İlaç Ara

REVLIMID 15 mg 21 sert kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Celgene İlaç Pazarlama Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
15720.27 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
21
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

REVLİMİD 15 mg sert kapsül

Ağız yoluyla kullanılır.

Etken Madde

Her kapsül 15 mg lenalidomid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidr (sığır sütünden elde edilmiştir), mikrokristalize selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, jelatin (sığırdan elde edilmiştir), şellak, propilen glikol, potasyum hidroksit, titanyum dioksit (E171), indigo karmin (E132), siyah demir oksit (E172).

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REVLIMID nedir ve ne için kullanılır?

2. REVLIMID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. REVLIMID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. REVLIMID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.REVLIMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REVLIMID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • • Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız. Çünkü REVLİMİD’in doğmamış bebeğinize zarar vermesi beklenir

  Hamilelik

 • Emzirme

 • • Lenalidomid ya da bu kullanma talimatının başlangıcında belirtilen REVLİMİD’in içindeki diğer bileşenlere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz. Alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

 • Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise, REVLİMİD almadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

  REVLIMID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Talidomid ile çapraz alerjiye yol açabilir.

  Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz:

  Eğer:

 • •  Geçmişte damarlarınızda kan pıhtısı oluştuysa, REVLİMİD ile tedavi sırasında toplardamar ve atardamarlarda pıhtı oluşma riski artar.

 • •  Öksürük veya ateş gibi herhangi bir enfeksiyon belirtisinde,

 • •  Virüse bağlı enfeksiyonunuz, özellikle de hepatit B enfeksiyonu, varisella zona (suçiçeği virüsü), HIV (AIDS virüsü) enfeksiyonunuz varsa ya da daha önceden herhangi bir zamanda bu enfeksiyonu geçirdiyseniz. Eğer şüpheniz varsa doktorunuzla görüşünüz. REVLİMİD ile tedavi, virüs taşıyan hastalarda virüsün tekrar aktif olmasına neden olabilir, bu da enfek siyonun tekrarlamasına yol açabilir. Doktorunuzun hepatit B enfeksiyonu geçirmiş olup olmadığınızı kontrol etmesi gerekir.

 • • Böbreklerinizde problem varsa, doktorunuz REVLİMİD dozunuzu ayarlayacaktır.

 • •  Daha önce kalp krizi geçirdiyseniz, damarlarınızda kan pıhtısı oluştu ise veya sigara içiyorsanız, kan basıncınız veya kolesterol düzeyleriniz yüksekse,

 • •  Talidomid (Multipl miyelom tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç) kullanımı esnasında görülen deri döküntüsü, kaşıntı, şişlik, baş dönmesi veya nefes almada güçlük gibi alerjik reaksiyonlarınız varsa.

 • •  Yüzde döküntü veya yayılmış döküntü, kırmızı cilt, yüksek ateş, grip benzeri belirtiler, büyümüş lenf düğümleri belirtilerinden (Eozinofili ve Sistemik Semptomlar ile Seyreden İlaç Reaksiyonsiyonları (DRESS) olarak adlandırılan ciddi cilt reaksiyonları işaretleri) herhangi birkaç tanesini geçmişte geçirdiyseniz (bakınız “Olası yan etkiler nelerdir?”).

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer sizde miyelodisplastik sendrom varsa, sizde akut miyeloid lösemi (AML) adı verilen daha ciddi bir hastalığın ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olabilir. Buna ek olarak, REVLİMİD’in, sizde AML’nin ortaya çıkma ihtimalini nasıl etkileyeceği bilinmemektedir. Bu nedenle doktorunuz, REVLİMİD ile tedaviniz sırasında AML olmanız olasılığını daha iyi öngörebilen belirtilere bakmak için testler yapabilir.

  Tedavi sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda, bulanık görme, görme kaybı veya çift görme, konuşma zorluğu, bir kolda veya bacakta zayıflık, yürüme şeklinizde bir değişiklik veya dengenizle ilgili sorunlar, kalıcı uyuşma, his azalması veya kaybı, hafıza kaybı veya zihin karışıklığı yaşarsanız doktorunuza veya hemşirenize derhal söyleyin. Bu belirtilerin hepsi progresif multifokal lökoensefalopati (PML) olarak bilinen ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir beyin hastalığının belirtileri olabilir. Lenalidomid ile tedaviye başlamadan önce bu belirtilere sahipseniz, belirtilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda doktorunuza söyleyiniz.

  Viral hepatit (karaciğer iltihabı), mevcut bir karaciğer hastalığınız veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

  Ayrıca uzun süreli kullanımda katarakt (göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması) gelişebileceğinden görme yeteneğinizin düzenli olarak izlenmesi de önerilmektedir.

  REVLİMİD ile tedavi sırasında ve öncesinde düzenli kan testi yaptırınız. Çünkü REVLİMİD enfeksiyon ile savaşmaya ve pıhtı oluşumuna yardımcı kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir.

  Eğer multipl miyelom ya da miyelodisplastik sendrom hastası iseniz doktorunuz kan testlerini şu dönemlerde isteyecektir;

 • •  tedaviden önce,

 • •  tedavinin ilk 8 haftası boyunca her hafta,

 • •  bundan sonra en az ayda bir kez.

 • Eğer mantle hücreli lenfoma hastası iseniz doktorunuz kan testlerini şu dönemlerde isteyecektir;

 • • tedaviden önce,

 • • tedavinin ilk 8 haftası (2 kür) boyunca her hafta,

 • • 3. ve 4. kürler boyunca iki haftada bir kez,

 • • bundan sonra her kürün başlangıcında ve,

 • • en az ayda bir kez.

 • Doktorunuz kemik iliğiniz dahil olmak üzere vücudunuzda büyük tümör varsa kontrol edebilir. Bu, tümörlerin parçalanıp kana olağandışı düzeylerde kimyasal karışmasına ve bu durumda da böbrek yetmezliğine neden olabilir (bu durum Tümör Lizis Sendromu olarak adlandırılır).

  Doktorunuz kırmızı lekeler veya döküntüler gibi cildinizdeki değişiklikleri kontrol edebilir. Doktorunuz, kan testlerinin sonucuna ve sizin genel durumunuza göre dozu ayarlayabilir ya da tedaviyi durdurabilir. Eğer yeni tanı almışsanız, doktorunuz yaşınıza ve var olan diğer koşullara göre tedavinizi değerlendirebilir.

  Tedavi sırasında ve tedaviden 1 hafta sonrasına kadar kan bağışı yapmayınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  REVLIMID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  5.REVLIMID’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REVLIMID’i kullanmayınız.

  Tedavi sonunda kullanılmayan REVLİMİD kapsüllerini eczacınıza iade etmelisiniz.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Beşiktaş-İstanbul

  Tel: 0212 275 39 68 Faks: 0212 211 29 77

  e-mail: erkim@erkim-ilac.com.tr

  İmal Yeri:

  Celgene International Sarl

  Route de Perreux 1

  2017 Boudry

  İsviçre

  DEVAMINI OKU

  2.REVLIMID nedir ve ne için kullanılır?

  REVLİMİD 15 mg sert kapsül, soluk mavi/beyaz renkli kapsüller halindedir. Her kutuda 21 kapsül vardır. REVLİMİD, lenalidomid isimli etkin maddeyi içerir. Bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını değiştirebilen ya da düzenleyebilen immünomodülatörler olarak isimlendirilen bir grup ilaç sınıfındandır.

  REVLİMİD, vücudun bağışıklık sistemini etkileyip doğrudan kanserli hücrelere saldırarak etki gösterir. Etkisini çeşitli yollarla ortaya koyar:

 • •   kanser hücrelerinin gelişimini durdurarak

 • •  kanserde kan damarlarının büyümesini durdurarak

 • •   kanser hücrelerine saldıran bağışıklık sistemini uyararak

 • REVLİMİD yetişkinlerde aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • 1.  Multipl miyelom

 • 2.  Miyelodisplastik sendrom

 • 3.  Mantle hücreli lenfoma

 • Multipl miyelom

  Multipl miyelom, plazma hücresi adı verilen belirli bir beyaz kan hücresi tipini etkileyen bir kanser türüdür. Bu hücreler kemik iliğinde birikir ve kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Bu durum kemiklere ve böbreklere zarar verebilir.

  Multipl miyelom genellikle tedavi edilememektedir. Bununla birlikte, belirti ve bulgular bir süre için büyük oranda azaltılabilir veya kaybolabilir. Bu duruma ‘tedaviye yanıt’ adı verilir.

 • •  Yeni tanı almış multipl miyelom - kemik iliği nakli geçirmiş hastalarda

 • REVLİMİD otolog kök hücre transplantasyonu uygulanmış olan ve lenalidomid kullanımına kontredikasyon bulunmayan yeni tanı multipl miyelom hastaların 10 mg/gün dozunda ve 2 yıl süreyle idame tedavisinde kullanılır.

 • •  Yeni tanı almış multipl miyelom - kemik iliği nakli olamayan hastalarda

 • REVLİMİD, deksametazon ile birlikte önceden tedavi almamış, 65 yaş üstü ve nakile uygun olmayan multipl miyelom hastaların tedavisinde kullanılır.

  Yeni tanı almış hastalarda tedavi, REVLİMİD ile birlikte “deksametazon” adlı iltihap giderici bir ilacın kullanılmasıyla yapılacaktır.

  Eğer 75 yaş veya üzerindeyseniz ya da orta-ağır şiddette böbrek problemleriniz varsa, doktorunuz sizi tedaviye başlamadan önce dikkatli bir şekilde muayene edecektir.

 • •  Önceden en az bir tedavi almış multipl miyelom hastalarında

 • REVLİMİD, “deksametazon” adlı iltihap giderici bir ilaçla birlikte alınır.

  REVLİMİD, multipl miyelom hastalığının bulgu ve belirtilerinin ağırlaşmasını durdurabilir. Aynı zamanda tedaviden sonra multipl miyelomun tekrar ortaya çıkmasını geciktirdiği de gösterilmiştir.

 • •   REVLİMİD, deksametazonla birlikte aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • 1. Multipl miyelom (kemik iliğinde gelişen bir tür kanser) nedeniyle daha önce en az bir kemoterapi ile (tek başına steroid içeren tedaviler hariç) yeterli doz ve sürede (en az 2 kür) tedavi edilmiş dirençli veya tekrarlayan multipl miyelom

 • 2. Kök hücre nakli sonrası dirençli veya tekrarlayan multipl miyelom.

 • Miyodisplastik sendrom

  Miyelodisplastik sendrom (MDS) çok farklı kan ve kemik iliği hastalıklarından oluşan bir hastalıktır. Kan hücreleri anormal hale gelir ve gerektiği gibi işlev göstermezler. Hastalarda, düşük kırmızı kan hücresi sayısı (anemi), kan nakli ihtiyacı ve enfeksiyon riski dahil çeşitli işaret ve belirtiler görülebilir.

  REVLİMİD tek başına, miyelodisplastik sendrom hastalığı tanısı konan yetişkin hastaların tedavisinde, aşağıdaki koşulların tümü geçerli olduğunda kullanılır:

 • 1. Düşük düzeydeki kırmızı kan hücrelerinin tedavisi için düzenli kan nakillerine ihtiyaç duyuyorsanız (“kan nakillerine bağımlı kansızlık”)

 • 2. Kemik iliği hücrelerinde, diğer sitogenetik anormallikler ile birlikte olan ya da olmayan “del(5q) sitogenetik anormallik” adı verilen bir anormalliğiniz varsa. Bu durum, yeter li miktarda sağlıklı kan hücresi üretemediğiniz anlamına gelmektedir.

 • 3. Daha önceden uygulanmış diğer tedaviler, uygun olmadığında ya da yeterli yanıt alınamadığında

 • REVLİMİD, anormal hücrelerin sayısını azaltarak, vücudun ürettiği sağlıklı kırmızı kan hücresi sayısını artırabilir:

  Bu durum gerekli kan nakillerinin sayısını azaltabilir. İlerleyen dönemde naklin gerekli olmaması mümkün olabilir.

  Mantle hücreli lenfoma

  Mantle hücreli lenfoma (MHL), “B-lenfositler” olarak adlandırılan bir beyaz kan hücresi türünü etkileyen, vücudun savunma sisteminin bir parçasının (lenf düğümünün) kanseridir. MHL, B hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü ve lenf dokusunda, kemik iliğinde veya kanda biriktiği bir hastalıktır.

  REVLİMİD, daha önceden sadece bortezomib veya bortezomib içeren ilaç kombinasyonlarıyla tedavisi başarısız olup, tekrarlayan veya direnç gelişen mantle hücreli lenfomalı yetişkin hastaların tedavisinde endikedir. Mantle hücreli lenfoma, vücudun savunma sisteminin bir parçası olan lenf düğümlerinde yer alan lenfosit isimli beyaz kan hücresi kanseri türüdür.

  REVLİMİD tek başına, daha önce MHL tanısı diğer ilaçlar ile tedavi edilmiş erişkin hastalarda kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.REVLIMID nasıl kullanılır ?

  REVLİMİD, kanser tedavisinde deneyimli doktorlar tarafından size verilmelidir.

  Multipl miyelom tedavisi için kullanılırken, REVLİMİD deksametazon ile kombinasyon halinde alınır. Miyelodisplastik sendrom ve mantle hücreli lenfoma tedavisi için kullanılırken, REVLİMİD, tek başına alınır. REVLİMİD’i tek başına ya da REVLİMİD ve deksametazonu kombinasyon halinde daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer kullanımdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza sormalısınız. Deksametazonun kullanımı ve etkisi için onun kullanma talimatına bakınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Multipl miyelom

  REVLİMİD dozu

  REVLİMİD’in genel başlangıç dozu günde bir defa 25 mg’dır. REVLİMİD, her biri 28 gün süren kürler halinde kullanılır.

  Tedavi kürü

 • • 1-21 arası günler: günde 1 defa 25 mg REVLİMİD alınız,

 • • 22-28 arası günler: REVLİMİD almayınız.

 • Her bir kürün tamamlanmasından sonra yeni bir küre başlayınız.

  Deksametazon dozu

  Deksametazonun genel başlangıç dozu günde bir defa 40 mg’dır. Deksametazon her biri 28 gün süren tedavi kürleri halinde alınır.

  İlk 4 tedavi kürü:

 • •  1-4, 9-12 ve 17-20 günler arası: günde bir defa 40 mg deksametazon alınız,

 • •  21-28 günler arası: deksametazon almayınız.

 • Sonraki 5. tedavi küründen itibaren:

 • •  1-4 günler arası: günde bir defa 40 mg deksametazon alınız,

 • •  5-28 günler arası: deksametazon almayınız.

 • Her bir kürün tamamlanmasından sonra yeni bir küre başlayınız.

  Sizin genel durumunuza göre doktorunuz deksametazon dozunu azaltabilir (bakınız “REVLİMİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”).

  Miyelodisplastik sendrom

  REVLİMİD dozu

  REVLİMİD’in genel başlangıç dozu günde bir defa 10 mg’dır. REVLİMİD, her biri 28 gün süren kürler halinde kullanılır.

  Tedavi kürü:

 • •  1-21 arası günler: günde bir defa 10 mg REVLİMİD alınız,

 • •  22-28 arası günler: REVLİMİD almayınız.

 • Her bir kürün tamamlanmasından sonra yeni bir küre başlayınız.

  Mantle hücreli lenfoma

  REVLİMİD dozu

  REVLİMİD’in genel başlangıç dozu günde bir defa 25 mg’dır. REVLİMİD, her biri 28 gün süren kürler halinde kullanılır.

  Tedavi kürü

 • • 1-21 arası günler: günde 1 defa 25 mg REVLİMİD alınız,

 • • 22-28 arası günler: REVLİMİD almayınız.

  Her bir kürün tamamlanmasından sonra yeni bir küre başlayınız.

  Doktorunuz, kırmızı lekeler veya döküntüler gibi cildinizdeki değişiklikleri kontrol edebilir.

  Tüm hastalar için

  REVLİMİD tedavisinin süresi:

  REVLİMİD, her biri 28 gün süren kürler halinde kullanılır. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini belirleyecektir. Tedavinizi erken kesmeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  REVLİMİD kapsülü günde bir defa su ile bütün olarak yutunuz. Kapsülleri kırmayınız, açmayınız ya da çiğnemeyiniz. Eğer, kırılmış olan bir REVLİMİD kapsülünden çıkan toz cildiniz ile temas ederse cildinizi derhal sabun ve su ile iyice yıkayınız. Gıdalarla veya tek başına alabilirsiniz.

  Kapsülü blisterden çıkartmak için:

 • •      Kapsülün yalnızca bir ucuna bastırın ve folyodan iterek çıkartın

 • •      Kapsülün kırılmasına yol açabileceğinden, kapsülün ortasına bastırmayın.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  REVLİMİD yaşlı hastalarda eğer gerekliyse doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak kullanılabilir.

  Eğer 75 yaş veya üzerindeyseniz, ya da orta-ağır şiddette böbrek problemleriniz varsa doktorunuz sizi tedaviye başlamadan önce dikkatli bir şekilde muayene edecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

  Geçmişte böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz olmuşsa, doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz böbrek ve karaciğer hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ayarlayacak ve size uygulayacaktır.

  Eğer REVLİMİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla REVLIMID kullanırsanız

  REVLlMlD kapsüllerinden kullanmanız gerekenden veya reçete edilenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  REVLIMID'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer REVLİMİD’i her zamanki saatinde almayı unuttuysanız;

 • •  12 saatten daha kısa süre geçtiyse: kapsülü hemen alınız,

 • •  12 saatten fazla süre geçtiyse: kapsülü almayınız. Sonraki kapsülü her zamanki saatinde alınız.

 • REVLİMİD’in kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olur ise doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  REVLIMID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi REVLIMID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın     :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın         :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek          :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek     : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor     :Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın olarak görülen ciddi yan etkiler

  REVLİMİD, enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücrelerin in ve burun kanaması ve çürüme gibi kanama bozukluklarına neden olan kanda pıhtı oluşumuna yardımcı olan kan hücrelerin in (kan pulcuklarında) sayısını azaltabilir. REVLİMİD, damarlarda (venlerde) kan pıhtılarına (tromboz) da neden olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa REVLIMID’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • •  Ateş, titreme, boğaz ağrısı, öksürük, ağız ülseri ya da diğer enfeksiyon belirtileri,

 • • Bir incinme veya yaralanma olmaksızın görülen kanama ya da çürük, herhangi bir müdahale sonrasında görülen kanama,

 • •  Göğüs ya da bacak ağrısı,

 • •  Nefes darlığı.

 • Multipl miyelomu olan az sayıda hastada ek kanser tipleri gelişebileceği dikkate alınmalıdır ve bu riskin REVLİMİD tedavisi ile artabilmesi mümkündür; bu nedenle doktorunuz size REVLİMİD’i reçete ederken faydaları ve riskleri dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.

  Çok yaygın

  • Kırmızı kan hücresi sayısında düşme ile kendini gösteren kansızlık (yorgunluk ve güçsüzlüğe yol açabilen anemi)

 • •   Kabızlık, ishal, bulantı, ciltte kızarıklık, deri döküntüsü, kusma, kas krampları, kas ağrısı, kemik ağrısı, eklem ağrısı, yorgunluk, kol ve bacaklar dahil tüm vücuda yayılan şişkinlik

 • •   Ateş ve grip benzeri hastalık belirtileri (ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, kulak ağrısı ve titreme dahil)

 • •  Uyuşukluk, deride karıncalanma veya yanma hissi, el ve ayaklarda ağrı, baş dönmesi, titreme, tat alma duyusunun bozulması

 • •  Kollara, boyna, çeneye, sırta ve mideye doğru yayılan göğüs ağrısı, terlemiş ve ya soluk soluğa hissetme, hasta olma veya kusma hissi (kalp krizi/miyokard infarktüsü belirtileri olabilir)

 • •   İştah kaybı

 • •  Kanda düşük potasyum düzeyleri

 • •  Bacak ağrısı (damar içinde oluşan kan pıhtısı tarafından bir damarın tıkanmasının belirtisi olabilir), göğüs ağrısı veya nefes darlığı (pulmoner embolizm olarak adlandırılan akciğerlerde kan pıhtılarının belirtisi olabilir)

 • •  Bütün enfeksiyon tipleri

 • •  Akciğer ve üst solunum yolu enfeksiyonu, nefes darlığı

 • •  Bulanık görme

 • •  Gözde bulutlanma (katarakt)

 • •  Böbrek problemleri

 • •  Atardamarların şişmesine neden olabilecek kandaki protein değişiklikleri

 • •  Kandaki şeker seviyesinin yükselmesi (diyabet)

 • •   Baş ağrısı

 • •   Cilt kuruluğu

 • •  Mide ağrısı

 • •  Ruh halinde değişiklik, uyuma güçlüğü

 • Yaygın
 • •  Burnu çevreleyen sinüslerin (hava boşluklarının) enfeksiyonu

 • •  Diş eti, mide veya bağırsak kanaması

 • •  Tümör çevresinde ağrı, tümör büyüklüğü ve kızarıklık artışı

 • •  Kan basıncında yükselme ya da düşme, yavaş, hızlı veya düzensiz kalp atışı

 • •  Derinizin koyulaşması

 • •   Cilt döküntüleri, cilt çatlaması, ciltte pullanma veya soyulma

 • •  Kurdeşen, kaşıntı, terlemede artış, su kaybı

 • •  Boğazda iltihap, ağız kuruluğu, yutmada zorluk

 • •  Mide yanması

 • •  Her zamankinden daha fazla ya da daha az idrara çıkma (böbrek yetmezliğ i belirtisi olabilir), idrarda kan tespit edilmesi

 • •   Özellikle yatarken nefes darlığı (kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir)

 • •  Ereksiyon zorluğu

 • •  İnme, bayılma

 • •  Kaslarda zayıflık

 • •  Eklemlerde şişme

 • •  Kan tiroid hormonunda değişiklikler, kanda düşük kalsiyum, fos fat veya magnezyum düzeyleri

 • •  Depresyon

 • •   Sağırlık

 • •  Anormal karaciğer test sonuçları

 • •  Denge bozukluğu, hareket zorluğu

 • •  Kulak çınlaması

 • •  Aşırı demir yükü

 • •   Susuzluk

 • •   Zihin karışıklığı

 • •   Diş ağrısı

 • •  Kilo kaybı

 • Yaygın olmayan
 • •  Kafa içi kanama

 • •  Dolaşım problemleri

 • •  Görme kaybı

 • •   Cinsel istek (cinsel dürtü) kaybı

 • •  Fanconi sendromunun (bir böbrek hastalığı) belirtileri olarak görülebilen kemik ağrısı ve güçsüzlükle birlikte fazla idrara çıkma

 • •   Karın ağrısı, şişkinlik ya da ishal ile görülebilen kalın barsak iltihabı

 • •  Renal tübüler nekroz (normalden daha fazla veya daha az idrara çıkma ile kendini gösteren bir çeşit böbrek bozukluğu)

 • •  Deride renk kaybı, güneşe hassasiyet,

 • •  Deride bazı tümör tiplerinin oluşumu

 • •  Kurdeşen, döküntü, gözlerde, ağızda veya yüzde şişme, nefes almada zorluk veya kaşıntı şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon tipleri

 • Seyrek
 • •  Bir alanda bir döküntü olarak başlayabilen fakat tüm vücuda geniş deri kaybı olarak yayılan ciddi alerjik reaksiyon (Steven-Johnson Sendromu/veya toksik epidermal nekroliz).

 • •  Tümör lizis sendromu [kanser tedavisi esnasında ve bazen tedavi olmaksızın ortaya çıkan metabolik rahatsızlıklar. Bu rahatsızlıklar ölen kanser hücrelerinin yıkım ürünleri nedeniyle oluşmaktadır ve şunları içerir: kan içeriğinde değişiklikler (yüksek potasyum, fosfor, ürik asit ve düşük kalsiyum) sonucunda böbrek işlevlerinde, kalp atışında, epileptik nöbetlerde değişikliklere ve bazen ölüme neden olmaktadır]

 • Bilinmiyor
 • •  Bulantı, kusma, ateş ve hızlı nabız ile birlikte görülebilen, birkaç gün süren, üst karın ve/veya sırtta ani veya hafif derecede ortaya çıkan; fakat gittikçe kötüleşen ağrı. Bu belirtiler pankreas iltihabından dolayı görülebilir

 • •   Akciğerlerdeki doku iltihabının belirtileri olabilen hırıltılı, nefes darlığı ya da kuru öksürük

 • •  Ciltte, mukoz membranda ya da gözlerde sarı renklenme (sarılık), soluk renkli dışkı, koyu renkli idrar, deride kaşıntı, döküntü veya karında ağrı veya şişlik (karaciğer hasarının belirtileri olabilir)

 • •  Bir kısmı, REVLİMİD bir statin (bir tip kolesterol düşürücü ilaç) ile uygulandığında meydana gelen böbrek problemlerine (rabdomiyoliz) yol açabilecek nadir kas yıkılımı vakaları (kas ağrısı, güçsüzlüğü veya şişliği) gözlenmiştir

 • •  Eklemlerde ağrı ve ateşle birlikte, küçük kan damarları iltihabının neden olduğu deriyi etkileyen bir durum (lökositoklastik vaskülit)

 • •  Mide veya barsak duvarının parçalanması. Bu durum çok ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Eğer ciddi karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma, dışkıda kan veya barsak alışkanlıklarınızda değişiklik varsa doktorunuza söyleyiniz.

 • •  Kabarcıkların eşlik ettiği ağrılı deri döküntüsüne neden olan bir hastalık (Herpes zoster -zona hastalığı olarak da bilinir) dahil viral enfeksiyonlar ve deride ve gözlerde sararmaya, koyu kahverengi idrara, midenin sağ yanında ağrıya, ateşe, bulantı hissine ve kusmaya neden olan enfeksiyonun tekrarlaması (Hepatit B enfeksiyonu)

 • •  Yaygın döküntü, yüksek vücut sıcaklığı, karaciğer enzimlerinde yükselme, kanda anormallikler (eozinofili), genişlemiş lenf düğümleri ve diğer vücut organlarının tutulumu (DRESS veya ilaç aşırı duyarlılık sendromu olarak da bilinen Eozinofili ve Sistemik Semptomlar ile Seyreden İlaç Reaksiyonsiyonları). Bu belirtiler gelişirse, REVLİMİD kullanımını durdurun ve doktorunuz ile iletişime geçin veya derhal tıbbi yardım alın (bakınız “REVLİMİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”).

 • •  Katı organ nakli reddi (böbrek, kalp gibi)

 • Yan etkilerin herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsedilmeyen bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU
  Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi