İlaç Ara

REDEMUS 4 mg/2 ml IM 6 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Rdc İlaç Araştırma ve Geliştirme Sanayii A.Ş
Satış Fiyatı
22.36 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
6
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

REDEMUS4 mg/2 mL im enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Kas içine (intramüsküler) uygulanır.

Steril

Etken Madde

Her 2 mL’lik ampul 4 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, pH ayarlayıcısı olarak hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REDEMUS nedir ve ne için kullanılır?

2. REDEMUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. REDEMUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. REDEMUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.REDEMUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REDEMUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

 • • Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,

 • Hamilelik

 • • Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız, •16 yaşından küçükseniz.

 • REDEMUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,

 • REDEMUS kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, REDEMUS yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuvarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek dozlarda ve 5 günden fazla kullanmayınız. Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

  REDEMUS ile tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Eğer, aşağıdaki belirtilerden biri sizde ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz: mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı ve bunların yanı sıra ateş ve yorgunluk (özellikle de daha önce sayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir.

  Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa REDEMUS ile tedaviyi kesiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  REDEMUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  REDEMUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Klinik çalışmalara göre, REDEMUS’un ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  REDEMUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  REDEMUS’un kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

  Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılabilecek ürünlere de uygulanabileceğini not ediniz.

  5.REDEMUS’in saklanması

  REDEMUS’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REDEMUS’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz REDEMUS’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:      RDC İlaç Araştırma ve Geliştirme San. A.Ş.

  Ümraniye / İstanbul

  Üretim yeri:        My Farma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Tuzla / İstanbul

  /

  DEVAMINI OKU

  2.REDEMUS nedir ve ne için kullanılır?

  REDEMUS, 2 ml’lik ampul formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. Her bir kutuda 2 ml’lik 6 adet ampul bulunmaktadır.

  REDEMUS esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. REDEMUS, yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren ergenlerde ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının ek tedavisinde kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.REDEMUS nasıl kullanılır ?

  • Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 kez 1 ampul (4 mg tiyokolşikosid)’dür. Yani bir günde 2 ampulden (toplam 8 mg tiyokolşikosid) fazla REDEMUS kullanmayınız. Kas içine enjekte edilerek (I.M.) kullanılır.

  Ampul formu ile önerilen tedavi süresi 3-5 gündür. İlacı 5 günden fazla kullanmayınız.

  Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.

  Fizik tedavi seanslarında hazırlık için; kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gereken süre (I.M. enjeksiyondan sonra 30-40 dakika) göz önünde bulundurulmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  REDEMUS kas içine enjekte edilerek kullanılır.

  Enjeksiyon işlemi bu konuda eğitim görmüş bir sağlık hizmetleri uzmanı tarafından yapılır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  REDEMUS’un yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  REDEMUS’un böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililik incelenmemiştir.

  Eğer REDEMUS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla REDEMUS kullanırsanız

  REDEMUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  REDEMUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  REDEMUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi REDEMUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa REDEMUS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeler,

 • • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

 • • Baygınlık (vazovagal senkop),

 • • Havaleler,

 • • Deri döküntüleri,

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin REDEMUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır.

  Çok yaygın

  :10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :10000 hastanın birinden az görülebilir.

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın:

  Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi,

 • •  İştah kaybı,

 • •  Sersemlik,

 • •  Uyuklama hali

 • Yaygın olmayan:
 • •  Kaşıntı,

 • •  Deri döküntüleri,

 • •  Bulantı,

 • •  Kusma,

 • Seyrek:
 • •  Tansiyon düşüklüğü,

 • Bilinmiyor:
 • •  Ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),

 • •  Geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali,

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın:

 • •  Mide ağrısı,

 • •  İshal

 • Yaygın olmayan:

 • •  Bulantı,

 • Kusma

 • Bunlar REDEMUS’un hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU