İlaç Ara

REDOX-C ampül 500 mg/5 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
13.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

REDOX- C Ampul 500 mg / 5 ml Damar yoluyla uygulanır.

Etken Madde

500mg C vitamini (L-askorbik asit sodyum tuzu)

Yardımcı maddeler

Metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, sodyum hidroksit, enj eksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REDOX-C nedir ve ne için kullanılır?

2. REDOX-C’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. REDOX-C nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. REDOX-C’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.REDOX-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REDOX-C’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

 • İçerdiği maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Diyalize giriyorsanız, şiddetli böbrek yetmezliğiniz veya böbrek fonksiyonlarında bozukluğunuz varsa,
 • Böbrek taşınız varsa veya daha önce böbrek taşınız olduysa,
 • İdrarda oksalik asitin normalden fazla bulunması (hiperoksalüri) durumunuz varsa,
 • Demir metabolizmasındaki bozukluklara bağlı olarak bağırsaklardan aşırı demir emilimi ve hayati öneme sahip organlarda (özellikle karaciğerde) demir birikimi (hemokromatoz) gibi bir hastalığınız varsa.
 • REDOX-C’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • C vitamini doz aşımı (>2 g/gün) kanda ve idrarda oksalat düzeylerini anlamlı olarak yükseltebilir. Bu durum kalsiyum oksalat birikimine bağlı gözlenen böbrek taşı, böbrek dokusunda hasar ve/veya böbrek yetmezliğine yol açabilir. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Hafif ya da orta düzeyde böbrek yetmezliği olanlar C vitamininin zararlı etkilerine düşük dozlarda duyarlı olabilirler. Böbrek yetmezliğiniz varsa doktora danışmadan kullanmayınız.
 • Gbkoz-6-fosfataz eksikliği isimli enzim hastalığınız varsa, kırmızı kan hücrelerinin yıkımı sonucu oluşan kansızlığa (hemolitik anemiye) ya da yaygın damar için pıhtılaşmaya (intravasküler koagülasyona) sebep olabilir. Önerilenden daha yüksek bir doz almayınız.
 • Kalsiyum-oksalik böbrek taşı hastalığına eğiliminiz varsa ya da tekrar eden böbrek taşı hastalığınız bulunuyorsa, C vitamini tüketiminiz günde 100-200 mg’ı aşmamalıdır.
 • Çeşitli türlerde kansızlığınız varsa;
 • Akdeniz anemisi,

  Sideroblastik anemi; kemik iliğinde normoblast denilen kan hücrelerinde aşın demir birikimi Orak hücreli anemi

 • Kemik iliğinde aşın kırmızı kan hücresi üretiminin anormal derecede artış hastalığınız (polisitemi) varsa,
 • Kemik iliği kanseriniz (lösemi) varsa,
 • İlerlemiş kanser hastalığınız varsa,
 • Eklemin kızarıp şişmesine ve ağnmasına sebep olan iltihabik gut artriti isimli hastalığa eğilimiz varsa,
 • C vitamini kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 • Başka tek vitamin veya multivitamin preparatları, diğer başka ilaçlar kullanıyorsanız veya tıbbi bakım altında iseniz ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.
 • C vitamini kullanımı, idrardan şeker testi yapıldığında yanlış sonuçlann elde edilmesine neden olabilir. Testten önce test kitinin kullanım talimatına başvurunuz.
 • C vitamini laboratuvar testleriyle etkileşerek yanlış okumalara yol açabilir. Bu ürünü alırken ve laboratuvar testleri planlanırken doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  C vitamini, önerilen dozda alındığında hamilelik sırasında güvenilir kabul edilmektedir. Ancak, hamilelik sırasında C vitamini tedavisinin riskini değerlendiren yeterli kontrollü insan çalışmalan olmadığı için, ürün hamilelik sırasında yalnızca hekim tarafından önerildiğinde kullanılmalıdır. Uzun süreli doz aşımı anne kamındaki bebek için zararlı olabileceğinden önerilen doz aşılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  C vitamini anne sütüne geçer. Yüksek dozda alınmasının bebeğe zarar verici etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir, ancak teorik olarak mümkündür. Bu nedenle, emziren anneler için beklenen yarar potansiyeli riskten fazla olmadıkça maksimum günlük gereksinimi aşmamaları önerilmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımına olumsuz etkisi yoktur ya da ihmal edilebilir düzeydedir.

  REDOX-C’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda lmmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

  REDOX-C parahidroksibenzoat içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağandışı bronş daralmasına sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında REDOX-C’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Disülfıram (alkol bağımlılığının tedavisi için kullanılır)
 • Varfarin ve dikumarol (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ağızdan alman ilaçlar)
 • Demir (kansızlık tedavisinde kullanılan esansiyel bir mineral)
 • Desferoksamin (aşın demir yükü hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan ilaç)
 • İndinavir (AIDS tedavisinde kullanılan antiviral ilaç)
 • Etinilestradiol (Doğum kontrol ilacı)
 • Asetilsalislik asit (Aspirin) ve salisilik asit
 • İzoprenalin (Sempatik sinir sistemini uyancı bir ilaç)
 • Meksiletin (Kalp ritim bozukluğunda kullanılan bir ilaç)
 • Primidon gibi barbitüratlar (sakinleştirci ve uyku verici ilaç veya ilaç grubu)
 • Amfetamin (Dikkat eksikliği veya uyku bozukluklarında kullanılan sempatik sinir sistemini uyarıcı bir ilaç )
 • Trisiklik anti depresanlar (Ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaç grubu)
 • Flufenazin ve diğer fenotiazinler (Şizofreni ve psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıklann tedavisinde kullanılan ilaç veya ilaç grubu)
 • Kortikosteroidler (Kortizon: Romatizmal hastalıkların ve romatizma dışı pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan inflamasyon giderici ilaç grubu)
 • Tetrasiklinler (Enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan bir tür antibiyotik)
 • Amigdalin (Kanser tedavisinde kullanılan acı bademden elde edilen ilaç)
 • Alüminyum (Normal böbrek fonksiyonu olan bireyler için bu etkileşim geçerli değildir)
 • Alkol: Alkol tüketimi askorbik asitin kandaki seviyelerini düşürmektedir. Eş zamanlı kullanımın etkileri bilinmemektedir.

  C vitamini idrar ve kan şekerini ölçen testlerle etkileşimde bulunarak hatalı okumalara neden olabilir ancak kan şeker düzeyleri üzerinde etkisi yoktur. C vitamininin etkileşime girip girmediğini belirlemek ve okumalarda doğrulukla ilgili kılavuz bilgiler almak için ölçüm cihazı veya test kitinin kullanma talimatına bakınız.

  C vitamini ayrıca idrar ve serumda kreatinin, karbamazepin, ürik asit ve inorganik fosfat analizleri ve dışkıda gizli kan analizi laboratuvar testlerinde kimyasal etkileşime neden olabilir. Bu ürünü kullanıyorken bu tip laboratuvar testleri planlanıyorsa hekiminizi ya da sağlık profesyonelinizi bilgilendiriniz.

  5.REDOX-C’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REDOX-C’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye – İSTANBUL Te1. : (0216) 528 36 00 Faks:(0216) 645 39 50

  Üretim Yeri:

  Mefar İlaç San. A.Ş., Kurtköy, Pendik, İstanbul

  9

  DEVAMINI OKU

  2.REDOX-C nedir ve ne için kullanılır?

  • Her ampul etkin madde olarak 500 mg C vitamini içerir.
  • •    REDOX-C, 5 adet, 5 mililitrelik ampuller içeren ambalajlarda sunulur.

  DEVAMINI OKU

  3.REDOX-C nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça:

  Yetişkin ve 12 yaş üzerindeki çocuklarda: Günde 500 mg - 1000 mg Günde 2 ampulden (1000 mg C vitamini/gün) fazla kullanılmamalıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar yoluyla uygulanır.

  Mavi nokta yukanda bulunacak şekilde tutulur. Ampulün baş kısmı ok yönünde çekilir. Testere kullanılmasına gerek yoktur.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Geriyatrik popülasyon:

  Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel bir doz önerisi verilmemiştir.

  Eğer REDOX-C’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla REDOX-C kullanırsanız

  Bu ürünün önerildiği gibi kullanıldığında aşın doza yol açtığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

  Diğer tüm kaynaklardan C vitamini alımı dikkate alınmalıdır.

  Klinik bulgular ve belirtiler, laboratuvar bulguları ve doz aşımının sonuçlan oldukça değişkendir, bireyin yatkınlığı ve çevre koşullanna dayanmaktadır.

  C vitamini aşımının genel tablosunda ishal, bulantı ve kusma dahil mide bağırsak rahatsızlıklarında artış görülmektedir.

  Bu belirtilerin ortaya çıkması halinde tedavi kesilmeli ve bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

  REDOX-C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  REDOX-C'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  REDOX-C ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi REDOX-C’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, REDOX-C kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:
 • Döküntü, kurdeşen, kaşınü gibi cilt reaksiyonlan,
 • Aşın duyarlılık reaksiyonları, o Solunum güçlüğü
 • o Tansiyon düşüklüğü ile beraber görülen şiddetli cilt reaksiyonlan o Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dil ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjiyo ödem) o Ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik şok) o Aleıjik astım belirtileri

  o Kalp kökenli solunum sıkıntısı (kardiyo-respiratuvar distresi)

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, REDOX-C’ye karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor

  Seyrek:
 • Kol ve bacaklarda duyarlılık, ağn, ateş ya da şişlik
 • İdrar yapmada güçlük
 • Çok seyrek:
 • Kırmızı kan hücrelerinin yıkımı (glikoz-6-fosfataz eksikliği olan hastalarda)
 • Döküntü, kurdeşen, kaşıntı gibi cilt reaksiyonlan,
 • Aşın duyarlılık reaksiyonları,
 • Solunum güçlüğü

  -    Tansiyon düşüklüğü ile beraber görülen şiddetli cilt reaksiyonlan

  -    Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dil ve dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjiyo ödem) Ani aşın duyarlılık tepkisi (anafılaktik şok)

  Aleıjik astım belirtileri

  Kalp kökenli solunum sıkıntısı (kardiyo-respiratuvar distresi)

  • İshal, mide bulantısı, kusma, karın ağnsı, hazımsızlık

  Bilinmiyor:
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, uyku bozukluğu
 • Flushing (al basması) ya da kızanklık
 • Diürez (idrar itrah hızında, dolayısıyla hacminde artma)
 • Hiperoksalüri (idrarda oksalik asitin normalden fazla bulunması)
 • Böbrek taşı oluşumu
 • Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU