İlaç Ara

POLIFLEKS %0.9 IZOTONIK Sodyum Klorür çözeltisi 50 ml setsiz PVC

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
4.9 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR I.V infüzyon için çözelti Damar içine uygulanır.

Steril

 • Etken Madde

  Her 100 mL çözelti 900 miligram sodyum klorür (tuz) (sodyum 154 mmol/L, klorür 154 mmol/L) içerir.

 • Yardımcı madde(ler):Steril enjeksiyonluk su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. POLIFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

  2. POLIFLEKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. POLIFLEKS nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. POLIFLEKS’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.POLIFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  POLIFLEKS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  POLIFLEKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşırı tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

  Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

 • Konjestif kalp yetmezliği,

 • Ciddi böbrek yetmezliği,

 • İdrar yollarında tıkanıklık,

 • Aldosteron hormonunun aşırı salınımı,

 • Vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem) bu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.

 • Eğer,

 • Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir. Aksi durumda hava tıkacı oluşabilir.

 • Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

  Ayrıca yalnızca torba sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  POLIFLEKS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  POLIFLEKS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR’ü kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR’ü kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR’ün araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  POLIFLEKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR’ün içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR, bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir.

  Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR, karbenoksolon, kortikosteroid veya kortikotropin ile birlikte kullanılacaksa, sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle dikkatli uygulanmalıdır.

  5.POLIFLEKS’in saklanması

  Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.

  Uygulama steril, apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

  Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

  Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

  Torbadaki artık havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

  Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

  Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.

  Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

  Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.

  Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

  Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

  Açmak için:

 • 1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasar gördüyse kullanmayınız.

 • 2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.

 • 3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Torba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

 • Uygulama hazırlıkları:

 • 1. Torbayı asınız.

 • 2. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.

 • 3. Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız.

 • 4. Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

 • Ek ilaç ekleme:

  Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

  Uygulama öncesi ilaç ekleme

 • 1. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.

 • 2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.

 • 3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Potasyum klorür gibi yoğun ilaçlarda torbanın uygulama çıkışına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışması sağlanır.

 • Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

  Uygulama sırasında ilaç ekleme

 • 1. Setin klempi kapatılır.

 • 2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.

 • 3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torbanın içine uygulanır.

 • 4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

 • 5. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

 • 6. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

 • DEVAMINI OKU

  2.POLIFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR vücudun temel yapı taşlarından olan sodyum ve klorür iyonlarını içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar.

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR, 25 ml ve 5000 ml (sadece PVC torbada), 50, 100, 150, 250, 500, 1000 ve 3000 mililitre hacminde PVC ve PP torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

  İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır.

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

 • DEVAMINI OKU

  3.POLIFLEKS nasıl kullanılır ?

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Bu sırada yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenini dikkate alacaktır. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

 • Bebeklerde özellikle de böbrek işlevleri henüz tam gelişememiş ve bu nedenle sıvı maddeleri atma yeteneği kısıtlı olan vaktinden erken doğmuş bebeklerin tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Sıvı alımı, idrar miktarı ve serum elektrolit düzeyleri yakından izlenmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Karaciğer, böbrek ya da kardiyak işlevlerde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte başka hastalık görülme ya da başka ilaç kullanma olasılığı daha fazla olduğundan genel olarak yaşlılarda doz seçimi dikkatle ve genelde doz aralığının mümkün olan en alttaki sınırı alınarak yapılmalıdır.

  Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin azalması daha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasında böbrek işlevleri izlenmelidir.

 • Özel kullanım durumları

 • Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla POLIFLEKS kullanırsanız

  POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  POLIFLEKS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  POLIFLEKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi POLIFLEKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler çözeltideki iyonların eksikliği ya da fazlalığından kaynaklanabilir ve normal tedavi koşullarında yan etkilerin ortaya çıkması beklenmez.

  Aşağıda belirtilen yan etkiler, doz aşımına ya da uygulama tekniğine bağlı olarak görülebilen yan etkiler olup görülme sıklıkları bilinmemektedir.

  Aşağıdakilerden biri olursa POLIFLEKS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Damarlar içinde pıhtı oluşumu

 • Kanama

 • Vücutta tuz (sodyum) birikimi

 • Vücutta su birikimi, şişlikler (ödem) ve sıvı birikimine bağlı olan (konjestif) kalp yetmezliğinde ağırlaşma

 • Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)

 • Baş ağrısı

 • Baş dönmesi

 • Huzursuzluk hali

 • Aşırı uyarılabilirlik hali

 • Kasılmalar

 • Koma ve ölüm

 • Kalp çarpıntısı (taşikardi)

 • Tansiyonda yükselme

 • Akciğerlerde sıvı birikimi (ödem)

 • Solunum yavaşlaması

 • Solunum durması

 • Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susama hissi, tükürük miktarında azalma

 • Terlemede azalma

 • Kaslarda seğirme ve sertleşme

 • Böbrek yetmezliği

 • Ateş, halsizlik

 • Uygulamanın yapıldığı yerde ağrı

 • Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma

 • Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU