İlaç Ara

Pinix 40/80 mg film kaplı tablet (30 tablet)

Firma Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
34.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Pinix film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

40 mg Otilonyum bromür ve 80 mg Simetikon

Yardımcı maddeler

Kolloidal silikondioksit (300), silisifiye mikrokristalin selüloz (Prosolv SMCC 90), laktoz granül, kolloidal silikondioksit (200), magnezyum stearat, kopovidon (Kollidon VA 64 Fine), kollidon CL, Opadry AMB yellow 80W22002 (lesitin, titanyum dioksit, Xantham gum, talk, sarı demir oksit, polivinil alkol)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Pinix nedir ve ne için kullanılır?

2.Pinix ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. Pinix nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. Pinix ’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 

2.Pinix kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Pinix ‘i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 

 • Otilonyum bromür ve simetikon ya da Pinix ’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa
 • Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa

 

Ayrıca Pinix ’ ın çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Pinix ‘i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 

 • Glokom varsa (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı)
 • Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofi olarak da bilinir)
 • Mideden barsağa geçen kanalda daralmanız varsa (pilorik stenosis)
 • Barsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyseniz (örn; şeker hastalığı nedeniyle) Pinix sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya barsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa Pinix ’ ı dikkatle kullanınız.

 

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Pinix ‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz Pinix kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız Pinix kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Pinix ’ın olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

Pinix ‘in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Pinix , laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere intoleransınızm olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Pinix , lesitin (soya) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. Pinix  levotiroksin içeren ilaçlar ile birlikte kullanılacaksa her iki ilaç uygulaması arasında en az 4 saat olması önerilir.

 

5.Pinix ‘in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Pinix ‘i kullanmayınız.

DEVAMINI OKU

2.Pinix nedir ve ne için kullanılır?

Otilonyum bromür ve simetikon, Pinix’in etkin maddeleridir. Otilonyum bromür, antispazmodik (spazm giderici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızım kontrol etmek gibi) düzenler. Simetikon’da sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

Pinix 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

Pinix spazm ve gaz ağırlıklı hastalıklarda kullanılmaktadır. Bu rahatsızlıklardan bazıları;

 • İrritabl barsak sendromu (IBS- Barsaklarda organik bir sebep olmaksızın gözlenen fonksiyona ait rahatsızlıkları içeren hastalık grubu) ve distal enterik (barsakların son kısımlarına ait) bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücüdür.
 • Pinix sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarım hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızım kontrol etmek gibi) düzenler.
DEVAMINI OKU

3.Pinix nasıl kullanılır ?

Daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacımza danışınız.

Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için kullanımı uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Pinix’ ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Pinix kullanırsanız

Pinix ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir.

Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız.

Pinix’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pinix'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pinix ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Pinix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:


Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek

Çok seyrek Bilinmiyor


:10 hastanın en az birinde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa Pinix’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada ya da yutkunmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yaygın deri döküntüsü

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Bilinmiyor

 • Baş ağrısı
 • ishal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide ağrısı
 • Burun akıntısı, nezle
 • Yutak iltihabı
 • Bunlar Pinix’ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler seyrek görülür.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU