İlaç Ara

PRANLUX 100 mg 30 saşe

Etkin Madde
Firma Bilgileri
İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PRANLUX 100 mg saşe Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir saşe 100 mg pranlukasta eşdeğer 101,87 mg pranlukast hemihidrat içerir.

Yardımcı madde (ler):Sorbitol Powder (E 420) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PRANLUX nedir ve ne için kullanılır?

2. PRANLUX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PRANLUX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PRANLUX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PRANLUX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PRANLUX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Pranlukasta veya PRANLUX içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı duyarlılığınız varsa.

• PRANLUX’u ani astım nöbetlerini tedavi etmek için kullanmayınız, ani astım nöbetleri için doktorunuzun önerdiği ilacı (rahatlatıcı inhaler) daima yanınızda bulundurunuz.

Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

PRANLUX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• PRANLUX ile tedaviniz sırasında ciddi alevlenme veya nöbetler meydana gelmesi durumunda, bronkodilatör (bronş genişletici) veya kortikosteroid ilacınızı kullanınız,

• Uzun süredir kortikosteroid (solunum yolu hastalıklarının alevlenmesinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi ediliyorsanız, PRANLUX ile tedaviye başladığınızda doktorunuz kortikosteroid tedavi dozunuzu kademeli olarak azaltabilir,

• Kullandığınız kortikosteroid dozu başarılı bir şekilde azaltıldığında, PRANLUX ile tedaviyi sonlandırmanız durumunda hastalığınız kötüleşebilir,

• Kortikosteroid dozunun azaltılması ya da bırakıldığı durumlarda, PRANLUX kullanımı sırasında kan değerlerinde değişim, uyuşma, kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, ateşlenme, eklem ağrısı, akciğerlerde damar iltihabı (vaskülit) gelişimine karşı dikkatli olunuz,

• PRANLUX ile tedaviden yarar görmüyorsanız, doktorunuza danışınız,

 • Karaciğer fonksiyon bozukluğundan (sarılık, karaciğer enzimlerinde artış) şüphelendiğinizde, zatürre tipi akciğer hastalıkları (öksürük, nefes darlığı, ateşlenme gibi) ve kas hastalığı (kas ağrıları, halsizlik) semptomlan görüldüğünde doktorunuza danışınız, doktorunuz PRANLUX ile tedaviniz sonlandırılabilir.
 • Ateşlenme, öksürük, nefes darlığı, göğüs röntgen filminde anormallik görülmesi, kanda eozinofıl adı verilen hücrelerinizde artış meydana gelmesi gibi durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz. Söz konusu belirtiler akciğer iltihabı belirtisi olabilir ve doktorunuz PRANLUX ile tedavinizi sonlandırabilir.
 • Tansiyon düşüşü, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı, deri döküntüsü gibi ani aşırı duyarlılık tepkisi belirtileri görüldüğünde ilaç kullanımını durdurunuz ve derhal doktorunuza danışınız.
 • Morluk, burun kanaması, dişeti kanaması ve benzeri kanama eğilimi belirtileri görüldüğünde ilacm kullanımını durdurunuz ve derhal doktorunuza danışınız.
 • Ateşlenme, boğaz ağrısı, halsizlik ve kanda akyuvar (lökosit) sayısında azalma görüldüğü zaman ilacm kullanımını durdurunuz ve derhal doktorunuza danışınız.
 • Çocukların, ilacm kullanımı sırasında meydana gelebilecek rahatsızlıklarını dile getiremeyeceği göz önünde bulundurularak aileler tarafmdan yakından izlenmesi önerilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PRANLUX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PRANLUX saşe hazır mama veya anne sütü içinde çözündürülerek ya da 1 kaşık elma püresi, havuç püresi, pilav veya dondurma gibi yumuşak gıdalardan biriyle karıştırılarak verilebilir. Bunlann dışında herhangi bir sıvı içerisinde çözdürülmemelidir. Ancak hazırlandıktan sonraki 15 dakika içinde tüketilmelidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

  PRANLUX’u kullanıp kullanmayacağınız ile ilgili karan doktorunuz verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PRANLUX’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Pranlukast’un araç ve makine kullanma üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

  PRANLUX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sorbitol uyarısı

  PRANLUX sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Karaciğeri etkileyen ilaçlarla tedavi görüyorsanız (örneğin CYP3A4 enzimleri tarafmdan metabolize edilen ve CYP3 A4 enzimlerini inhibe eden ilaçlar)

  • Terfenadin (alerji ilacı) ve astemizol (alerji ilacı) dahil CYP3A4 enzimleri tarafmdan metabolize edilen ilaçlar

  • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve özellikle makrolid antibiyotikler adı verilen antibiyotikler örneğin, eritromisin ve antifungal ilaçlar (mantar ilaçları): örneğin itrakonazol

  Bu ilaçlarm etkileri PRANLUX tarafmdan değiştirilebilir veya bu ilaçlar PRANLUX’ın etkilerini değiştirebilirler.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.PRANLUX’in saklanması

  PRANLUX’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C arasındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRANLUX’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRANLUX’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:    İnventim İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

  General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi

  Bağımsız Bölüm No:8

  Güngören/İS T ANBUL

  Telefon: 0 212 481 76 41

  Faks: 0 212 481 76 41

  e-mail: info@inventimilac.com.tr

  Üretim Yeri:    Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  1. OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.PRANLUX nedir ve ne için kullanılır?

PRANLUX, lökotrien reseptör antagonistleri olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

PRANLUX kreme dönük, beyaz renkli granüler yapıda toz içeren saşeler içermektedir.

PRANLUX, 30 ve 90 saşe içeren strip ambalajda ve karton kutu içerisinde sunulmaktadır.

PRANLUX;

• Persistan (sürekli) astım tedavisi ve

• Aleıjik rinit (saman nezlesi) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.PRANLUX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

Doz, hastanın yaşına ve semptomlarına göre ayarlanabilmekle birlikte yetişkinler için önerilen maksimum pranlukast dozu (450 mg/gün) aşılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

çocuklar için


5-8 yaş arasındaki (5 yaşındaki çocuklarda kullanımı dahil olmak üzere) önerilen doz, günde iki kez 1 adet PRANLUX 70 mg saşedir.

çocuklar için


8-10 yaş arasındaki (8 yaşındaki çocuklarda kullanımı dahil olmak üzere) önerilen doz günde iki kez 1 adet PRANLUX 100 mg saşedir.

çocuklar için


10-12 yaş arasındaki (10 yaşındaki çocuklarda kullanımı dahil olmak üzere) önerilen doz günde iki kez 2 adet PRANLUX 70 mg saşedir.

çocuklar için


Uygulama yolu ve metodu

Kullanacağınız zamana kadar paketi açmayınız.

PRANLUX’u sabah ve akşam yemeklerden sonra günde iki kez ağız yoluyla alınız.

Doğrudan ağız içine uygulanabileceği gibi soğuk veya oda sıcaklığındaki 1 çay kaşığı (5 mİ) hazır mama veya anne sütü içerisinde çözdürülerek de verilebilir.

Soğuk veya oda sıcaklığındaki 1 kaşık dolusu elma püresi, havuç püresi, pilav veya dondurma gibi yumuşak gıdalardan biriyle karıştırılarak alınabilir.

Tam dozun gıda, hazır mama veya anne sütüyle karıştığından ve çocuğa 1 kaşık gıda, hazır mama veya anne sütüyle karıştırılmış dozun tamamının verildiğinden emin olun (hazırladıktan sonraki 15 dakika içinde).

ÖNEMLİ: Gıda, hazır mama veya anne sütüyle karıştırılan saşeyi sonraki kullanım için kesinlikle saklamayınız. Kullanılmayan kısmı atınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda, dozun doktor kontrolünde ayarlanması önerilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda pranlukastın kullanımına yönelik özel bir önlem veya doz ayarlaması önerilmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanılması önerilmemektedir.

Eğer PRANLUX’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PRANLUX kullanırsanız

PRANLUX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PRANLUX'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PRANLUX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavinizin süresi ve sonlandırılması doktorunuz tarafmdan belirlenecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PRANLUX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PRANLUX’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anafılaktik şok (kızarıklık, el, ayak, ayak bileği, yüz, dudak, ağız ya da boğazda şişme, bayılma hissi gibi alerji neticesinde gelişebilecek etkiler)

• Ani aşırı duyarlılık tepkisi (tansiyon düşüşü, bilinç bozukluğu, nefes darlığı, deri döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme görüldüğü takdirde tedavi sonlandırılmalı ve uygun müdahalede bulunmalıdır.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PRANLUX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kanda karaciğer enzimlerinin artması (AST, ALT, Alkali Fosfataz) ile birlikte karaciğer fonksiyon bozukluğu,

• Kanda bilirubin (safra pigmenti) seviyelerinin yükselmesi,

• Kanda kreatinin kinaz (CK) seviyelerinin yükselmesi, kanda miyoglobin artışı,

• Ateşlenme, boğaz ağrısı, halsizlik (akyuvar sayısında azalma (lökopeni) ile ilişkili olabilir.)

 • Kan hücrelerinde artış (eozinofıl hücrelerinde artış),
 • Trombositopeni (trombosit [kan pulcuğu] sayısında azalma),
 • • Burun kanaması, dişeti kanaması ve benzeri kanama eğilimi,

 • Sarılık,
 • Akciğer hastalıkları,
 • • Kas hastalıkları (Rabdomiyoliz [iskelet kası yıkımı]), kas ağrısı, halsizlik,

  • Deride kızarıklık (Egzema eksüdatif multiforma),

 • Kasılma,
 • Düzensiz nabız,
 • Kalp çarpıntısı,
 • Ateşlenme,
 • Uyuşma,
 • • Depresyon, intihar düşüncesi ve davranışı, davranış değişiklikleri, halüsinasyon (sanrı), sinir sistemine ait etkiler,

 • Kol ve bacaklarda kuvvetsizlik
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Döküntü,
 • Kaşıntı,
 • • Mide-bağırsak rahatsızlıktan (kann ağrısı, mide rahatsızlığı, ishal, mide bulantısı, mide yanması, iştahsızlık, kabızlık, karın şişkinliği, bulantı),

 • Uyuklama hali,
 • • Kurdeşen,

  • Saç dökülmesi,

  • Korku duyma,

  • Baş ağrısı,

  • Baş dönmesi,

  • Heyecan,

  • Kulak çınlaması

  • Titreme,

  • Ağız kuruluğu,

  • Ağız iltihabı,

  • Dil iltihabı,

  • Dil uyuşması,

  • Yüz kızarması,

  • Eklem ağrısı,

  • Kas ağrısı,

  • İdrarda protein görülmesi,

  • İdrarda kan görülmesi,

  • Sık idrara çıkma,

  • İdrar azalması,

  • İdrara çıkma bozukluğu,

  • Şişkinlik,

  • Yorgunluk,

  • Bademciklerde anormallik,

  • Göğüs sıkışması,

  • Adet düzensizliği,

  • Kandaki yağ (trigliserit) oranının artması,

  • Uykusuzluk,

  • Tat bozukluğu

  Bunlar PRANLUX’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU