İlaç Ara

PHOS-EX 250 mg 180 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Say İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
66.38 TL [ 4 Ekim 2019 ]
Ambalaj Miktarı
180
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PHOS- EX 250 Tablet Oral yoldan uygulanır.

Etken Madde

Her bir tablet 250 mg kalsiyuma eşdeğer 1000 mg kalsiyum asetat anhidroz içerir.

Yardımcı maddeler

Macrogol 8000, Sodyum nişasta glikolat (Tip A), Kalsiyum stearat,

Limon kreması tatlandırıcı (No 74382) )(limon yağı, sitral, aldehid C-9, lime yağı, portakal yağı,vanilya,etil vanilya, malto-dekstrin, trikalsiyum fosfat içerir), Sarı demir oksit(E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PHOS-EX nedir ve ne için kullanılır?

2. PHOS-EX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PHOS-EX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PHOS-EX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PHOS-EX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PHOS-EX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • PHOS-EX’in içeriğindeki kalsiyum asetat anhidroza ya da diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Hiperkalseminiz varsa (kandaki kalsiyum seviyesinin yüksekliği. İlk belirtileri; erken yorulma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, kilo kaybı, daha ileriki belirtileri, uykuya eğilim, bilinç kaybı ve koma)
 • PHOS-EX ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuzu bilgilendiriniz;

 • Herhangi bir antibiyotik kullanıyorsanız,
 • Verapamil ( kalp hastalığında ve yüksek tansiyon için kullanılır ) gibi kalsiyum antagonisti kullanıyorsanız,
 • Dijitalis glikozidleri ( kalbiniz için kullandığınız ) kullanıyorsanız,
 • Kalsiyum karbonat veya diğer kalsiyum tuzlarını içeren herhangi bir antiasit kullanıyorsanız,
 • Yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Vitamin D alacaksanız veya almaktaysanız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PHOS-EX’i sadece bu ilacı alabileceği açıkça belirtilmiş hamile kadınlar kullanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PHOS-EX’i sadece bu ilacı alabileceği açıkça belirtilmiş emziren kadınlar kullanmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PHOS-EX ’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair bir gözlem yapılmamıştır.
  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  PHOS-EX ve diğer bazı ilaçlar birbirleriyle etkileşebilir.Şu anda almakta olduğunuz ya da yakın zamanda aldığınız reçeteli veya reçetesiz ilaçları, özellikle de aşağıdaki ilaçları alıyorsanız bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • Antibiyotikler
 • Vitamin D
 • Dijitalis glikozidleri (kalbiniz için aldığınız),verapamil (kalbiniz veya tansiyonunuz için aldığınız) veya gallopamil
 • Kalsiyum tuzları içeren antiasitler, sindirime yardımcı ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.PHOS-EX’in saklanması

  PHOS-EX in çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  PHOS-EX ’i 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihine uygun kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PHOS-EX’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi

  SAY İLAÇ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

  Bağdat Cad. No 314 D 2 Caddebostan – İSTANBUL

  Üretim yeri

  Formulation Technology ,Inc. ( F.T.I )

  571 Armstrong Way P.O. Box 1895 Oakdale CA 953661 ABD

  Bu Kullanma Talimatı……………….tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.PHOS-EX nedir ve ne için kullanılır?

PHOS-EX fosfat bağlayıcı olarak isimlendirilen bir ilaç grubu olarak kullanılmakta olup sadece doktorunuz tarafından reçete edildiğinde kullanılabilir.

PHOS-EX kalsiyum asetat anhidroz içerir. Tabletler en sıklıkla vücudunuzda çok fazla miktarda fosfat olduğunda uzaklaştırmak üzere kullanılır. PHOS-EX diyetinizde tavsiye ile ve diğer böbrek tedavilerine ek olarak kullanılmalıdır.

PHOS-EX soluk sarı renkte, bir yüzünde PHOS-EX yazılı,diğer yüzünde çentik bulunan bir tablettir. 1 şişede 180 tane tablet bulunur.

DEVAMINI OKU

3.PHOS-EX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Genellikle her bir öğünde yemekle alınan 1 veya 2 tablettir. 1 tabletle başlanır ve birkaç hafta içinde doktorunuz almanız gerekli dozu ayarlar. Azami günlük doz 12 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan az miktarda su ile alınarak çiğnemeden yutulur. Eğer tabletleri bütün olarak yutamazsanız önce kırabilirsiniz.

Eğer antibiyotik alıyorsanız, PHOS-EX yemekle birlikte antibiyotik alımından önce veya sonra en az 3 saat arayla kullanılmalıdır. Bu durumu doktorunuzla konuşmalısınız.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği bildirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Doz ayarlamasına dair özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Karaciğer/Böbrek yetmezliği

Böbrek hastalığınız nedeniyle ektopik ( organ dışı ) veya vasküler kalsifikasyon(damarlarda kireçlenme) veya dinamik olmayan kemik hastalığından yakınabilirsiniz. Bu nedenle doktorunuz bu hastalıkların belirtileri için size bazı testler yapabilir.

Eğer PHOS-EX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PHOS-EX kullanırsanız

PHOS-EX ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bir hastanenin acil servisine kullanma talimatını da yanınızda götürerek başvurunuz.

PHOS-EX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PHOS-EX’in dozunun unutulduğunu düşünürseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PHOS-EX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın yan etkiler (tedavi alan her 100 hastanın 1 ile 10’u arasında görülür)

 • Hasta hissetmek (bulantı),
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • İştah kaybı
 • Yaygın olmayan yan etkiler ( tedavi alan her 1000 hastanın 100 ve 1’i arasında görülür)

 • Alerjik reaksiyonlar: kızarma, şişme, solunumda zorluk deride izler
 • Şaşkınlık hissi,
 • Deliryum ( huzursuzluk- taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu)
 • Stupor (bilinç kaybı),
 • Kemiklerde ağrı,
 • Aşırı susama,
 • Aşırı miktarda idrar yapma
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU