İlaç Ara

REXAPIN 10 mg 84 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
347.82 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
84
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

REXAPİN10 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Olanzapin

Her bir film kaplı tablet 10 mg olanzapin içerir.

•Yardtmeı maddeler:prejelatinize nişasta, avicel ph 102, kolloidon VA 64, laktoz, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol/PEG 3000, talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REXAPIN nedir ve ne için kullanılır?

2. REXAPIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. REXAPIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. REXAPIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.REXAPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REXAPIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer, olanzapine veya REXAPİN’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aleıjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa). Aleıjik reaksiyon döküntü, kaşmma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
 • Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.
 • REXAPIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer REXAPİN verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, REXAPİN’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Kalp hastalığı
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Sara hastalığı (epilepsi)
 • Prostat sorunları
 • Barsak tıkanması (paralitik ileus)
 • Kan hastalıkları
 • İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)
 • Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar

  REXAPIN, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  REXAPIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  REXAPİN ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, REXAPİN ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışmadan REXAPİN’i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  REXAPİN’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  REXAPİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bibiler

  REXAPIN, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  REXAPIN her dozunda, 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  REXAPİN’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçlan alınız.

  REXAPIN’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlanyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

  REXAPIN dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.REXAPIN’in saklanması

  REXAPİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  REXAPİN tabletler, ışık ve nemden konımak için orijinal ambalajında ve 25° C’nin altmda oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Lütfen kalan ilaçlarınızı eczacmıza geri götürünüz. İlaçlar evsel atıklar ile birlikte veya atık su yoluyla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçları nasıl atacağınızı eczacmıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REXAPIN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  c

  Üretimyeri:

  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak / Sarıyer /İstanbul Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Tunç Cad. Hoşdere Mevkii, No : 3 Hadımköy / İstanbul Tel: (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52

  1

     Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)

 • Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)
 • Düşük kalp atım hızı
 • Uzamış ve/veya ağrılı sertleşme (ereksiyon)
 • idrar yapmada zorluk
 • Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)
 • Ciddi karın ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı
 • Vücut ısısında düşüş
DEVAMINI OKU

2.REXAPIN nedir ve ne için kullanılır?

REXAPIN 28 ve 84 tabletlik blister ambalajda sunulan film kaplı tablettir. REXAPIN film kaplı tabletler yuvarlak ve beyaz renktedir.

REXAPİN antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

REXAPİN, gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

REXAPtN, coşkulu ve fazlasıyla eneıjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşırı sinirlilik gibi semptomların eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygu durum dengeleyicidir. REXAPİN benzer durumların tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

DEVAMINI OKU

3.REXAPIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

REXAPİN’i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane REXAPİN tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. REXAPİN’in günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe REXAPIN kullanmayı bırakmayınız.

13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5-5 mg’dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

REXAPİN tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez almız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu

REXAPİN film kaplı tabletler ağız yoluyla alınır. REXAPIN tabletleri bütün olarak su ile yutmaksınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

REXAPİN 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer REXAPİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla REXAPIN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla REXAPIN kullanırsanız

REXAPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REXAPIN'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REXAPIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece REXAPİN almaya devam etmeniz önemlidir.

REXAPİN’i aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi REXAPIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa REXAPlN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyon (öm. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalpte ritim bozukluğu
 • Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin REXAPİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıda kilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yetişkinlerde görülen yan etkiler:

  Çok yaygın:

 • Kilo alımı •Uyku hali
 • Ateş, hızlı sloluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu
 • Kandaki prolaktin (süt salgısını uyaran hormon) düzeylerinde artış
 • Yaygın:

 • Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktanndaki değişiklikler
 • Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış
 • Açlık hissinde artış
 • Baş dönmesi
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)
 • Konuşmada problem
 • Özellikle yüz veya dilde anormal hareket
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Deride döküntü
 • Güç kaybı
 • Aşın yorgunluk
 • Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması
 • Erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğu.
 • Yaygın olmayan:

 • Gün ışığına karşı hassasiyet
 • Saç dökülmesi
 • İdrar tutamama
 • Adet dönemlerinin olmaması ya da azalması
 • Anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikler.
 • Titreme
 • Yüzde şişme ile anlaşılan su tutması Seyrek yan etkiler:
 • Venöz tromboembolik olay (VTO) riski
 • Titreme ve ateş
 • Sersemlik hissi
 • Diğer (görülme sıklıktan eldeki verilerden tahmin edilemiyor):

 • Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmlan
 • Açıklanamayan ani ölüm
 • Bacaktaki toplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağn, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)
 • Kalbin anormal ritmi
 • Açıklanamayan sızı ve ağnlar ile kendini gösteren kas hastalığı ! •
 • Bunlar REXAPİN’in hafif yan etkileridir.

  Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatürre, idrar kaçırma, düşmeler, aşın yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızanklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm ^    vakalan da bildirilmiştir.

  Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.

  Parkinson hastalığı olan hastalarda REXAPİN belirtileri kötüleştirebilir.

  Bu tipte ilaçlan uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet . dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz.

  Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) REXAPİN dahil tüm antipsikotik ilaçlara maruz kalan yari doğan bebeklerde, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilmesine bağlı huzursuzluk, bebekteki kas gerginliğinin aşın artması veya azalması, uyku hali solunum sıkıntısı veya beslenme bozukluklan görülebilir.

  13-17 yaş arasında görülebilen yan etkiler:

  kj Çok yaygın:

 • Uyku hali
 • Kilo artışı,
 • Baş ağnsı,
 • İştah artışı,
 • Baş dönmesi,
 • Karnı ağnsı,
 • Kol ve bacaklarda ağn,
 • Halsizlik,
 • Ağız kuruluğu
 • Yaygın:

 • Kabızlık,
 • -    Burun-boğaz iltihabı,

 • İshal,
 • Huzursuzluk,
 • Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,
 • Hazımsızlık,
 • Burun kanaması,
 • Solunum yolu enfeksiyonu,
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
 • Eklemlerde ağrı
 • Kas-iskelet sertliği
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU