İlaç Ara

PARTEMOL 1 G/100 ml infüzyon için çözelti içeren 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
13.87 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PARTEMOL lg/lOOml İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 ml çözelti 10 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, sodyum metabisülfit, disodyum fosfat dihidrat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PARTEMOL nedir ve ne için kullanılır?

2. PARTEMOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PARTEMOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PARTEMOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PARTEMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PARTEMOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Parasetamole, proparasetamol hidroklorüre (parasetamolün    önilacı) veya
 • PARTEMOL’ün içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi    birine karşı aşırı

  duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),

 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz ve etkin karaciğer hastalığınız varsa.
 • Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa
 • PARTEMOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Kansızlığınız varsa
 • Süregelen alkol tüketiminiz varsa veya aşırı alkol tüketiyorsanız    (her gün 3 kadeh
 • veya daha fazla alkollü içki tüketiyorsanız),

 • İştahsızlığınız varsa, dengesiz ve/veya yetersiz besleniyorsanız
 • Vücudunuz susuz kalmışsa
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PARTEMOL akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  PARTEMOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PARTEMOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PARTEMOL kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında PARTEMOL’ü kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız ancak doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse PARTEMOL kullanabilirsiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  PARTEMOL aldıktan sonra kendinizi rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. PARTEMOL’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Fenitoin alıyorsanız (konvülsiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) – dozun ayarlanması gerekebilir;
 • Probenesid alıyorsanız (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) – dozun ayarlanması gerekebilir;
 • Salisilik asit türevi ağrı kesiciler (salisilamid, diflusinal) alıyorsanız,
 • Enzim indükleyen maddeler (bu maddeler arasında barbitüratlar, izoniazid, antikoagülanlar, zidovudin, amoksisilin+klavulanik asit ve etanol sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir) alıyorsanız,
 • Konvülsiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar, karbamazepin) alıyorsanız,
 • Düzenli olarak alkol tüketiyorsanız,
 • Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (kumarin veya indandion türevi ilaçlar) alıyorsanız,
 • İzoniazid alıyorsanız (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Bu tıbbi ürün her 100 mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Yardımcı madde olarak sodyum metabisülfıt içerdiğinden, nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.PARTEMOL’in saklanması

  PARTEMOL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altmda oda sıcaklıklarında saklayınız.

  Buzdolabında saklamayınız, dondurmayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PARTEMOL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PARTEMOL’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Cinnah Cad. Yeşilyurt Sokak 3/2 06690 Çankaya /ANKARA Üretici Firma: İDOL İlaç Dolum Sanayi ve Tic. A.Ş.

  Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No:20 34010 Topkapı /İSTANBUL

  X————————————————————————————————————

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULA YACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

  Uygulama şekli:

  Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intravenöz infiizyon olarak uygulanır.

  Yenidoğanlar ve infantlarda (< 10 kg) dozaj yanlışlarını önlemek ve miligram (mg) ile mililitreyi (mL) birbirine karıştırmamak için, uygulanacak olan hacmin mililitre (mL) cinsinden belirlenmesi önerilir. Uygulanan PARTEMOL hacmi (10 mg/mL) bu ağırlık grubunda asla doz başına 7.5 mL’yi aşmamalıdır. Yenidoğanlarda ve infantlarda (< 10 kg) çok düşük hacimler gerekecektir.

  Çocuğun vücut ağırlığına ve istenen hacme göre uygun dozu ölçmek için 5 mL’lik ya da 10 mL’lik bir şırınga kullanılmalıdır.

  Pediyatrik dozaj için PARTEMOL ayrıca seyreltilerek de uygulanabilir. Ancak sadece l:10’a kadar % 0.9 sodyum klorür çözeltisi veya % 5 glukoz çözeltisi kullanılabilir, (dokuz hacim diluanda bir hacim parasetamo1.) Seyreltilmiş çözelti hazırlandıktan sonra bir saat içinde (infüzyon süresi dahil) kullanılmalıdır.

  100 ml (1000 mg) ilaç flakonu doz hatasına (aşırı doz verilmesine) neden olabileceği için bütün halinde 50 kg’ın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.

  100 ml’den az olan dozlar verilirken, ilaç flakonundan çekilerek ayrı olarak verilmelidir.

  60 ml’ye kadar olan pediyatrik dozlar bir şırınga ile 15 dk’lık bir sürede uygulanır.

  10 kg olan hastalarda cam flakon asılmadan infüzyon yapılmalıdır.

  Cam ampulde sunulan her infüzyonluk çözeltide olduğu gibi, özellikle infüzyonun sonunda yakın takip önerilir. Perfüzyonun sonunda yakın takip gerekliliği özellikle santral venöz yol infüzyonu yapılıyorsa hava embolisini önlemek açısından önemlidir.

  Uygulamadan önce, görsel olarak üründe partikül madde ve renk değişikliği kontrolü yapılmalıdır. Tek seferde kullanılmalıdır. Kullanılmayan çözelti atılmalıdır.

  Mikrobiyolojik açıdan, açma metodu mikrobiyal kontaminasyon riskini bertaraf etmediği sürece, ürün açıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır. Eğer derhal kullanılmazsa, kullanma sırasındaki saklama sürelerinden ve şartlarından kullanıcı sorumludur.

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

  DEVAMINI OKU

  2.PARTEMOL nedir ve ne için kullanılır?

  • PARTEMOL lg/lOOml İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon her 1 ml çözeltide 10 mg parasetamol içerir.

  • PARTEMOL lg/lOOml İnfiizyon İçin Çözelti İçeren Flakon 1 flakonluk kutularda kullanıma sunulan berrak ve açık sarımtrak çözeltidir.

  • PARTEMOL analjezik (ağrı kesici) ve antipiretikler (ateş düşürücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

  • PARTEMOL yetişkinler, adolesanlar ve 33 kg’ın üzerindeki (yaklaşık 11 yaşında) çocuklarda kullanılır.

  • PARTEMOL ağrının ya da ateşin tedavisinde damar içine uygulamanın klinik olarak gerekli görüldüğü acil durumlarda ve/veya diğer uygulama yollarının mümkün olmadığı durumlarda (özellikle cerrahi girişimden sonra, orta şiddette ağrının ve ateşin kısa süreli tedavisinde) kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.PARTEMOL nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığa bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Daha fazla bilgi için bu kullanma talimatının sonunda yer alan ve Sağlık personeli için hazırlanmış olan açıklamaları okuyabilirsiniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Hasta ağızdan ilaç alabilecek duruma gelir gelmez uygun bir oral analjezik (ağız yoluyla kullanılan ağrı kesici) ilaca geçilmesi tavsiye edilir.

  Tek doz veya tekrarlayan dozlar şeklinde akut (ani) ağrı veya ateş için kullanılabilir.

  Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intrvenöz infüzyon olarak (damar yoluyla) uygulanır.

  Doz, hasta kilosuna göre ayarlanır. Doz ayarıyla ilgili öneriler aiağıdaki tabloda sunulmaktadır. Doktorunuz, size uygun doz ayarını yapacaktır.

  Hasta ağırlığı

  Tek doz

  Maksimum günlük doz

  <10 kg

  7.5 mg/kg

  Parasetamol/uygulama (0.75 ml çözelti/kg)

 • Günde en fazla dört kez
 • Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık bırakılmalıdır.
 • -    Maksimum günlük doz 30mg/kg’ı

  aşmamalıdır.

  > 10 kg ve <33 kg

  15mg/kg

  parasetamol/uygulama (1.5 ml çözelti/kg)

 • Günde en fazla dört kez
 • Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık bırakılmalıdır.
 • -    Maksimum günlük doz 60mg/kg’ı

  aşmamalıdır (maksimum günlük doz 2 g)

  Hasta ağırlığı

  Tek doz

  Maksimum günlük doz

  > 33 kg ve <50 kg

  15 mg/kg

  parasetamol/uygulama (1.5 ml çözelti/kg)

 • Günde en fazla dört kez
 • Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık bırakılmalıdır.
 • -    Maksimum günlük doz 60mg/kg’ı

  aşmamalıdır (maksimum günlük doz 3 g)

  > 50 kg

  1 g parasetamol/uygulama (bir 100 ml flakon)

 • Günde en fazla dört kez
 • Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık bırakılmalıdır.
 • -    Maksimum günlük doz 4 g’ı aşmamalıdır.

  *Pre-term yeni doğanlar: Pre-term yeni doğanlar için herhangi bir güvenlilik ve etkililik verisi mevcut değildir (bkz. Bölüm 5.2).

  **Maksimum günlük doz: Yukarıdaki tabloda sunulduğu gibi maksimum günlük doz, parasetamol içeren başka bir ürün kullanmayan hastalara yöneliktir. Toplam doz hesaplanırken, oral-rektal-i.v. vb yollarla verilen bütün parasetamol dozları göz önünde bulundurulmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  100 ml’den az olan dozlar verilirken, ilaç flakonundan çekilerek ayrı olarak verilmelidir.

  60 ml’ye kadar olan pediyatrik dozlar bir şırınga ile 15 dk’lık bir sürede uygulanır.

  10 kg olan hastalarda cam flakon asılmadan infiizyon yapılmalıdır.

  Yenidoğanlar ve infantlarda (< 10 kg) dozaj yanlışlarını önlemek ve miligram (mg) ile mililitreyi (mL) birbirine karıştırmamak için, uygulanacak olan hacmin mililitre (mL) cinsinden belirlenmesi önerilir. Uygulanan PARTEMOL hacmi (10 mg/mL) bu ağırlık grubunda asla doz başma 7.5 mL’yi aşmamalıdır. Yenidoğanlarda ve infantlarda (< 10 kg) çok düşük hacimler gerekecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içine uygulanır.

  Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanım:

  Yaşlı hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  PARTEMOL ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 30 mL/dak) her uygulamanın en az 6 saatlik ara ile yapılması önerilir.

  Karaciğer yetmezliği

  Kronik veya aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda, özellikle hepatoselüler yetmezliği, süregelen alkolizm, süregelen düşük karaciğer glutatyon rezervi (malnütrisyon) ve vücudunda su kaybı olanlarda 3 g/gün dozu aşılmamalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer hasarı riski nedeniyle günlük alman parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

  Eğer PARTEMOL ün etkisinin çok güçhi veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PARTEMOL kullanırsanız

  Yetişkinlerde tek doz 7,5 g veya daha fazla parasetamol alındığında ve çocuklarda tek dozda 140 mg/kg dozunda alındığında toksisite olasılığı vardır.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PARTEMOL kullanırsanız

  Eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PARTEMOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PARTEMOL ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler:

  Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PARTEMOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa PARTEMOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (hipersensitivite)
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği    çok şiddetli yanıt, ani    aşırı    duyarlılık
 • (anafilaksi)

 • Ani aşırı duyarlılık tepkisine bağlı gelişen şok (anafilaktik şok)
 • Karaciğer ile ilgili bazı bozukluklar (Karaciğer    yetmezliği, karaciğer    iltihabı,    enzim
 • düzeylerinde değişiklikler)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PARTEMOL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tansiyonunuzda düşme
 • Karaciğer transaminaz düzeylerinde artış

  - Trombositopeni (trombosit-kan elemanlarından birinin sayısında azalma)

  Kalp atımının hızlanması

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  - Kırıklık

  - Bulantı, kusma

  - Uygulama yeri reaksiyonu

  - Deri üzerinde oluşan kızarıklık,

  - Döküntü, kaşıntı

  - Deri üzerinde oluşan kızarıklık

  - Yüzde kızarıklık

  - Kurdeşen

  Bunlar PARTEMOL’ün hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU