İlaç Ara

RYTMONORM 300 mg 30 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
87.65 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RYTMONORM 300 mg FİLM TABLET Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir Rytmonorm 300 mg Film Tablet, 300 mg propafenon hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, magnezyum stearat, Avicel PH 101, kroskarmeloz sodyum, metilhidroksipropil selüloz, saf su, Avicel PH 102, polietilenglikol 6000, polietilenglikol 400, titanyumdioksit (E 171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RYTMONORM nedir ve ne için kullanılır?

2. RYTMONORM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RYTMONORM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RYTMONORM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RYTMONORM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RYTMONORM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Propafenon hidroklorüre ve ilacın diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik (aşın duyarlı) iseniz,

• Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız ya da emziriyorsanız,

• Brugada sendromunuz varsa,

• Anormal kalp ritmi dışında kalp yetmezliğiniz ya da başka bir kalp sorununuz varsa,

• Aşağıdakiler gibi önemli yapısal kalp hastalıklannız varsa:

. Kalbin vücuda pompaladığı kan miktannın %35’in altında olduğu kontrol altına alınmamış konjestif kalp yetmezliği,

. Kardiyojenik şok (aritmi nedenli olanlann dışında),

• Ağır semptomatik bradikardi varsa (kalp atım sayısının aşın düşük olmasına bağlı rahatsızlık varsa),

Yapay bir kalp pilinin (pacemaker) bulunmadığı durumlarda, sinüs düğümü fonksiyon bozukluğu, atriyal ileti bozukluklan, ikinci derece ya da daha büyük atriyoventriküler blok veya dal-demet bloğu ya da distal blok varsa,

Ağır kan basıncı düşüklüğü (hipotansiyon) varsa,

• Elektrolit dengesinde belirgin bozukluklar varsa (özellikle potasyum ve sodyum metabolizması bozukluklan),

• Miyastenia gravis adı verilen durumun tanısı konulduysa,

Eşzamanlı olarak ritonavir kullanıyorsanız.

RYTMONORM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Propafenon hidroklorür verilen    her hastanın tedaviden önce ve tedavi    sırasında

elektrokardiyografi (EKG; kalbin    elektriksel faaliyetinin yazdınlması) yoluyla    ve klinik

olarak değerlendirilmesi önem taşır. Böylelikle propafenon hidroklorüre karşı alınan yanıt belirlenecek ve tedaviye devam veya başka bir tedaviye geçiş karan verilebilecektir

 • Propafenon hidroklorür, astım    gibi solunum problemi olan hastalarda    dikkatli
 • kullanılmalıdır.

  – Anestezik madde kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır.

  – Kalp yetmezliğine yatkınlığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

 • Kalp pili (pacemaker) takılmış    hastalarda propafenon tedavisi, kalp pilinin uyan
 • oluşturma ve duyarlılık eşiğini değiştirebilir. Bu nedenle tedavi esnasında kalp pili fonksiyonu kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden programlanmalıdır.

  – Paroksismal atriyal fibrilasyonun, ileti bloğunun eşlik ettiği atriyal flattere dönüşme potansiyeli vardır (bu tablolar çok aşın kalp ritmi bozukluklandır).

 • Diğer sımf 1C anti-aritmik ilaçlar ile olduğu gibi, önemli yapısal kalp hastalığı olan kişiler ciddi istenmeyen olaylara karşı meyilli olabilirler.
 • Önerildiği şekilde kullanıldığında dahi propafenon, tepki yetisini etkileyebilir ve    araba

veya diğer makinalan kullanma becerisini azaltabilir. Bu durum özellikle birlikte    alkol

alındığında söz konusudur.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RYTMONORM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Rytmonorm 300 mg Film Tablet, propafenonun acı tadı ve yüzeyel anestezik etkisinden dolayı emilmeden ve çiğnenmeden, yemeklerden sonra bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kadınlarda yürütülmüş yeterli ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Propafenon hidroklorür hamilelikte, sadece beklenen yararları, doğmamış bebek üzerindeki muhtemel risklere üstün geldiğinde kullanılmalıdır. Propafenon hidroklorürün insanlarda plasentaya (hamilelikte anne ile bebek arasında bağlantı sağlayan organ) geçtiği bilinmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Propafenonun insan sütüne geçip geçmediği incelenmemiştir, ancak kısıtlı veriler propafenonun insan sütüne geçebileceğini düşündürmektedir. Propafenon hidroklorür bebeklerini emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Bebeğinizi emziriyorsanız, ilacınızı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Propafenon hidroklorür, bulanık görme, baş dönmesi, bitkinlik hissi ve postural hipotansiyona (oturur veya yatar haldeyken ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi) neden olabilmektedir. Bu durumlar hastanın tepki hızını etkileyebilir ve kişinin makine ve araç kullanma yetisini bozabilir.

Makine ve araç kullanmazdan önce, vücudunuzun bu ilaca karşı nasıl bir tepki verdiğini irdeleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Lokal anesteziklerle (örneğin cerrahi girişimlerde veya diş tedavisinde), kalp hızını veya kalp kasının kasılmasını azaltan ilaçlarla (örneğin beta-blokerler, trisiklik antidepresanlar) birlikte uygulandığında Rytmonorm’un etkisinin artmasının mümkün olduğu ve ilaç yan etkilerinde artış olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu türlü girişimlerden önce doktorunuza propafenon almakta olduğunuzu söylemelisiniz.

Propafenon hidroklorür, venlafaksin, propranolol, metoprolol, desipramin, siklosporin, teofilin ve digoksin gibi ilaçlann kan düzeylerini, dolayısıyla etkilerini artırabilir.

Ketokonazol, simetidin, kinidin, eritromisin ve greyfurt suyu, propafenon hidroklorür düzeylerinde artışa yol açabileceğinden, propafenon hidroklorür bu maddelerle birlikte uygulandığında, hasta yakından izlenmeli ve doz gereğince ayarlanmalıdır.

Propafenon hidroklorür, ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır; kan düzeyleri artabilir.

Amiodaron ve propafenon hidroklorür kombinasyon tedavisi kalp atımmda düzensizliklere yol açabilir. Tedaviye alman yanıta göre her iki bileşik için de doz ayarlaması gerekli olabilir.

Propafenon hidroklorür ve damar içine enjekte edilen lidokain birlikte kullanıldığında, lidokainin merkezi sinir sistemine ilişkin yan etki oluşturma riskinde artış olduğu bildirilmiştir.

Uzun süreyle birlikte fenobarbital kullanımında, propafenon hidroklorür tedavisine alınan yanıtın izlenmesi gerekir.

Propafenon hidroklorür ve rifampisinin birlikte kullanılması, propafenon düzeylerindeki azalmanın sonucu olarak, propafenon hidroklorürün antiaritmik etkisini azaltabilir.

Eş-zamanlı oral antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar, öm. fenprokumon, varfarin) almakta olan hastalarda pıhtılaşma durumunun yakından izlenmesi önerilmektedir, çünkü propafenon hidroklorür bu ilaçlann etkinliğini artırarak pıhtılaşmayı azaltabilir.

Fluoksetin ve paroksetin gibi S SRİ ilaçlarla eşzamanlı kullanıldığında plazma propafenon hidroklorür düzeyi artabilir. İlacın vücuttan daha hızlı atılmasını sağlayan birtakım başka ilaçlarla birlikte propafenon hidroklorür ve fluoksetin kullanılması, propafenon düzeylerini yükseltebilir. İstenilen tedavi yanıtım elde etmek için, daha düşük propafenon dozlan yeterli olabilir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.RYTMONORM’in saklanması

RYTMONORAf ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RYTMONORM’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz RYTMONORM’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abbott Laboratuarlan İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,

Kelif Plaza, 34768 Ümraniye -İstanbul

Üretim Yeri:

PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.

Davutpaşa Cad. No: 145 Topkapı / İstanbul

DEVAMINI OKU

1. RYTMONORM Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Rytmonorm, içindeki etkin madde olan propafenon hidroklorür, antiaritmikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Kalpteki aritmilerin tedavisi için kullanılır.

Aritmi, kalp atışlarında bir düzensizlik varlığı anlamına gelir. Kalbin bir vuruşunu atlaması, düzensiz olarak atması, çok hızlı ya da çok yavaş atması şeklinde gözlenebilir. Propafenon, düzensiz kalp atışlarını normal ritme döndürerek ve aşın hareketli bir kalbi yavaşlatarak etki göstermektedir. Kalp atışlannın gerçekleşmesini sağlayan uyarılann kalp kasında iletilmesini yavaşlatır.

Propafenon lokal anestezik etkisi de olan bir maddedir; lokal olarak uygulandığı bölgede duyu yitimine yol açar. Aynca zayıf bir beta-blokör etkiye de sahiptir; vücutta bulunan ve beta-reseptör adı verilen yapılar algılama fonksiyonlannı engeller.

Rytmonorm, temel özellikleri aritmi olan aşağıdaki tabloların tedavisinde kullanılmak içindir:

- AV düğüm taşikardileri, Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu veya paroksismal atriyal fibrilasyonu olan hastalardaki supraventriküler taşikardiler gibi tedavi gerektiren semptomatik supraventriküler taşiaritmiler,

- Hekimin yaşamı tehdit edici olarak değerlendirdiği, ciddi semptomatik ventriküler taşiaritmiler.

DEVAMINI OKU

3.RYTMONORM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Erişkinler

Ağırlığı 70 kg civanndaki hastalarda, başlangıçtaki doz artırma dönemi ve idame tedavisi sırasında, iki ya da üç doza bölünmüş halde günde 450 - 600 mg önerilmektedir (Günde 3 kez 1 adet Rytmonorm 150 mg Film Tablet’ten, günde 2 kez 1 adet Rytmonorm 300 mg Film Tablet"e kadar). Bazı vakalarda günlük dozun 900 mg’a çıkanlması gerekebilir (Günde 3 kez 1 adet Rytmonorm 300 mg Film Tablet veya günde 3 kez 2 adet Rytmonorm 150 mg Film Tablet). Vücut ağırlığı daha düşük hastalarda günlük dozlar bu doğrultuda azaltılır. Doz artışı ancak üç - dört günlük tedavi uygulamasından sonra yapılmalıdır. Doktorunuz sizin için en uygun olan dozu belirleyecektir.

Bireysel idame dozu, EKG izlemeleri ve tekrarlı kan basıncı kontrollerinden oluşan kardiyolojik takip ile belirlenir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda daha düşük doz kullanılmalıdır.

İhtiyaç duyulabilecek herhangi bir doz artırımı, beş-sekiz gün süreyle tedavi uygulanmaksızın yapılmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/böbrek yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa daha düşük doz kullanmanız gerekebilir.

Günlük doz sadece çok istisnai durumlarda ve sıkı kardiyolojik kontrol altında aşılabilir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle aldığınız dozu artırmayınız.

Doktorunuz alacağınız dozu, sizin gereksinimleriz doğrultusunda ayarlayacak, ve kalp fonksiyonlarının durumuna göre artıracak veya azaltacaktır.

Eğer RYTMONORJvP ’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RYTMONORM kullanırsanız

R YTMONORA^ 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, doktorunuzu arayınız ya da yanınıza ilacı da alarak hemen en yakın hastaneye başvurunuz.

RYTMONORM'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve ilacınızı kaldığınız yerden düzenli olarak kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi RYTMONORM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa RYTMONORM’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın Olmayan;

• Aleıjik cilt reaksiyonları (ürtiker, kaşıntı, döküntü, eritem)

Sıklık derecesi bilinmeyen;

• Aşın duyarlılık

• Kalp atımının olmadığı durumlar. Nefes almakta aşın zorlanma, solukluk, soğukluk, aşın terleme, ağız çevresi ve dudaklarda morarma (Ventriküler fıbrilasyon, kalp yetmezliği)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden biri ortaya çıkarsa, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok Yaygın;

• Baş dönmesi

• Çarpıntı Yaygın ;

• Aşın endişe

• Görmede bulanıklık

• Kalp atım hızının aşın azalması veya artması

• Sıkıntılı soluk alıp verme

• Bozuk karaciğer fonksiyonuna bağlı halsizlik, yorgunluk Yaygın Olmayan;

• Kanamanın durmaması, morarma

• Bayılma, kontrolsüz kas hareketleri, his kaybı

• Vertigo

• Tansiyon düşüklüğü

• Ereksiyon bozukluğu Sıklık derecesi bilinmeyen;

• Sık enfeksiyon geçirme

• Bilinç bulanıklığı

• Ani ayağa kalkmalarda baş dönmesi ve göz kararmasının eşlik ettiği tansiyon düşüklüğü

• Sanlık

• Kas ağnsı, kramplar, eklem ağrısı

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Yaygın;

• Baş ağnsı

• Tat kaybı

• Kann ağnsı, kusma, bulantı, kabızlık veya ağız kumluğu

• Göğüs ağnsı, halsizlik, yorgunluk

Yaygın Olmayan;

• İştah azalması

Sıklık derecesi bilinmeyen;

• Mide-bağırsak rahatsızl ıklan

Bunlar Rytmonorm ’ un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU