İlaç Ara

PF TRAUMATICAMINE %6.9 AMINO ASIT IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) { 8699606693789 }

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
23.22 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
500
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PF TRAUMATİCAMİNE %6.9 amino asit IV infüzyon için çözelti Damar yolunda uygulanır

Etken Madde

   Her    100    ml’lik    çözelti 0.76 g L-İzolösin, 1.37 g L-Lösin, 0.41 g Lizin

(0.58g L-Lizin asetat olarak), 0,25 g L-Metiyonin, 0.32 g L-Fenilalanin, 0.20 g L-Treonin, 0.09 g L-Triptofan, 0.88 g L-Valin, 0.40 g L-Alanin,

0.58 g L-Arginin, 0.16 g L-Histidin, 0.63 g L-Prolin, 0.33 g L-Serin,

0.33 g Glisin ve 0.014 g’dan az Sistein (0.020 g’dan az L-Sistein dihidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum bisülfit, gl asi yel asetik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PF TRAUMATICAMINE nedir ve ne için kullanılır?

2. PF TRAUMATICAMINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PF TRAUMATICAMINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PF TRAUMATICAMINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PF TRAUMATICAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF TRAUMATICAMINE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

– Daha önce PF TRAUMATİCAMINET içerdiği maddelerden birini aldığınızda aleıjik bir tepki gösterdiyseniz yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa (alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza danışınız);

İdrarınızı hiç yapamıyorsanız (anüri) ve bu durum tedavi edilmemişse;

Karaciğer komasındaysanız;

– Sizde amino asitlerin yapım ve yıkım olayları (amino asit metabolizması) doğuştan bozuksa [Özellikle Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı (Maple Syrup Urine Disease) ve isovalerik asidemi gibi dallanmış zincirli amino asit metabolik bozukluklan]

PF TRAUMATICAMINE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Böbrek işlevleriniz bozuksa ya da mide bağırsak kanamanız varsa;

Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşın sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerinizde sıvı birikimi varsa;

– Karaciğer işlevleriniz bozuksa ve ilacın size uygulanmasıyla kandaki amonyak düzeyleri yükseliyorsa;

– Astım hastalığınız varsa;

– Kalp yetmezliğiniz varsa;

– Bu ilacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hastalığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;

Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu durumda PF TRAUMATİCAMİNE uygun oranda sulandınlmalı ve yeterli miktarda kalori ile birlikte verilmelidir).

Doktorunuz bu ilacı zamanından önce doğmuş (prematüre) bebeklerde kullanırken özel bir dikkat gösterecektir. Ayrıca uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda doktorunuz size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanılacaktır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PF TRAUMATICAMINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PF TRAUMATICAMINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde PF TRAUMATİCAMİNE’i kullanıp kullanmayacağınıza, bu tedavinin size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarını karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse, doktorunuz kararıyla bu ilacı kullanabilirsiniz.

İlaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

PF TRAUMATICAMINE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF TRAUMATİCAMİNE’in içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşın duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfit içermektedir. Sülfıt bazı duyarlı kişilerde aleıjik tipte reaksiyonlara, anafilaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfıte karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfıt duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacın çözeltiyle geçimli olup olmadığım kontrol edecektir. PF TRAUMATİCAMİNE’e herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacm diğer besleyici maddelerle karıştırılarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.PF TRAUMATICAMINE’in saklanması

PF TRAUMATİCAMİNE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PF TRAUMATICAMINE’i kullanmayınız.

25°C,nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Aşırı sıcaktan ve donmaktan koruyunuz. Kullanım öncesine kadar ışıktan koruyunuz. Berrak olmayan ve şişesi sızdıran çözeltileri kullanmayınız. Yarım kalan çözeltileri atınız; kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

Ruhsat sahibi: POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kale Mah. Sanayi Cad. No:82 Misinli

ÇORLU/TEKİRDAĞ

Tel    :    0282 675    14    04

Faks    :    0282 675    14    05

Üretim yeri:    POLİFARMA    İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kale Mah. Sanayi Cad. No:82 Misinli

ÇORLU/TEKİRDAĞ

Tel    :    0282 675    14    04

Faks    :    0282 675    14    05

1

DEVAMINI OKU

2.PF TRAUMATICAMINE nedir ve ne için kullanılır?

PF TRAUMATİCAMİNE vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 ml’lik ve 1000 mlTik şişelerde bulunur ve 500 mlTik bir şişesi 30.6 g, 1000 mTlik bir şişesi 61.2 g proteine eşdeğer amino asit sağlar.

Tek başma ya da diğer besleyici maddelerle karıştırılarak damar içi yoldan uygulanan PF TRAUMATİCAMİNE, kandaki amino asit derişimlerini normalleştirir.

DEVAMINI OKU

3.PF TRAUMATICAMINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktarı ve ne kadar süreyle damar içi uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Protein ve kalori gereksiniminin ileri derecede arttığı travma ve ağır beslenme bozukluğu durumlannda, vücudun protein gereksinmesini karşılamak ve pozitif bir azot bilançosu sağlamak için, yeterli kalori ile birlikte yetişkinlere günde kilo başma yaklaşık 1.5 g, çocuklara ise günde kilo başına 2-3 g amino asit verilir. Ağır katabolik durumlarda daha yüksek dozlar gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

PF TRAUMATİCAMİNE toplardamarlarınıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan uygulanır. Damar içi uygulama kol veya bacaklannızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.

Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerinin yakından izleyecektir. Özellikle böbrek yetmezliği olan, ani başlayan şiddetli bir iltihabi durumu (akut sepsis) olan ya da düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PF TRAUMATİCAMINE kullanırken özel dikkat edecek ve tedaviyi dikkatle izleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalann, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlannda bozulmayla ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkatle izlem yapılması gerekliliği daha fazladır.

Yaşlılar için belirlenmiş özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre vakaya bireysel olarak belirleyecektir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek işlev bozukluğu durumlannda amino asit uygulaması, yükselmiş olan kan üre azotunu daha da yükseltebilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda genel kullanım amaçlı amino asit çözeltilerinin verilmesi, kanda amino asit dengesizliğine, amonyak yüklemesine, azot yüklemesine, bilinç kaybı ve komaya yol açabilir.

Bu nedenle damar yolundan beslenmeye gereksinimi olan karaciğer hastalıklannda gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla özellikle formüle edilmiş çözeltiler kullanılmalıdır.

Eğer PF TRAUMATİCAMİNE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PF TRAUMATICAMINE kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla PF TRAUMATICAMINE kullanırsanız

PF TRAUMATICAMINE'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF TRAUMATICAMINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz PF TRAUMATİCAMİNE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler?

Tüm ilaçlar gibi PF TRAUMATICAMINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın    :    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek    :    1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek    :    10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (vücudun bazı bölgelerinde veya tümünde kaşıntı, kızanklık, kabanklık, yanma hissi)

Solunum sıkıntısı, hınltılı solunum, göğüste ağrı

Vücutta aşın sıcaklık ya da soğukluk hissi

Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme

- Baş dönmesi, bayılma hissi Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin PF TRAUMATİCAMİNE’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşın duyarlılık reaksiyonlan dışında aşağıdaki yan etkiler de görülebilir:

Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

- Uygulamamn yapıldığı damar çevresinde kızarıklık, şişlik ya da ağır (enfeksiyon) Kanınızdaki alyuvar sayısının azalması (anemi)

Vücudunuzdaki sıvı hacminin artışıyla ilgili belirtiler: Ayak bilekleri ya da bacaklarda şişlik, gözlerde şişme (ödem)

Çözeltide bulunan tuzların fazlalığı ya da eksikliği ilgili belirtiler

- Uygulamanın yapıldığı yerden damar boyunca yayılabilen damar içi iltihaplı pıhtılaşmalar (venöz tromboz ve flebit)

Kasılmalar, kramplar ve kaslannızın çeşitli uyaranlarca kolayca kasılabilmesi

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. İlacınıza ya da yapılan damar içi uygulamaya bağlı olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Diğer ciddi olmayan yan etkiler:

- Bulantı

- Uygulamanın yapıldığı yer çevresindeki deride kızarıklık Cildinizde bölgesel renk değişikliği, kızanklık, sıcaklık hissi Vücutta yaygın kızanklık

- Çözeltinin damar dışına sızması

- Ateş yükselmesi Sıcaklık hissi

Bunlar PF TRAUMATİCAMİNE’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU