İlaç Ara

POTANT 750 mg 7 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
69.97 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
7
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

POTANT 750 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Levofloksasin hemihidrat (750 mg levofloksasine eşdeğer) 768.69 mg

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil metilselüloz, Krospovidon, Mikrokristalin selüloz, Sodyum stearil fumarat, Opadry white (Y-1-7000).

Opadry white (Y-1-7000); HPMC 2910/Hipromellos 5cP, Titanium dioxide (E171), Macrogol /PEG 400 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. POTANT nedir ve ne için kullanılır?

2. POTANT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. POTANT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. POTANT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.POTANT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POTANT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

■ Levofloksasin veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,

■ Nöbet (konvülsiyon) riskini attırabileceğinden, epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

■ Florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığınız (örneğin tendinitis) varsa,

■ POTANT tedavisi sırasında veya hemen sonrasında, ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

■ Hamileyseniz veya süt verme dönemindeyseniz,

■ Tabletler sadece yetişkinlerin kullanımı için olduğundan, 18 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

POTANT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

■ Bilinen bir kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz var ise,

■ Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

■ Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

■ Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

■ Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

■ Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız, POTANT’ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

POTANT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

POTANT’ı yiyecekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle POTANT sadece doktor tarafından zorunlu görülürse hamile kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

POTANT ile tedavi sırasında görülen baş dönmesi, sersemlik hali, görme bozuklukları gibi bazı yan etkiler, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneklerinizi azaltabilir. Bu yeteneklerinizin azaldığını hissederseniz, motorlu taşıt veya iş makinesi kullanmayınız.

POTANT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

POTANT’ın içeriğinde özel durumu olan yardımcı maddeler bulunmadığı için herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

■ Demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ile POTANT birlikte alındığında, POTANT’ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, POTANT uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

■ Sukralfat, POTANT birlikte alındığında, POTANT’ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilacı, POTANT uygulamasından iki saat sonra kullanınız.

■ Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbufen ve benzeri ilaçlar ve teofilin sara nöbet riskini artırabilir.

■ POTANT ile K vitamini antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

■ Nonsteroidal antienflamatuar bir ilacın, POTANT ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

■ POTANT ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

■ Probenesid ve simetidin böbreklerin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

■ POTANT siklosporin’in etkisini uzatabilir.

■ Sınıf IA ve Sınıf III kalp atışlarını düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresan), bir tür antibiyotik olan eritromisin ve reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sisaprid ile POTANT birlikte kullanıldığında kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) oluşabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

5.POTANT’in saklanması

POTANT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POTANT’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İstanbul

Üretici : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Çanta 34580 Silivri – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.POTANT nedir ve ne için kullanılır?

■ POTANT ağız yolu ile uygulanan, sentetik, fluorokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Akciğer, sinüs, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.

■ POTANT, 7 ve 14 film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir.

■ POTANT aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

- Akut sinüzit

- Kronik bronşitin akut alevlenmesi

- Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

- Toplumdan edinilmiş pnömoni

- Piyelonefrit dahil, komplike üriner sistem enfeksiyonları

- Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları

- Komplike deri ve yumuşak deri enfeksiyonları

- Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

- Kronik bakteriyel prostatit

DEVAMINI OKU

3.POTANT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

■ Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve POTANT ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

■ POTANT'ın önerilen dozu günde bir veya iki tablettir.

■ Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

■ Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

Uygulama yolu ve metodu

■ POTANT, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

■ Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

■ Tabletleri günün aynı saatinde alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde olan yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde POTANT dozunun ayarlanması gerekir. POTANT kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer POTANT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla POTANT kullanırsanız

POTANT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımının sonuçları, zihin karışıklığı, sersemlik, bilinç kaybı ve nöbet gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ve kalp ritmi anormalliğine yol açabilecek kalp rahatsızlıklarıdır. Aşırı doz alımının tedavisinde, levofloksasin diyaliz yöntemi ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Belirli bir antidotu yoktur.

POTANT'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

POTANT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi POTANT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, POTANT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

■ Alerjik reaksiyonlar

■ Tendon iltihaplanması ve ağrı

■ Tendon yırtılması

■ Eklem ağrısı

■ Kas ağrısı

■ Kas yorgunluğu

■ Kan şekerinin düşmesi

■ Ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal

■ İntihar düşüncesi veya davranışları riski gibi kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar

■ Hayal görme

■ Kalp atım ritminin bozulması

■ Ateş

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin POTANT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

4

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

■ Psikotik reaksiyon, sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik

■ Sıkıntı hissi, depresyon

■ Sara nöbeti

■ Titreme

■ Bilinç bulanıklığı

■ Görme ve duyma bozuklukları

■ Tat ve koku alma bozuklukları

■ His azalması

■ Çarpıntı

■ Kan basıncının düşmesi

■ Nefes darlığı

■ Kansızlık

■ İshal

■ Karın ağrısı

■ Kusma

■ Deri döküntüsü

■ Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

■ Baş ağrısı

■ Baş dönmesi

■ Kulak çınlaması

■ Uykusuzluk

■ Uyuşma

■ Bulantı

■ İştah kaybı

■ Hazımsızlık

■ Mide yanması

■ Kızarıklık

■ Halsizlik

■ Mantar enfeksiyonu

Bunlar POTANT'ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU