İlaç Ara

RECOSIDE 4 mg 20 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RECOSİDE 4 mg film tablet Ağız yoluyla uygulanır.

Etken Madde

Her film tablette 4 mg tiyokolşikosid bulunur.

Yardımcı maddeler

Laktoz (monohidrat), snowflake sp. starch, talk, magnezyum stearat, Opadry YS-1-17192 A Peach (içeriği: titanyum dioksit (E171), polietilen glikol/makrogol, hypromellose (E464), sarı demir oksit (El72), polisorbat 80 (E433), kırmızı demir oksit (E 172)

¡ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RECOSIDE nedir ve ne için kullanılır?

2. RECOSIDE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RECOSIDE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RECOSIDE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RECOSIDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RECOSIDE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

 • Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,
 • Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • 16 yaşından küçükseniz.
 • RECOSIDE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,
 • RECOSİDE kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, RECOSİDE yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuvarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek dozlarda ve 7 günden fazla kullanmayınız. Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

  RECOSİDE ile tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Eğer, aşağıdaki belirtilerden biri sizde ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz: mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı ve bunların yanı sıra ateş ve yorgunluk (özellikle de daha önce sayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir.

  Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa RECOSİDE ile tedaviyi kesiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RECOSIDE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RECOSIDE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak ilaç yaygın olarak uyuklamaya ve sersemliğe neden olabildiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz

  RECOSIDE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir RECOSİDE 4 mg tablette 212,40 mg laktoz (monohidrat) bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • RECOSlDE’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

  Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılabilecek ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  5.RECOSIDE’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RECOSIDE’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz RECOSIDE’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:    ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

  Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak No:4 34418 Kağıthane/İstanbul

  Üretim Yeri:    ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

  İkitelli OSB Mah.

  10. Cadde No:3/lA

  Başakşehir – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.RECOSIDE nedir ve ne için kullanılır?

RECOSİDE, tablet formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. Her bir kutuda, 20 tablet bulunur. Tabletler, somon renkli, film kaplı, bir yüzünde “4” yazılı, oval tablet şeklindedir.

DEVAMINI OKU

3.RECOSIDE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 defa 2 tablet (8 mg tiyokolşikosid)’tir. Yani bir günde 4 tabletten (toplam 16 mg tiyokolşikosid) fazla RECOSİDE kullanmayınız.
 • Normalde, RECOSİDE 4 mg tablet ile tedavi süresi 5-7 gündür. İlacı 7 günden fazla kullanmayınız
 • Uygulama yolu ve metodu

 • RECOSİDE sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.
 • Tabletleri yeterli miktarda su ile (örneğin, bir bardak su ile) yemeklerden sonra alınız.
 • Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz RECOSİDE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  RECOSİDE’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  RECOSİDE’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

  Eğer RECOSİDE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RECOSIDE kullanırsanız

  RECOSİDE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RECOSİDE almayı unutursanız:

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RECOSIDE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi RECOSIDE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa RECOSIDE’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),
 • Baygınlık (vazovagal senkop)
 • Havale (nöbet)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RECOSİDE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir)
 • Sersemlik, uyuklama hali
 • Kaşıntı,
 • Deri döküntüleri
 • Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Mide ağrısı
 • Bunlar RECOSİDE’in hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU