İlaç Ara

PIROFEN 500 mg 20 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
6.44 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PIROFEN nedir ve ne için kullanılır?

2. PIROFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PIROFEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PIROFEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PIROFEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PIROFEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz
 • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa
 • O


  PIROFEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Aneminiz (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol (4 PİROFEN tablet) almamalısınız.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sanlıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.
 • 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağnnm ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  PİROFEN akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PIROFEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PIROFEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PİROFEN ’in hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir. Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  PİROFEN ’in emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  PIROFEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında PİROFEN ’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)
 • Mide boşalmasmı hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçlan, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlannın (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Alkol
 • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.PIROFEN’in saklanması

  PİROFEN ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altındaki oda ısısında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PIROFEN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PIROFEN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  DEVA HOLDİNG A.Ş.

  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

  No: 1 34303

  Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: 0 212 692 92 92 Fax: 0 212 697 00 24

  İmal yeri:

  DEVA HOLDİNG A.Ş.

  Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

DEVAMINI OKU

2.PIROFEN nedir ve ne için kullanılır?

PİROFEN, her tabletinde 500 mg parasetamol içeren, ağn kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

PİROFEN, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır.

DEVAMINI OKU

3.PIROFEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

PİROFEN yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Yetişkinlerde ve 12 yaşm üzerindeki çocuklarda önerilen doz 2 tablettir ve gerekirse doz, her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda önerilen doz 4-6 saat ara ile 1/2-1 tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 10-15 mg/kg bölünmüş dozlarda 60 mg/kg’dır.

Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.

Özel kullanım durumlan:

Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer PİROFEN ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PIROFEN kullanırsanız

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşın doz veya kazayla ilaç alma durumlannda derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşın dozun zaran alkolik karaciğer hastalannda daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

PİROFEN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

PIROFEN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PİROFEN ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfmca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

DEVAMINI OKU

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PIROFEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet PİROFİN) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: :10 hastanın en az birinde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1,000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10,000 hastamn birinden az görülebilir :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan yan etkiler

• Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek haşan (papiler nekroz)

Seyrek görülen yan etkiler

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık)
 • Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

 • El, ayak, yüz ve dudaklann şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)
 • O


  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
 • Bulantı, kusma, ishal, kann ağnsı
 • Karaciğer haşan
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzema, aleıjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan, aşın duyarlılık (eritema multiforme)
 • Bilinmiyor

  Merkezi sinir sisteminde uyanlma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU