İlaç Ara

OTRIVINE MENTOL %0.1 10 ml sprey

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
7.87 TL [ 25 Ocak 2019 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

OTRIVINE %0.1 Nemlendirici Doz Ayarlı Burun Spreyi Burun deliklerine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 ml’sinde 1 mg ksilometazolin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Benzalkonyum klorür, disodyum edetat, sodyum dihidrojen fosfat, disodyum fosfat, sodyum klorür, sorbitol (E420), metilhidroksi propil selüloz saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OTRIVINE MENTOL nedir ve ne için kullanılır?

2. OTRIVINE MENTOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OTRIVINE MENTOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OTRIVINE MENTOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.OTRIVINE MENTOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OTRIVINE MENTOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Ksilometazolin hidroklorüre, diğer burun açıcı ilaçlara (adreneıjik ilaçlar) veya OTRIVINE’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa,
 • Yakın zamanda burun ile ilgili (trans-nazal) bir ameliyat geçirdiyşeniz,
 • Burun mukozanızda Rinitis sicca denilen özel bir iltihabi durum varsa.
 • Göz tansiyonunuz varsa
 • 6 yaş ve altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • OTRIVINE MENTOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Tansiyonunuz yüksekse
 • Kalp hastalığınız varsa
 • Tiroid bezleriniz fazla çalışıyorsa (hipertroidi)
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa
 • Şeker hastalığınız varsa
 • Feokromastom hastasıysanız
 • Prostat büyümeniz varsa
 • Diğer burun açıcı ilaçlarda olduğu gibi, OTRIVINE, çok duyarlı hastalarda uyku bozuklukları, sersemlik, titremeye neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  Diğer burun açıcı ilaçlarda olduğu gibi, OTRIVINE de 5 günden daha uzun süreli devamlı olarak kullanılmamalıdır. Eğer belirtiler devam ederse, doktorunuza danışınız. Uzun süreli veya aşırı dozda kullanıldığında yeniden burun tıkanıklığı oluşmasına neden olabilir.

  Özellikle çocuklar ve yaşlılar için önerilen doz aşılmamalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OTRIVINE MENTOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OTRIVINE MENTOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz, OTRIVINE kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bebeğinizi emziriyorsanız, OTRIVINE almadan önce doktorunuza danışınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  OTRIVINE tedavisinin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

  OTRIVINE MENTOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OTRIVINE, verilen doz başına 10 mg’dan daha az benzalkonyum klorür içerir.

  Benzalkonyum klorür, deride tahrişe sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer, depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri, trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar) alıyorsanız, tür ilaçlar OTRIVINE’in etkilerini arttırabileceğinden, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

  5.OTRIVINE MENTOL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OTRIVINE MENTOL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OTRIVINE MENTOL’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Üretim Yeri :

  GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş Levent, Şişli-İSTANBUL

  Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

  ………………tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.OTRIVINE MENTOL nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

DEVAMINI OKU

3.OTRIVINE MENTOL nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler ve 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda:

Günde 3-4 kez, her bir burun deliğine 1 defa püskürtünüz. Son püskürtmeyi yatmadan kısa bir süre önce yapmanız önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

2

1'

k

1. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız.

2. Birinci uygulamadan önce, sprey bir defa havaya dağılana kadar, birkaç pompalama hareketi yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz. Daha sonraki kullanımlarınızda buna ihtiyaç yoktur ve spreyi hemen kullanabilirsiniz.

3. Burnunuzu temizleyiniz. İleriye doğru hafifçe eğiliniz ve başlığı burun deliğine yerleştiriniz.

4. Spreyin en uygun şekilde dağılmasını sağlamak için pompayı bastırırken aynı anda nefes alınız.

5. Diğer burun deliği için aynı işlemi tekrarlayınız.

6.    Kullanımdan sonra kapağı kapatınız.

Ölçülü doz veren sprey, her defasında tam doz uygulamanızı ve OTRIVINE’in burnunuzun iç yüzeyinize iyice dağılmasını sağlar.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

OTRJVINE Nemlendirici Sprey, 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

OTRIVINE’in yaşlılarda kullanımı ile ilgili klinik çalışma yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer OTRIVINE’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OTRIVINE MENTOL kullanırsanız

OTRIVINE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OTRIVINE MENTOL'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer OTRIVINE’in bir dozunu almayı unutursanız ve bir saat içinde hatırlarsanız hemen kullanınız. Ancak daha uzun sürede hatırlarsanız, dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi OTRIVINE MENTOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa OTRIVINE MENTOL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları (Ciltte döküntü, kaşıntı gibi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OTRIVINE’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Kalp atışlarınızda düzensizlik veya hızlanma
 • Bulanık görüş
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Bölgesel yanma hissi, burun mukozasında kuruluk ve tahriş Bunlar OTRIVINE’in hafif yan etkileridir.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU