İlaç Ara

RENNIE DUO 100 ml süspansiyon

Firma Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
15.93 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RENNİE DUO Süspansiyon Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

600 mg kalsiyum karbonat, 70 mg magnezyum karbonat, 150 mg sodyum aljinat

Yardımcı maddeler

sodyum bikarbonat, ksantan reçinesi, sodyum sakarin, nane aroması, çikolata aroması, benzil alkol, propil parahidroksi sodyum benzoat, saf su

Bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı olmadan eczacınızın

tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de RENNİE

DUO’dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RENNIE DUO nedir ve ne için kullanılır?

2. RENNIE DUO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RENNIE DUO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RENNIE DUO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RENNIE DUO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RENNIE DUO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Bu ilacın bileşenlerinden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa

• Kanda kalsiyum yüksekliği ve/veya idrarda kalsiyum fazlalığına sebep olan rahatsızlığınız varsa,

• Böbreğinizde kalsiyum birikimi veya böbrek taşları tespit edilmiş ise,

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Kanınızdaki fosfat seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiş ise,

RENNIE DUO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu tıbbi ürünü uzun süreli olarak ve tavsiye edilen dozun üzerinde kullanmayınız. Bu tıbbi ürünü kullanmanıza rağmen şikayetleriniz devam ederse ya da yalnızca kısmen ortadan kalkarsa doktorunuza danışınız.

Eğer;

• Böbrek yetmezliğiniz ya da böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa

• İdrarda kalsiyum düzeyiniz yüksekse

• Kabızlık, hemoroid (basur) ve sarkoidozunuz (vücuttaki pek çok organı etkileyebilen iltihabi bir hastalık) varsa

• Ciddi ve kronikleşmiş mide bağırsak ile ilgili rahatsızlığınız varsa

• Çok miktarda süt ve şarküteri ürünü kullanıyorsanız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

5.RENNIE DUO’in saklanması

RENNİE DUO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RENNIE DUO’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi; Bayer C onsum er Care AG, İsviçre lisansı ile Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye – İSTANBUL Telefon: 0216 528 3600 Faks : 0216 528 36 12

Üretim Yeri:    Pharmavision San. ve Tic. A.Ş., Topkapı – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.RENNIE DUO nedir ve ne için kullanılır?

RENNİE DUO,

• Her ölçeğinde (1 ölçek=5 mİ) 600 mg kalsiyum karbonat, 70 mg magnezyum karbonat ve 150 mg sodyum aljinat içerir.

  • 100 ve 200 mililitrelik şişelerde sunulmaktadır.

• Midede asidinin ağıza geri gelmesi gibi mideden yemek borusuna mide içeriğinin geri kaçmasına (gastroözofageal reflü) bağlı belirtiler ile mide ağrısı, mide yanması, midede doluluk veya ağırlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma gibi midede asit fazlalığına bağlı belirtilerin giderilmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.RENNIE DUO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde standart doz 10 mİ = 2 Ölçektir (1 ölçek=5 mİ). Bu dozu, ana öğünlerden bir saat sonra ve gece yatarken almanız önerilmektedir. Mide ve/veya göğüste hissedilen yanma şikayetiniz olması durumunda ilave bir doz (=2 ölçek) daha alabilirsiniz.

RENNİE DUO’yu günde 12 ölçeğe (1 ölçek = 5 mİ) kadar kullanabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz varsa RENNİE DUO’yu, dikkatli kullanmalısınız. Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa RENNİE DUO kullanmamalısınız.

Karaciğer yetmezliği: Özel bir kullanım gerektirmez

Eğer RENNİE DUO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RENNIE DUO kullanırsanız

Bol miktarda su için ve doktorunuza veya eczacınıza danışın. Tavsiye edilen dozdan fazla kullanmadan doğacak aşırı doz belirtileri bulantı ve kusma, kabızlık, yorgunluk, idrar üretiminde artış, susuzluk hissinde artış, normal olmayan kas zayıflıklarıdır.

RENNİE DUO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RENNIE DUO'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi RENNIE DUO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RENNİE DUO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

• Döküntü, kurdeşen, anjiyo ödem (göz kapakları, ağız çevresi, el ve ayaklarda şişlik) ve anafılaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RENNİE DUO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler:

• Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda; bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, kalpte ritim bozukluğu, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü, reflekslerin zayıflaması, kemik ağrısı, kabızlık, karın ağrısı

• Mide rahatsızlıkları

• İshal

• Süt -alkali sendromu söz konusu olan hastalarda: Tat alamama, kireçlenme, kronik yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık, yemeklerden sonra ağırlık, uyuşukluk

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU