İlaç Ara

PEDIPAR 120 mg/5 ml 150 ml süspansiyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
20.16 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PEDİPAR 120 mg / 5 ml Süspansiyon “Bebek ve çocuklar için”

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml’de, 120 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler

Sukroz, sorbitol (% 70 non-kristalize), gliserin, dispers selüloz (Avicel RC 591), ksantan zamk, çilek esansı, metilhidroksibenzoat, azorubin 85 (karmoizin) E122, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PEDIPAR nedir ve ne için kullanılır?

2. PEDIPAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PEDIPAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PEDIPAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PEDIPAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PEDIPAR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık (alerji) varsa,
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa
 • PEDIPAR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Anemi (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığı varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,
 • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,
 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
 • 3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

  PEDİPAR, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine

  (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PEDIPAR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PEDİPAR’ın hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PEDİPAR’ın emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

  PEDIPAR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğindeki metil hidroksibenzoat sebebiyle aleıjik reaksiyona (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  İçeriğindeki sukroz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İçeriğindeki gliserin nedeniyle, baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verilebilir.

  İçeriğindeki Karmoizin (E 122) nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  İçeriğindeki sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında PEDİPAR’ın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve
 • önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
 • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
 • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve /veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır).
 • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
 • 5.PEDIPAR’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PEDIPAR’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Necipbey Cad. No: 88, 55020 – Samsun Tel: (0362)431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax: (0362)431 96 72

  Üretici:

  ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Necipbey Cad. No: 88, 55020 – Samsun Tel: (0362)431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax: (0362)431 96 72

  İhı kullanma talimatı………………….tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.PEDIPAR nedir ve ne için kullanılır?

PEDİPAR, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde, her bir ölçeğinde (her 5 ml’de)

120 mg parasetemol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

PEDİPAR 150 mPlik şişede sunulmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.PEDIPAR nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Ay

Doz

Kullanım

3-6 ay

2.5 mİ

6 saatte bir

6-24 ay

5 mİ

6 saatte bir

2-4 yaş

7.5 mİ

6 saatte bir

4-6 yaş

10 mİ

6 saatte bir

3 avın altındaki bebekler: 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 mİ ( yarım ölçek)’lik doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

6 yasın üzerindeki çocuklar ve tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için “PEDİPAR PLUS 250 mg / 5 mİ Süspansiyon” önerilir.

En fazla günde 10-15 mg / kg bölünmüş dozlar halinde 60 mg / kg kullanılır. Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üst üste) günden daha uzun kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi (zehirlenmesi) sebebiyle günlük alman parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır. PEDİPAR’m koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Bkz. Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar Yaşlılarda kullanımı: Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için “PEDİPAR PLUS 250 mg / 5 mİ Süspansiyon” önerilir.

Özel kullanım durumları

Hafif ve orta şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer PEDİPAR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PEDIPAR kullanırsanız

Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. PEDİPAR aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

PEDİPAR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PEDIPAR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PEDIPAR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PEDIPAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:    100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:


1.000    hastanın birinden az görülebilir.

10.000    hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa PEDIPAR’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, aleıjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantemöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PEDİPAR’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok yaygın görülen yan etkiler
 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırının üstünde
 • Yaygın olmayan görülen yan etkiler
 • Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
 • Baş ağnsı
 • Baş dönmesi
 • Uyuklama
 • Uyuşma (Parestezi)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Bulantı
 • İshal (diyare)
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık (konstipasyon)
 • Kusma
 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı
 • Yüz ödemi
 • Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)
 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • Denge bozukluğu
 • Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
 • Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
 • Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)
 • Seyrek görülen yan etkiler
 • Deri döküntüsü
 • Kurdeşen (ürtiker) Kaşıntı
 • Yayın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)
 • Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Alerjik ödem
 • Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
 • Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Steven-Jonhson sendromu)
 • Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli ya da ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler
 • Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması))
 • Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma)
 • Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
 • Ateş
 • Asteni (kronik yorgunluk)
 • Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
 • Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi
 • Alerji testi pozitif
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 • Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU