İlaç Ara

REXAPIN EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
129.99 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

REXAPİN EASYTAB 10 mg ağızda dağılabilir tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir ağızda dağılabilir tablet 10 mg olanzapin içermektedir.

Yardımcı maddeler

Mannitol (E421), krospovidon, aspartam (E951), silika kolloidal anhidr, sodyum stearil fumarat ve portakal aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REXAPIN EASYTAB nedir ve ne için kullanılır?

2. REXAPIN EASYTAB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. REXAPIN EASYTAB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. REXAPIN EASYTAB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.REXAPIN EASYTAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REXAPIN EASYTAB’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Eğer, olanzapine veya REXAPİN EASYTAB’ın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Aleıjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.

•    Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

REXAPIN EASYTAB’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer REXAPİN EASYTAB verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.

•    Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

•    Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, REXAPİN EASYTAB’ın demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

•    Şeker hastalığı (diyabet)

•    Kalp hastalığı

•    Karaciğer veya böbrek hastalığı

•    Parkinson hastalığı

•    Sara hastalığı (epilepsi)

•    Prostat sorunları

•    Barsak tıkanması (paralitik ileus)

•    Kan hastalıkları

•    İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

Eğer demansımz (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar

REXAPİN EASYTAB, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

REXAPIN EASYTAB’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

REXAPİN EASYTAB ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, REXAPİN EASYTAB ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışmadan REXAPİN EASYTAB’ı hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

REXAPİN EASYTAB az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

REXAPİN EASYTAB’ın uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

REXAPIN EASYTAB’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Fenilalanini kullanamayan hastalar, REXAPIN EASYTAB’ın bir fenilalanin kaynağı olan aspartam içerdiğini dikkate almalıdırlar. Bu, fenilketonürisi olan kişiler için zararlı olabilir.

REXAPİN EASYTAB her ağızda dağılabilir tablette 120.00 mg mannitol içerir; bu dozda mannitole bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

REXAPİN EASYTAB her ağızda dağılabilir tablette 4.80 mg sodyum stearil fumarat içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

REXAPİN EASYTAB’ı kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız. REXAPİN EASYTAB’ın huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullantmı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

REXAPİN EASYTAB dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.REXAPIN EASYTAB’in saklanması

REXAPİN EASYTAB’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

REXAPİN EASYTAB tabletler, ışık ve nemden korumak için orijinal ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Lütfen kalan ilaçlarınızı eczacınıza geri götürünüz, İlaçlar evsel atıklar ile birlikte veya atık su yoluyla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçlan nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REXAPIN EASYTAB’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Adamed Sp. z o.o. / Polonya lisansıyla Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:4, 34467 Maslak / Sanyer / İstanbul

Vretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mah. Tunç Cad. No : 3 Esenyurt / İstanbul

DEVAMINI OKU

2.REXAPIN EASYTAB nedir ve ne için kullanılır?

REXAPlN EASYTAB 28 tabletlik PA/A1/PVC/A1 blister ambalajlarda kullanıma sunulmuş olup bir kutusunda her biri 7 ağızda dağılabilir tablet ihtiva eden 4 adet blister strip mevcuttur. REXAPIN EASYTAB ağızda dağılabilir tabletler yuvarlak ve san renktedir.

REXAPİN EASYTAB antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

REXAPİN EASYTAB, gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

REXAPİN EASYTAB, coşkulu ve fazlasıyla enerjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşın sinirlilik gibi semptomların eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir.

REXAPİN EASYTAB benzer durumların tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

DEVAMINI OKU

3.REXAPIN EASYTAB nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

REXAPİN EASYTAB’ı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane REXAPIN EASYTAB tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. REXAPİN EASYTAB’ın günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe REXAPİN EASYTAB kullanmayı bırakmayınız.

13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5-5 mg’dir. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

REXAPİN EASYTAB tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başma almanız fark etmemektedir.

REXAPİN EASYTAB tabletler kolayca kırılabildiğinden tableti tutarken dikkatli olunuz. Tabletler kınlabileceğinden tabletleri ıslak elle tutmayınız.

1. Blister bantını iki ucundan tutunuz ve bir blister yuvasını etrafındaki kesikli kısımdan yavaşça kopartarak banttan ayırınız.

2. Koparttığınız bölümün arkasındaki bantı dikkatlice çıkarınız.

3. Tableti hafifçe dışarı doğru itiniz.

4. Tableti ağzınıza yerleştiriniz. Tablet ağzınızda hemen eriyip kolayca yutulabilecektir.

Tabletinizi ayrıca bir bardak su, portakal suyu, elma suyu, süt veya kahve içine atıp karıştırabilirsiniz. Bazı içecekler ile karıştırıldığında karışımın rengi değişebilir ve karışım bulanıklaşabilir. Karışımı doğrudan içiniz.

Uygulama yolu ve metodu

REXAPİN EASYTAB ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

REXAPİN EASYTAB 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Özel kullanım durumlan

Özel kullanımı yoktur.

Eğer REXAPİN EASYTAB ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız İle konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla REXAPIN EASYTAB kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla REXAPIN EASYTAB kullanırsanız

REXAPIN EASYTAB ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REXAPIN EASYTAB'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REXAPİN EASYTAB ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece REXAPİN EASYTAB almaya devam etmeniz önemlidir.

REXAPİN EASYTAB’ı aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uy uy amama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi REXAPIN EASYTAB’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa REXAPİN EASYTAB’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Alerjik reaksiyon (öm. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

•    Kalpte ritim bozukluğu

•    Koma veya ketoasidoz (kan    ve    idrardaki    ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya

şeker hastalığının kötüleşmesi

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin REXAPİN EASYTAB’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)

•    Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlannda sararma ile ortaya çıkar)

•    Düşük kalp atım hızı

•    Uzamış ve/veya ağnlı sertleşme    (ereksiyon)

•    İdrar yapmada zorluk

•    Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)

•    Ciddi kann ağnsı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı

•    Vücut ısısında düşüş

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yetişkinlerde görülen yan etkiler:

Çok yaygın:

• Kilo alımı

• Uyku hali

•    Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu

•    Kandaki prolaktin (süt salgısını uyaran hormon) düzeylerinde artış Yaygın:

•    Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikler

•    Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış

•    Açlık hissinde artış

•    Baş dönmesi

•    Huzursuzluk

•    Titreme

•    Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)

•    Konuşmada problem

•    Özellikle yüz ve dilde anormal hareket

•    Kabızlık

•    Ağız kuruluğu

•    Deride döküntü

•    Güç kaybı

•    Aşın yorgunluk

•    Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme İle anlaşılan su tutması

•    Erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğu

Yaygın olmayan:

•    Gün ışığına karşı hassasiyet

•    Saç dökülmesi

•    İdrar tutamama

•    Adet dönemlerinin olmaması ya da azalması

•    Anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikler

•    Titreme

•    Yüzde şişme ile anlaşılan su tutması Seyrek:

•    Venöz tromboembolik olay (VTO) riski

•    Titreme ve ateş

•    Sersemlik hissi

Bunlar REXAPİN EASYTAB’ın hafif yan etkileridir.

Diğer (görülme sıklıkları eldeki verilerden tahmin edilemiyor):

•    Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmları

•    Açıklanamayan ani ölüm

•    Bacaktaki toplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağrı, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)

•    Kalbin anormal ritmi

•    Açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığı

Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatüree, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri gömıe (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakalan da bildirilmiştir.

Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.

Parkinson hastalığı olan hastalarda REXAPİN EASYTAB belirtileri kötüleştirebilir.

Bu tipte ilaçları uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz.

Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) REXAPİN EASYTAB dahil tüm antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğan bebeklerinde, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilmesine bağlı huzursuzluk, bebekteki kas gerginliğinin aşırı artması veya azalması, uyku hali, solunum sıkıntısı veya beslenme bozukluklan görülebilir.

13-17 yaş arasında görülebilen yan etkiler:

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın etkiler:

-    Uyku hali,

-    Kilo artışı,

-    Baş ağnsı,

-    İştah artışı,

-    Baş dönmesi,

-    Kann ağnsı,

-    Kol ve bacaklarda ağrı,

-    Halsizlik,

-    Ağız kuruluğu

Yaygın yan etkiler:

-    Kabızlık,

-    Burun-boğaz iltihabı,

-    İshal,

-    Huzursuzluk,

-    Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,

-    Hazımsızlık,

-    Burun kanaması,

-    Solunum yolu enfeksiyonu,

-    Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı,

- Eklemlerde ağrı,

- Kas-iskelet sertliği

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU