit

  kaybından dolayı amino asit dengesizliği, bulantı, kusma, titreme, kan ve/veya idrarda yüksek glukoz seviyeleri, dehidrasyon (su kaybı), hiperosmolalite (vücut sıvılarında konsantrasyon artışı), aşırı yüksek kan şekeri seviyeleri nedeniyle bilinç kaybı.

  Yüksek doz verildiyse, infüzyon durdurulur ve oluşan özel yan etkilerin tedavisine başlanır.
  Belirtiler iyileştikten sonra tedaviniz tekrar başlatılabilir.

  NUTRIFLEX PLUS IV'i kullanmayı unuttuysanız

  NUTRİFLEX PLUS doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur.

  NUTRIFLEX PLUS IV ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavinizin aniden durdurulması mümkün olmadığından, tedavinin ne zaman durdurulduğuna doktorunuz karar verir. Tedaviniz durdurulduğunda, dikkatlice izleneceksiniz. Bu nedenle, tedavi durdurulduğunda advers etkiler beklenmez.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi NUTRIFLEX PLUS IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın :    10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın :    10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
  Seyrek :    1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Çok seyrek :    10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor:    Verilerde sıklık derecesi belirlenmemiştir.

  Seyrek:

  Bu yan etkiler çoğunlukla yüksek doz veya çok hızlı infüzyon yüzünden gelişir. İnfüzyon durdurulunca genelde kaybolur.

 • Eğer beslenme yetersizliğiniz şiddetli ölçüde ise, fazla yüksek dozlar serum elektrolit seviyelerinde düşüş, uyku hali ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile tahammülsüzlük reaksiyonlarına (tekrar beslenme sendromu) neden olabilir.
 • • Bulantı veya kusma olabilir.

  • Çözelti fazla hızlı verilirse, idrar miktarınız aşırı artabilir.

  Bu seyrek yan ekiler gelişirse tedaviniz durdurulmalı veya, doktorunuzun kararına göre, daha düşük dozda devam ettirilmelidir.

  Uygulama ile ilgili yan etkiler

  Özellikle 3 yaşın altındaki çocuklar, diabetli hastalar veya glukoz toleransı ile farklı problemleri olan hastalarda damardan beslenme birden durdurulursa, kan şekeri normal değerlerin altına düşebilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU