İlaç Ara

RONIGLOR %0.15 göz damlası

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RONİGLOR % 0.15 göz damlası Göze uygulanır.

Etken Madde

1.5 mg/ml Sodyum Hiyalüronat içerir.

Yardımcı maddeler

Benzalkonyum klorür %50, disodyum hidrojen fosfat dodekahidrat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, sodyum klorür, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RONIGLOR nedir ve ne için kullanılır?

2. RONIGLOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RONIGLOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RONIGLOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RONIGLOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RONIGLOR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • İçerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa RONİGLOR’u kullanmayınız.
 • RONIGLOR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Benzalkonyum klorür içerdiğinden yumuşak kontakt lenslerle kullanımı kontrendikedir.
 • Deterjan veya dezenfektan etkisi gösteren diğer göz çözeltileriyle birlikte aynı zamanda kullanmayınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RONIGLOR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RONIGLOR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik sürecinde RONİGLOR’u, ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RONİGLOR’un emzirme dönemindeki etkisi bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  RONİGLOR’un araç ve makine kullanımını engelleyecek hiçbir etkisi yoktur.

  RONIGLOR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RONİGLOR 1 mİ, 0,10 mg benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. RONİGLOR ve yumuşak kontakt lensin eş zamanlı olarak kullanımının gerekli olduğu durumlarda, uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.

  RONİGLOR’un, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu ürün sodyum içerse de uygulama yolu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Sodyum hiyalüronat, kuaterner amonyum tuzlan mevcudiyetinde çökebilir. Bu bileşikleri içeren çözeltilerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

  5.RONIGLOR’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RONIGLOR’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz RONIGLOR’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul Tel : 0212 366 84 00 Faks : 0212 276 20 20

  Üretim Yeri:

  Mefar İlaç San. A.Ş.

  Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Kurtköy / Pendik / İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.RONIGLOR nedir ve ne için kullanılır?

  • RONİGLOR, 10 mlMik düşük yoğunluklu polietilen şişelerde kullanıma hazır steril göz damlasıdır.
  DEVAMINI OKU

  3.RONIGLOR nasıl kullanılır ?

  • RONİGLOR’u alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alman yanıta bağlı olarak RONİGLOR ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, her bir göze günde 6 defaya kadar 1 damla damlatınız. Bu, sizin RONİGLOR’dan tam yarar görmenizi sağlar. 1 ayı aşan tedavi periyotlarında kullanılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Yalnız oftalmik kullanım içindir.

  Göze uygulanır.

  Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi kapatınız. İlacı kullanırken ambalajın ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız.

  Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz.

  Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Pediyatrik yaş grubunda, RONİGLOR gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması öngörülmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Eğer RONİGLOR’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RONIGLOR kullanırsanız

  Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

  RONİGLOR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RONIGLOR'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer RONİGLOR’un bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RONİGLOR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz reçete ettiği sürece RONİGLOR kullanmaya devam ediniz.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi RONIGLOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Gözkapağı veya konjonktiva inflamasyonu
 • Kızarıklık, gözyaşı salgısında artış veya yüzeyel alerjik reaksiyonlar, keratit
 • Kaşıntı, yanma
 • Bunlar RONİGLOR’un hafif yan etkileridir. Hafif yan etkiler seyrek görülür.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU