İlaç Ara

RINOCLENIL 100 mcg 200 doz nasal sprey

Firma Bilgileri
Chiesi İlaç Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
67.62 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
200
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RİNOCLENİL 100 mikrogram Nazal Sprey Burun içine uygulanır.

Etken Madde

: Her püskürtme dozu, 100 mikrogram Bekiometazon dipropiyonat içerir.

100 ml süspansiyon, 77 mg Bekiometazon dipropiyonat ihtiva eder.

Yardımcı maddeler

Polisorbat 20, mikrokristalin selüloz ve sodyum karboksimetil selüloz, benzalkonyum klorür (0.02mg/ml), feniletil alkol, glukoz (dekstroz) monohidrat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RINOCLENIL nedir ve ne için kullanılır?

2. RINOCLENIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RINOCLENIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RINOCLENIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RINOCLENIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RINOCLENIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

 • RİNOCLENİL’İn içeriğindeki herhangi bir maddeye aşın duyarlı (alerjik) iseniz
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • RİNOCLENİL İle tedaviye başlamadan önce burun ve burun boşluğu iltihaplanmaları, akciğer veremi, tedavi edilmemiş mantar hastalığı, deride mikrobik İltihaplanmalar ve uçuklar uygun bir şekilde tedavi edilmelidir,
 • RINOCLENIL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer

 • Saman Nezlesi ve yıl boyunca devam eden nezle tedavisinde üç hafta kullanmanıza rağmen belirtilerde önemli düzelme olmazsa RİNOCLENİL kullanımına son veriniz.
 • Burun yollarında ve sinüslerde infeksiyon varsa, bu durum yara iyileşmesini geciktireceğinden RİNOCLENİL kullanmadan önce bu durumlar uygun olarak tedavi edilmelidir.
 • Sistemik kortikosteroid tedavisi görüyorsanız ve böbrek üstü bezinin işlevlerinin etkilendiğini düşündürecek bir neden (yorgunluk, kilo kaybı iştahsızlık, deri ve mukozamn renginin değişmesi v.b.) varlığı durumunda RİNOCLENİL tedavisine başlayacaksanız.
 • RİNOCLENİL’den kullanmanız gerekenden fazla ve uzun süre kullanmışsanız veya özel hassasiyetiniz varsa veya yakın bir geçmişte uygulanan sistemik steroid tedavisi nedeniyle hassaslaşmış iseniz, RİNOCLENİL sizde büyüme hızında azalma ve
 • i – sistemik yan etkiler gösterebilir.

 • Burun ameliyatı sonrası ve burunda yaralar bulunması halinde yara iyileşmesini geciktirebileceğinden yara iyileşene dek RİNOCLENİL kullanılmamalıdır.
 • Ağır polen alerjisine maruz kalmışsanız özellikle gözdeki alerji belirlileri için ilave tedavi almanız gerekebilir.
 • 6 yaş üzeri çocuklarda kullanımı büyüme hızında yavaşlamaya sebep olabilir. Uzun süreli kullanımlarda doktor gözetiminde olunmalıdır.
 • Nazal kortikosteroidlerde, özellikle yüksek doz ve uzun süre kullanım durumunda, sistemik etkiler bildirilmiştir. Bu etkiler Cushing Sendromu, Cushing benzeri belirtiler, böbreküstü bezi baskılanması, çocuklarda ve ergenlerde büyümede yavaşlama olarak ortaya çıkabilir. Bunlar, oral kortİkosteroidlere göre çok daha az ortaya çıkmaktadır ve gerek kişiler arasında gerekse kortikosteroid ilaçlar arasında farklılık göstermektedir.
 • Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RINOCLENIL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RINOCLENİL’in gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel riskinden yüksek ise düşünülmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek zararları, sağlayacağı yararlan ile karşılaştırılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Veri yoktur.

  RINOCLENIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RİNOCLENİL her püskürtmede 0.02 mg benzalkonyum klorür İçermektedir. Benzalkonyum klorür miktarı verilen doz başma 10 mg’ı geçtiğinde hava yollarının geçici daralmasına (bronkospazm) neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Veri yoktur.

  5.RINOCLENIL’in saklanması

  RİNOCLENİL 25 °C nin altında, oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

  RİNOCLENİL ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RINOCLENIL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Chiesi İlaç Tic. A.Ş

  Büyükdere Cad. No: 122 özsezen İş Merkezi C Blok Kat:3 Esentepe Şişli 34394 İstanbul

  Üretim Yeri:

DEVAMINI OKU

2.RINOCLENIL nedir ve ne için kullanılır?

RİNOCLENİL solunum yollarında iltihap giderici etkiye sahip bir kortikosteroİddir.

RİNOCLENİL 100 mL’lik PET şişede 200 püskürtme sağlayan ambalaj halinde sunulur. Burun içine uygulanan herbir püskürtme dozu, 100 mikrogram bekiometazon dipropiyonat içerir.

DEVAMINI OKU

3.RINOCLENIL nasıl kullanılır ?

Yetişkinler ve 6 yaş üzerindeki çocuklar için kullanım günde iki kez her burun deliğine iki püskürtmedir. Ayrıca her burun deliğine günde 3 veya 4 kez birer püskürtme yapılabilir. Ancak günlük toplam doz 8 püskürtmeyi geçmemelidir.

Tam bir tedavi için RİNOCLENİL’i düzenli kullanınız. Doktorunuzun belirttiği doz uygulamalarına uymalısınız, ilk birkaç günlük uygulamadan sonra maksimum rahatlama hissedeceksiniz.

Uygulama yolu ve metodu

RİNOCLENİL burun içine uygulanır.

Her kullanım öncesi şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. Ayrıca tedaviye başlamadan önce, püskürtme mekanizmasını çalıştırmak üzere koruyucu kapağı (2), koruyucu halkayı (3) çıkarınız ve sprey pompasını (4) birkaç kez çalıştırınız.

RİNOCLENİL uygulaması için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. Burnunuzu özenle temizleyiniz. Şişeyi iyice çalkalayınız.2. Koruyucu kapağı çıkarınız.

3. Pompayı bloke eden yandaki koruma halkasını çıkarınız.

4. Şişeyi şekilde gösterildiği gibi tutunuz. Püskürtme mekanizmasını çalıştırmak için sprey pompasını birkaç kez bastırınız ve püskürme oluştuğunu görünüz.

5. Uygulama ucunu (nazal aplikatör) burun deliğine sokunuz ve diğer burun deliğini parmağınızla kapatınız. Nefes alınız ve aynı zamanda şekilde görüldüğü gibi nazal aplikatöre bastırınız. Bu şekilde, tam olarak ölçülmüş tek bir doz verilir. Aynı işlemi diğer burun deliği için tekrarlayınız.

6.    Doz uygulamalarınız bittikten sonra, koruyucu kapağı ve mavi halkayı yerlerine takınız. Uygulama ucunun (nazal aplikatör) tıkanmış olması halinde uçtaki deliği sivri cisimle açmayınız, ılık su ile hafif ve dikkatlice yıkayınız.

. k.

i

4

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Veri yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer RİNOCLENİL* 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RINOCLENIL kullanırsanız

Yüksek miktarlarda RİNOCLENİL’e maruz kalmışsanız, görülebilecek tek zararlı etki hipotalamus-hipofız-adrenal (HPA) fonksiyonunun kısa süreli baskılanmasıdır. Bu durumda özel ilk yardım önlemleri gerekmez. Böyle bir durumda RİNOCLENİL ile tedaviye tavsiye edilen dozlarda devam etmelisiniz. HPA fonksiyonu bir iki günde eski haline dönecektir.

RİNOCLENİL den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RINOCLENIL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RINOCLENIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi RINOCLENIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Anafılaktik reaksiyonlar), Bu reaksiyonlar:
 • •Döküntü

  •Ürtiker (kurdeşen)

  •Kaşıntı

  •Kızarıklık

  •Gözlerde, yüzde,dudaklarda ve boğazda şişlik

 • Nefes darlığı (dİspne)
 • Bronşların daralması (bronkospazm)
 • Herhangi bir yan etki görülürse, bu yan etki hafif ve geçicidir. Bununla birlikte bazı yan etkiler ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

  Yan etki sıklığı aşağıdaki şekilde gruplanmıştır:

  10 hastanın en az Tinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1000 hastanın birinden az görülebilir.

  10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


  Çok yaygın    :

  Yaygın    :

  Yaygın olmayan    :

  Seyrek    :

  Çok seyrek    :

  Bilinmiyor    :

  Yaygın

 • Döküntü
 • Kurdeşen (Ürtiker)
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Hoş olmayan tat vc koku
 • Burun kanaması
 • Burun kuruluğu ve tahrişi
 • Boğaz kuruluğu ve tahrişi
 • Çok seyrek

 • Göz içi basıncında artış (glokom)ve göze perde inmesi (katarakt)

 • DEVAMINI OKU