İlaç Ara

RECOSIDE %0.25 30 gr merhem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RECOSIDE %0.25 merhem Deri yüzeyine uygulanır.

Etken Madde

30 g’Iık tüpte;

Tiyokolşikosid 75 mg

Yardımcı maddeler

Sorbitan monooleat=Span 80 (E494), Sodyum lauril sülfat, Setil esterleri, WooI alcohol (lanolin alkol), Hidrojene Lanolin, Stearik asit, Sodyum aljinat (E401), Metil paraben (E218), Etil paraben (E214), Propil paraben (E216), Lavanta yağı, Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RECOSIDE nedir ve ne için kullanılır?

2. RECOSIDE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RECOSIDE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RECOSIDE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RECOSIDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RECOSIDE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

• Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa,

* Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.

Aynca, RECOSIDE’İn 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

RECOSIDE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun süreli kullanmanız durumunda (aşın duyarlık meydana gelebilir).

Bu uyan geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RECOSIDE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

RECOSIDE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Nadir olarak uyuklama vakalan bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

RECOSIDE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat ihtiva eder. Bu maddeler, ürtiker ve bronkospazm ile eşlik eden kontakt (temas) dermatit gibi aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

RECOSİDE, wool alcohol (lanolin), hidrojene lanolin içerir. Bu nedenle, lokal deri reaksiyonlanna (Örneğin, kontakt dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.RECOSIDE’in saklanması

RECOSIDE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kutlanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RECOSIDE’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz RECOSIDE’i kullanmayınız.

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi

Dilaver Sokak No: 4

34418 Oto Sanayi – 4. Levent / İstanbul

Üretim yeri:

TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SAN VE TİC. AŞ. Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevki-Sakarya

tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.RECOSIDE nedir ve ne için kullanılır?

RECOSIDE, tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. Masaj başlığı ile birlikte, 30 g’lık alüminyum tüp içinde 75 mg etkin madde bulunur.

RECOSİDE esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağnlı kas spazmlarının semptomatİk tedavisi amacıyla kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.RECOSIDE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Uygulama yolu ve metodu

Deri yüzeyine ağrılı bölgeye, masaj başlığı yardımıyla dairesel hareketler ile uygulanır. RECOSİDE'in masaj başlığı ile kullanımı aşağıda gösterilmiştir:

1. RECOSIDE 'in

2. Kutuda yer alan

3. Masaj başlığının

kapağını açıp alüminyum    masaj başlığını    açılmış    üst kapağını açarak,    yardımı ile hafif

folyoyu kapağın arkası ile    tüpe çevirerek takınız,    gerek! miktarda    basınç uygula

deliniz.    merhemi, tüpü    RECOSİDE*’i

sıkarak dışarı çıkarınız, dairesel hareketlerle saklayınız.

ağrılı bölgeye yediriniz.


S. Uygulama bittikten sonra masaj başlığını


4. Masaj başlığı


basınç uygujayarak tüpten çıkarmayınız

ve üst kapağı kapatarak


Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

RECOSIDE’in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Özel Kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

RECOSIDE’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile İlgili veri yoktur.

Eğer RECOSIDE ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RECOSIDE kullanırsanız

RECOSIDEf* ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RECOSIDE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RECOSIDE ile tedavi sonlandtrıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi RECOSIDE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RECOSIDE’! kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntı, döküntü, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme gibi ani aşırı duyarlılık tepkisi Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RECOSIDE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sersemlik, uyuklama hali

• Aleıjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı

• Kusma

• İshal

• Mide ağnsı

Bunlar RECOSİDE’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU