İlaç Ara

PANTONIX 40 mg IV enj. için toz içeren 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koç İlaç Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
14.68 TL [ 24 Ocak 2020 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PANTONIX 40mg i.v. Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Yalnızca damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her flakon 40 mg pantoprazole eşdeğer 42.3 mg pantoprazol sodyum içerir.

Yardımcı maddeler

40 mg mannitol 2mg disodyum edetat ve pH ayarlaması için 1.4 mg sodyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PANTONIX nedir ve ne için kullanılır?

2. PANTONIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PANTONIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PANTONIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PANTONIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PANTONIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

– Pantoprazol veya PANTONIX in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var İse kullanmayınız,

PANTONIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

– İstenmeyen kilo kaybı,

– Tekrarlanan kusmalar,

– Yutma zorluğu,

– Kan kusma,

– Solgun görülme ve güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

– Dışkıda kan görülmesi

– Ağır ve sürekli diyare (ishal) durumlannda

DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Doktorunuz kötü bir hastalığınız olup olmadığını anlamak İçin bazı testler yaptırmanıza karar verebilir, çünkü pantoprazol kanserin bazı belirtilerini baskılayıp, teşhisi geciktirebilir. Eğer tedaviniz sırasında belirtileriniz devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

Eğer;

Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa. Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa doktorunuza bildiriniz. PANTONIX ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak izletmelisiniz. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda PANTONDC kullanımı kesilmelidir.

• Eğer AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir isimli bir ilaç ile aym zamanda PANTONIX kullamyorsamz, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.

 • Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü PANTONIX özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda uzun süreli kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini artırabilir. Bu durumda doktorunuz PANTONIX’i daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerecektir.
 • Daha Önceden size hipomagnezi (kanınızdaki magnezyum düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da PANTONIX tedavinizin kısa kesilmesine karar verebilir. PANTONIX tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz veya kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz, çünkü bunlar hipomagnezemi belirtileridir. Aynca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunlan da doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz gerekli görürse periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptınyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü PANTONIXbu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • PANTONIX üst mide-bağırsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini artırabilir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza damşımz.

  PANTONIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PANTONIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde ilacm anneye yaranmn, henüz doğmamış bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren annelerde ilacın anneye yaranmn, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

  Bu tıbbi ürün her flakonda 23 mg’dan (1 mmol) az sodyum ihtiva eder, bu durum kontrollü sodyum diyeti uygulayan hastalar için bir sorun oluşturmaz.

  Ürün mannitol içerdiğinden hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Pantoprazol, ketokonazol gibi mantar enfeksiyonlarım önlemeye yönelik olan ve emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı ilaçlann emilimini azaltabilir.

 • Proton pompası inhibitörleri atazanavir gibi HIV (AİDS) tedavisinde kullamlan ilaçlann emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörleri, atazanavir ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:
 • – Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı), fenitoin (sara/epilepsi ilacı),

  – Kafein,

  – Diazepam, nifedipin, digoksin, metoprolol (kalp ilaçlan),

  – Etanol (alkol),

  – Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),

  – Piroksikam, diklofenak, naproksen (bunlar non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlardır),

  – Teofilin (solunum ilacı),

  – Doğum kontrol hapları.

 • Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandmldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasmda kan pıhtılaşma değerlerinizi izletmeniz önerilir.

Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Eğer rççeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.PANTONIX’in saklanması

PANTONIX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PANTONIX’i kullanmayınız.

(fi) *

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PANTONIX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Koç İlaç Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Çalışkanlar Mah. Babür Cad. 83/B Telsizler – Altındağ/ANKARA/TÜRKİYE Telefon    : (312) 347 69 42

Faks    : (312) 517 05 54

Üretimyeri:

Incepta Pharmaceuticals Ltd.

40, Shahid Tajuddin Ahmed Sharani,Tejgaon I/A,Dhaka-1208,

Bangaldeş + 880.2.8837811-26 + 880.2.8837952

e-mail : [email protected]

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Kullanıma hazır çözelti 8 mL sodyum klorür 9 mg/ml (%0.9) çözeltisinin kuru toz içeren flakona enjeksiyonu ile hazırlanır. Bu çözelti doğrudan uygulanabilir veya 100 mL sodyum klorür 9 mg/ml (%0.9) enjeksiyonu ve ya 55 mg/ml (%5) glukoz enjeksiyonu ile karıştırıldıktan sonra da uygulanabilir. Cam veya plastik kaplar dilüsyon için kullanılabilir.

PANTONIX, burada belirtilen çözeltiler dışındaki çözeltiler ile karıştırılmamalıdır.

Hazırlandıktan sonra 12 saat içerisinde çözelti kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik bakış açısından, ürün hemen uygulanmalıdır.

Eğer hemen uygulanmayacaksa, saklama zamanı ve koşullan kullanıcının sorumluluğundadır ve 25 °C sıcaklık altında 12 saatten fazla bekletilmemelidir.

Damar içine uygulama 2-15 dakikada yapılmalıdır.

Flakon içeriği sadece tek kullanımlıktır. Flakon içerisinde kalan ürün veya görsel olarak değişime uğramış (bulanıklık ve çökelti gözlenirse) ürün imha edilmelidir.

Sayfa 9 / 9

DEVAMINI OKU

2.PANTONIX nedir ve ne için kullanılır?

PANTONIX enjeksiyonluk çözelti için beyaz - soluk beyaz bir tozdur. 40 mg toz içeren, gri kauçuk tıpalı, alüminyum kapaklı 8 mL renksiz cam flakon içerisinde yer alır.

(fi)

PANTONIX “proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizde asit oluşumunu azaltır. Midede asit nedeniyle oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

PANTONIX;

• Asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağn (reflü özofajit ve özofageal reflü hastalığında)

• Bağırsaklann üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri) veya midedeki ülser (gastrik ülser)

• Akut kanamalı mide veya bağırsakların üst kısmındaki ülserlerde, kanamanın tedavisinde veya kanamanın tekrarlamasını önlemede,

• Zollinger Ellison Sendromu gibi midede aşırı asit üretiminin olduğu durumlann tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.PANTONIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri), midedeki ülser (gastrik ülseri ve asidin mideden vemek borusuna kaçışına bağlı vemek borusunda iltihaplanma ve agn (reflü özofajit ve özofageal reflü hastalığında) tedavisinde

Günde 1 flakon (40 mg pantoprazol)

Zollinger Ellison Sendromu ve midede asın asit üretiminin olduğu durumların tedavisi için

Günde 2 flakon (80 mg pantoprazol)

Doktorunuz midenizdeki asit üretimine bağlı olarak sizin kullanmanız gereken dozu belirleyecektir.

Eğer doktorunuz tarafından günde iki flakondan (80 mg) fazla enjeksiyon kullanmanız gerektiği söylenmişse, bu enjeksiyonlar iki eşit doz halinde verilmelidir.

Doktorunuz günde dört flakondan (160 mg) fazla geçici bir dozu size başlayabilir. Eğer mide asidi seviyenizin acil olarak kontrol altına alınması gerekiyorsa, başlangıç dozu 160 mg (dört flakon) midedeki asit miktannı acil olarak azaltmak için yeterli olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine uygulama ağız yoluyla uygulamamn mümkün olmadığı durumlarda önerilir. Bir doktor veya hemşire size PANTONIX'i damar içine yavaş bir şekilde uygulayacaktır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

PANTONIX yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumlan: Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu (yarım flakon) aşılmamalıdır.

Eğer PANTOND^’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PANTONIX kullanırsanız

PANTONIX ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PANTONIX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PANTONIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

PANTONIX ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PANTONIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PANTONIX kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz, ağız, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem),

- Yutkunmada zorluk,

- Nefes almada güçlük,

- Çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi,

- Kurdeşen,

- Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağnlı döküntüler (bunlar Stevens Johnson Sendromu, Erythema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlannın belirtileri olabilir),

-Derinin sanlaşması veya gözlerde beyazlık (karaciğer hücrelerinde ağır zarar, sanlık) veya ateş, kurdeşen ve ağnlı idrar ve arka alt kısımda ağn ile karakterize böbrek rahatsızlığı (böbreklerde ciddi iltihaplanma),

-Anafilaktik şoku da kapsayan aşın duyarlılık reaksiyonlan.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PANTONIXfe karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Enjeksiyon bölgesindeki damar duvarında iltihap ve damar iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu

Nedeni belli olmayan ateş, sık sık ateşli hastalık geçirme, vücut direncinde düşme (akyuvarlarda azalmanın işareti olabilir);

Nedeni belli olmayan çürük/bereler, kanın geç pıhtılaşması (kan pulcuklannda (trombosit) azalmanın belirtileri olabilir);

Karaciğer yetmezliği ile birlikte ya da tek başma sanlığa yol açan ciddi karaciğer haşan (halsizlik, iştah kaybı, bulantı, kusma, kilo kaybı, deride ve gözlerde sararma gibi belirtiler verebilir);

Özellikle eğilimli hastalarda, ruhsal çöküntü, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme, zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali, aynca önceden var olmalan halinde bu belirtilerde ağırlaşma.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Baş ağnsı

- Kamın üst kısmında ağn

- İshal

- Kabızlık

- Gaz

- Baş dönmesi

- Görme bozukluklan (bulanık görme)

- Bulantı

- Kusma

- Kaşıntı ve deri döküntüsü gibi aleıjik reaksiyonlar

- Ağız kuruluğu

- Eklem ağnsı

- Işığa duyarlılık

- Kas ağnsı

- Böbrek iltihabı

- Kol ve bacaklann alt kısmında ödem

- Karaciğer enzim düzeylerinde artış

- Trigliserid (kan yağlarından biri) düzeylerinde artış

- Vücut sıcaklığında artış.

Bunlar PANTONIX'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU