İlaç Ara

ORNIDONE 250 mg 20 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
44.88 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ORNIDONE nedir ve ne için kullanılır?

2. ORNIDONE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ORNIDONE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ORNIDONE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ORNIDONE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ORNIDONE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşın duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
 • ORNIDONE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli kullanınız.

 • Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ORNIDONE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ORNIDONE yemeklerden sonra, tok kamına kullanılmalıdır.

  Omidazol kullanılırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ORNIDONE, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ORNIDONE, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  ORNIDONE alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

  ORNİDONE’nun İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ORNIDONE içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  ORNIDONE aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  ;l5

  ‘ –j

  r$

  i

  •|

  j


  *ıiifii"-Vf-*xıf’tı ‘7ih/>ıV,iBv:,^^’-fr^’*ıfifaihr i;f ir • ^1’ ’İ-"ViıV fi ‘i;    fi”ı ı ’r i "yi-ı Yt nT i’4^ ,;ın’ ^ aıV’ «Tıli^ rr /V • rv ^ifir Tiw rr’tirfirıfıV ıHi^vrtltjırifiı    ^    »ur^i ir    ^rıV^-i .V ^fi^yii•%^•’,^ "jg r    Vi artV.fiia’fri. t    Ti’ ft’ -jjiı afü rhintı üıif1 V. iıhftf’ih bf£a H    r~ cii


  • Kumarin tipi oral antikoagülanlann etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
  • Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
  • Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

  5.ORNIDONE’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ORNIDONE’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ORNIDONE’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4 34467

  Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20

  Üretim yeri:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.ORNIDONE nedir ve ne için kullanılır?

  Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

  DEVAMINI OKU

  3.ORNIDONE nasıl kullanılır ?

  ORNİDONE, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.

  Ne sıklıkta ve kaç tablet ORNİDONE kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.

  Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

  Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  ORNİDONE, sadece ağızdan kullanım içindir.

  •    Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  ORNİDONE’nun doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre y apılmaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.

  •    Özel kullanım durumlan:

  Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

  Eğer ORNİDONE ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ORNIDONE kullanırsanız

  ORNİDONE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ORNIDONE'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz ORNİDONE ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.

  İlacınızı almayı unutmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ORNİDONE ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ORNIDONE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatsızlıklan
 • Baş ağnsı
 • Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıklar, sanlık
 • Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozukluktan, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya kanşık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonlan gözlenmiştir.

  Bunlar ORNİDONE’nun hafif yan etkileridir.

  DEVAMINI OKU