İlaç Ara

PURINOL efervesan 70 gr granül {8699530210014}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
70
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PURİNOL Efervesan Granül

Ağızdan alınır.

Etken Madde

   Her    bir    ölçekte    (5    gram)    250    mg    metenamin ve 615 mg metenamin

anhidrometilensitrat

Yardımcı maddeler

Povidon K30, Sakkaroz, Sodyum bikarbonat, Tartarik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PURINOL nedir ve ne için kullanılır?

2. PURINOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PURINOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PURINOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PURINOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PURINOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Metenamine veya PURİNOL Efervesan Granül içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik (aşırı duyarlı) iseniz.

• Sülfonamid adlı antibiyotiği alıyorsanız (Purinol ile aynı anda kullanılırsa böbreklere zarar verebilir.)

• Çok susuz kalmışsanız

• Böbreklerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa

• Karaciğerinizle ilgili problemleriniz varsa

• Gut hastalığınız varsa

• Metabolik asidoz (kandaki kimyasal bir dengesizlik) adlı bir durumunuz varsa

PURINOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Böbreklerinizle ilgili herhangi bir probleminiz varsa,

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PURINOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.

Doktorunuz methenamin alırken normalden daha fazla su ve/veya belirli bazı meyve sularını (örneğin, kızılcık, erik) içmenizi ve diyetinizde daha fazla protein alimim önerebilir. Ayrıca metenaminle tedavi sırasında narenciye ve sulanndan (örneğin, portakal, greyfurt, limon), süt ve süt ürünleriden ve anti asi dİ erden kaçınılmalıdır. Bu ürünler metenaminin etkinliğini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Purinol almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız Purinol almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

PURİNOL’ün araç ve makine kullanımını engelleyebilecek bir etkisi yoktur.

PURINOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir ölçeğinde (5 gram) 572,6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

• Potasyum sitrat ve asetazolamid (karbonik anhidraz inhibitörü) gibi idrannızı daha az asidik yapan ilaçlar (Purinol’ün gerektiği gibi etki etmesini engeller.)

• Sülfapiridin, sülfasalazin gibi sülfonamidler

• Reçetesiz alınan ilaçlarda dahil olmak üzere diğer ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.PURINOL’in saklanması

PURİNOL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’ nin altında kuru yerde, ağzı sıkı kapalı olarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PURINOL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PURINOL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL Üretici:

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

DEVAMINI OKU

2.PURINOL nedir ve ne için kullanılır?

PURİNOL, 1 ölçek (5 gram) granül suda eritildiğinde, etkin madde olarak 5 gram’da 250 mg metenamin ve 615 mg metenamin anhidrometilensitrat içerir.

PURİNOL 70 gram’lık renkli cam şişelerde kaşık ile beraber satışa sunulmaktadır.

PURİNOL gram negatif ve gram pozitif organizmaları kapsayan geniş etkili üriner bir antibakteriyel ajandır.

PURİNOL üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır.

• Akut enfeksiyonların antibiyotiklerle başarılı başlangıç tedavisinden sonra devam tedavisinde

• Tekrarlayan sistitin (mesane iltihabı) önlenmesinde uzun süreli tedavi olarak

• Kalıcı kateterli hastalarda idrar yolu enfeksiyonların ilerlemesinin engellenmesinde ve kateter tıkanma vakalarının azaltılmasında

• İdrar yollarına yapılan cihazlı müdahalelerde oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde.

• Belirti göstermeyen bakteriüri (idrarda bakterilerin bulunması).

DEVAMINI OKU

3.PURINOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Doktorunuz PURİNOL Efervesan Granül ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

• Eğer PURİNOL Efervesan Granül’ü nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

• PURİNOL Efervesan Granül’ün yetişkinler için önerilen genel dozu 4 defa 1-2 ölçektir( suda eritilerek içilir).

Uygulama yolu ve metodu

Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

PURİNOL Efervesan Granül’ün önerilen genel dozu aşağıdaki şekildedir;

—►    6-12 yaş arasındaki çocuklarda; günde 4 defa 1 ölçek

—►    6 yaşın altındaki çocuklarda; 50 mg/kg/gün şeklinde olan doz 3’e bölünerek

uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı

Erişkinlerle aynı doz uygulanır.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer Yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ancak periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir.

Etken maddenin hidrolizinden açığa çıkan amonyak yüzünden karaciğer yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Eğer PURİNOL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PURINOL kullanırsanız

PURİNOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PURINOL kullanırsanız

PURINOL'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi ilacınızı kullanmaya devam ediniz.

Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

PURINOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PURINOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

PURİNOL’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, PURINOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar (Örneğin, deri döküntüleri, kaşıntı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PURİNOL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflandırma kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

- Mide iritasyonu

- İdrar yaparken yanma hissi ya da ağrı olarak görülen mesane iritasyonu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bu yan etkiler, PURİNOL’ün hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU