İlaç Ara

RONKOTOL 2.5 mg/2.5 ml nebulizasyon için inhilasyon çözeltisi içeren tek dozluk 20 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RONKOTOL 2.5mg/2.5mL nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tejt dozluk flakon

Ağızdan solunarak alınır.

Etken Madde

Her 2.5 m 1’sinde (1 flakon) 2.5 mg salbutamol’e eşdeğer 3.0 mg salbutamol sülfat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sülfürik asit (pH ayarlamak için) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RONKOTOL nedir ve ne için kullanılır?

2. RONKOTOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RONKOTOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RONKOTOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RONKOTOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RONKOTOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer salbutamole veya RONKOTOL’ün diğer bileşenlerinden herhangi bi alerjiniz varsa,

ine karşı eparatları


• RONKOTOL erken doğum tedavisi için uygun değildir. RONKOTOL p: düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

RONKOTOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) küllanımım artırdıysamz doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötpleştiğini gösterir.

 • Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • • RONKOTOL sadece inhalasyon yoluyla kullanılmalıdır; ağız yoluyla solıibmalı ve enjekte edilmemeli ya da yutulmamalıdır.

  • Eğer RONKOTOL ile evde tedavi görüyorsanız, ilaçtan sağladığınız fayda j^eya etki süresi azalırsa ilacınızın dozunu veya doz sıklığını artırmayınız, dol danışınız.    ]

  torunuza


 • RONKOTOL kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı
 • miktarda


  azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum    seviyesini

  yakından izleyecektir.

 • RONKOTOL kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi    netabolik
 • değişikliklere yol açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve RONKOTOL aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.    j

Hamile iseniz RONKOTOL’ü sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar]verdi ise kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya Eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RONKOTOL muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

RONKOTOL’ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez. Araç ya da makine kullanımı sırasında nebülizer kullanılmamalıdır.

RONKOTOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli Lilgiler

RONKOTOL’ün içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

RONKOTOL’ü doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.RONKOTOL’in saklanması

RONKOTOL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sallayınız. RONKOTOL’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RONKOTOL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 Çankaya-ANKARA Telefon: (312) 427 43 57-58 Faks: (312) 427 43 59

Üretim yeri:

MEFAR İlaç Sanayi A.Ş. Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad, No:20 Pendik / Kurtköy TR 34906 İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.RONKOTOL nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

DEVAMINI OKU

3.RONKOTOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Başlangıç dozu nemli inhalasyon yoluyla 2.5 mg’dir. Doz 5 mg’a kadar çıkarılabilir.

Tedavi günde 4 kez tekrarlanabilir.

Çok ağır hava yolu tıkanması olan yetişkinlere hastanede çok sıkı medikal gözetiı|ı altında günde 40 mg’a kadar yüksek dozlar uygulanabilir.

RONKOTOL günün herhangi bir saatinde, aç ya da tok kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

RONKOTOL hekim gözetimi altında nebülizör adı verilen cihaz ile kullanılmak içi Çözeltiyi enjekte etmeyiniz veya içmeyiniz.

RONKOTOL seyreltilmeden kullanılır ancak uzun sürede (10 dakikadan uzun) gerekli ise serum fizyolojik ile seyreltilir.

ilacınız nebülizör yardımıyla buhar haline getirilir. Aerosol yüz maskesi, T parçası jeya soluk borusunun içine yerleştirilen tüp yardımı ile buhar ağızdan solunarak akciğerlere çekilir.

Aşın doz yan etkilere yol açabileceğinden doz veya uygulama sıklığım doktorunuza danışmadan artırmayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

18 aylıktan küçük çocuklarda RONKOTOL’ün klinik etkisi belirsizdir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Eğer RONKOTOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemini^ var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RONKOTOL kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla RONKOTOL kullanırsanız

.

RONKOTOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RONKOTOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan RONKOTOL kullanımım kesmeyiniz. Ürünün kullanım başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.


DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi RONKOTOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görü 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla gc

ebilir.

rülebilir.


1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Alerjik reaksiyonlar (10.000 hastanın birinden az görülebilir)

Eğer alerjik bir reaksiyon yaşıyorsanız RONKOTOL almayı durdurunuz ve derhal b başvurunuz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır: Yutmayı veya nefes almayı zorl yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hiss dönmesi ve yere yığılma.

r doktora tırabilen, tme, baş


Yaygın görülen yan etkiler

• Titreme, baş ağrısı

• Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)

Yaygın olmayan görülen yan etkiler

• Çarpıntı

• Ağız ve boğaz iritasyonu

• Kas krampları

Seyrek görülen yan etkiler

• Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)

• Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)

Çok seyrek görülen yan etkiler

• Kalp ritim bozuklukları (Atrial fıbrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekst dahil kardiyak aritmiler)

asistoller


• İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)

• Kanda laktik asit düzeyi artışı

• Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlj duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonlan

• Aşırı hareketlilik Bilinmiyor

• Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU