İlaç Ara

RYZODEG FLEXTOUCH 100 U/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem (5 kalem)

Firma Bilgileri
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
403.05 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RYZODEG FlexTouch 100 U/mL SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem

Steril

Deri altına uygulanır.

Etken Madde

İnsülin degludek ve insülin aspart. Çözeltinin her mL’si, 70/30 oranında toplam 100 ünite (U) insülin degludek/insülin aspart içerir. Her bir kullanıma hazır enjeksiyon kalemi (3 mL), 300 ünite (U) insülin degludek/insülin aspart içerir.

Yardımcı maddeler

Gliserol, metakrezol, fenol, sodyum klorür, çinko asetat, hidroklorik asit (pH ayarlaması için), sodyum hidroksit (pH ayarlaması için) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RYZODEG FLEXTOUCH nedir ve ne için kullanılır?

2. RYZODEG FLEXTOUCH’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RYZODEG FLEXTOUCH nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RYZODEG FLEXTOUCH’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RYZODEG FLEXTOUCH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RYZODEG FLEXTOUCH’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • İnsülin degludeke, insülin asparta veya bu ilacın içindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz (bkz. Yardımcı maddeler).
 • RYZODEG FLEXTOUCH’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  RYZODEG’i kullanmadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Özellikle aşağıdaki durumlara karşı dikkatli olunuz:

 • Düşük kan şekeri (hipoglisemi): Eğer kan şekeriniz çok düşük ise, düşük kan şekeri için bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?” başlığı altındaki yönlendirmeleri takip ediniz.
 • Yüksek kan şekeri (hiperglisemi): Eğer kan şekeriniz çok yüksek ise, yüksek kan şekeri için bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?” başlığı altındaki yönlendirmeleri takip ediniz.
 • Başka insülin ürünlerinden geçiş: Eğer başka bir tip veya marka insülinden ya da başka bir üreticiye ait insülinden geçiş yapıyorsanız, insülin dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Doktorunuzla görüşünüz.
 • İnsülin ile birlikte kullanılan pioglitazon: aşağıdaki “Pioglitazon” bölümüne bakınız.
 • Göz bozukluğu: Kan şekeri kontrolündeki hızlı iyileşmeler, diyabete bağlı göz bozukluğunda geçici kötüleşmeye neden olabilir. Göz sorunları yaşarsanız, doktorunuzla görüşünüz.
 • Doğru insülin tipini kullandığınızdan emin olunuz. RYZODEG ve diğer insülin ürünlerini yanlışlıkla karıştırmaktan kaçınmak için her enjeksiyondan önce insülin etiketini mutlaka kontrol ediniz.
 • 5.RYZODEG FLEXTOUCH’in saklanması

  Buzdolabında (2°C-8°C’de) saklayınız. Dondurucu kısmın uzağında tutunuz. Dondurmayınız. Işıktan korumak için, kalemin kapağını kapalı tutunuz.

  Açıldıktan sonra veya yedek olarak taşınırken

  Buzdolabına koymayınız. RYZODEG FlexTouch kullanıma hazır enjeksiyon kalemini yanınızda taşıyabilir ve oda sıcaklığında (30°C’nin altında) 4 haftaya kadar tutabilirsiniz.

  Işıktan korumak için, kullanmadığınız zamanlarda, kalemin kapağını daima kapalı tutunuz.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız RYZODEG ’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bıı konuda eczacınıza danışınız.

  Ruhsat Sahibi:

  NovoNordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

  Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 7 34335 Etiler – İstanbul Türkiye

  Üretim yeri:

  Novo Nordisk A/S

  Novo Aile, DK-2880 Bagsvaerd, Danimarka

  FlexTouch kullanıma hazır enjeksiyon kalemini kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyunuz.

  Doktorunuz veya hemşirenizden uygun eğitimi görmeden kalemi kullanmayınız. Kaleminizin RYZODEG 100 ünite/mL içerdiğinden emin olmak için, kontrol etmekle başlayınız, ardından kaleminiz ve iğne ucunuzun farklı kısımlarını öğrenmek üzere aşağıdaki talimatları inceleyiniz.

  Eğer kör iseniz veya görme yeteneğiniz az ise ve kalem üzerindeki doz göstergesini okuyamıyorsanız, bu kalemi yardım almadan kullanmayınız. FlexTouch kullanıma hazır enjeksiyon kalemini kullanmak için eğitim almış, görüşü yeterli bir kişiden yardım alınız.

  Kaleminiz 300 ünite insülin içeren, doz ayarlı, kullanıma hazır bir insülin kalemidir. 1 ünitelik basamaklarla doz başına maksimum 80 ünite seçebilirsiniz. Kaleminiz, uzunluğu 8 mm’ye kadar olan NovoTwist veya NovoFine tek kullanımlık iğne uçlarıyla ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  ^ Önemli bilgi

  Kalemin güvenli kullanımı için önemli olduğundan, bu talimatlara özellikle dikkat ediniz.

  İnsülin ölçeği İnsülin penceresi

  Kalem etiketi

  Doz sayacı Doz göstergesi

  Koruyucu

  başlık

  3 çizgili

  itme

  düğmesi

  f Kalem kapağı

  Dış iğne ucu kapağı

  İç iğne ucu kapağı

  İğne ucu

  Doz

  seçici

  İtme

  düğmesi

  1. Kaleminizi hazırlayınız

 • Kaleminizin RYZODEG 100 ünite/mL içerdiğinden emin olmak için, kalemin etiketi üzerindeki adı ve dozu kontrol ediniz. Bu özellikle birden fazla insülin tipi kullanıyorsanız önemlidir.
 • •    Kalemin kapağını çıkarınız.

  • Kaleminizdeki insülinin berrak ve renksiz olduğunu kontrol ediniz.

  İnsülin penceresinden bakınız. İnsülin bulanık görünüyorsa kalemi kullanmayınız.

  • İğne ucunu doğrudan kaleme takınız. Sıkışıncaya kadar döndürünüz.

  • Dış iğne ucu kapağını çıkarınız ve sonrası için saklayınız. İğne ucunu kalemden güvenli bir şekilde çıkarmak için enjeksiyon sonrası buna ihtiyaç duyacaksınız.

  İğnenin ucunda bir damla insülin görünebilir. Bu normal olmakla birlikte yine de insülin akışını kontrol etmelisiniz.

  A Her enjeksiyon için daima yeni bir iğne ucu kullanınız.

  Bu şekilde, tıkanmış iğne, kontaminasyon (bulaşma), enfeksiyon ve yanlış doz uygulamasını önleyebilirsiniz.

  A Bükülmüş veya hasarlı iğne uçlarını asla kullanmayınız.

  2. insülin akışını kontrol ediniz

  •    Başlamadan önce her zaman insülin akışını kontrol ediniz. Bu kontrol, insülin dozunuzu tam aldığınızdan emin olmanıza yardımcı olur.

  •    2 ünite seçmek için doz seçiciyi döndürünüz. Doz sayacının 2’yi gösterdiğinden emin olunuz.

  • Kalemi iğne ucu yukarı bakacak şekilde tutunuz.

  Hava kabarcıklarının yukarı çıkmasını sağlamak için kalemin üst kısmına birkaç kez hafifçe vurunuz.

  • İtme düğmesine basınız ve doz sayacı O’a dönünceye kadar basılı tutunuz. 0, doz göstergesi ile aynı hizada olmalıdır.

  İğnenin ucunda bir damla insülin görünebilir.

  İğnenin ucunda küçük bir hava kabarcığı kalabilir, ancak enjekte edilmeyecektir.

  Damla görünmezse, basamak 2A ila 2C 6 kereye kadar tekrarlanır. Halen damla yoksa iğne ucu değiştirilir ve basamak 2A ila 2C bir kez daha tekrarlanır.

  Bir damla insülin halen görünmüyorsa kalem atılır ve yeni bir kalem kullanılır.

  A Enjeksiyondan önce iğnenin ucunda bir damla insülin göründüğünden daima emin olunuz.

  Damla görünmezse, doz sayacı hareket etse bile, insülin enjekte etmemiş olacaksınız.

  3. Dozunuzu seçiniz

  •    Başlamadan önce doz sayacının O’ı gösterdiğinden emin olunuz.

  0, doz göstergesi ile aynı hizada olmalıdır.

 • Doktorunuzun veya hemşirenizin söylediği ihtiyacınız olan dozu seçmek için doz seçiciyi döndürünüz.

  dozu düzeltmek için doz seçiciyi ayarlanabilir.

 • ileri veya geri yönde

  Yanlış bir doz seçerseniz döndürebilirsiniz.

  Kalem maksimum 80 üniteye

  Doz seçici, ünite sayısını değiştirir. Doz başına seçtiğiniz ünite sayısını sadece doz sayacı ve doz göstergesi gösterecektir.

  Doz başına 80 üniteye kadar seçebilirsiniz. Kaleminiz 80’den az ünite içerdiğinde doz sayacı kalan ünite sayısında durur.

  Doz seçici ileri, geri döndürüldüğünde veya kalan ünite sayısını geçtiğinde farklı bir klik sesi çıkarır. Kalemin klik seslerini saymayınız.

  A İnsülini enjekte etmeden önce ne kadar ünite seçtiğinizi görmek üzere daima doz sayacı ve doz göstergesini kullanınız.

  Dozunuzu seçmek için kalemin klik sesini saymaya çalışmayınız.

  İnsülin ölçeğini kullanmayınız, bu ölçek yalnızca kaleminizde yaklaşık olarak ne kadar insülin kaldığını göstermektedir.

  4. Dozunuzu enjekte ediniz

  • İğneyi doktorunuzun veya hemşirenizin size gösterdiği şekilde derinize batırınız.

  •    Doz sayacını görebildiğinizden emin olunuz.

  Parmaklarınızla doz sayacına dokunmayınız. Bunu yapmak enjeksiyonu engelleyebilir.

  •    İtme düğmesine basınız ve doz sayacı sıfıra dönünceye kadar basılı tutunuz.

  0, doz göstergesi ile aynı hizada olmalıdır.

  Ardından bir klik sesi işitebilir veya hissedebilirsiniz.

  • Tam dozu aldığınızdan emin olmak için iğneyi en az 6 saniye boyunca derinizin altında tutunuz.

  • İğneyi ve kalemi derinizden dik olarak çıkartınız.

  Enjeksiyon bölgesinde kan görülürse, bir pamukla hafifçe üzerine bastırınız. Bölgeyi ovuşturmayınız.

  Enjeksiyondan sonra iğnenin ucunda bir damla insülin görebilirsiniz. Bu normaldir ve dozunuzu etkilememektedir.

  A Kaç ünite enjekte ettiğinizi bilmek için daima doz sayacınızı kontrol ediniz.

  Doz sayacı size tam ünite sayısını gösterecektir. Kalemin klik seslerini saymayınız.

  5. Enjeksiyondan sonra

  • İğneye ve dış iğne ucu kapağına dokunmadan, düz bir yüzey üzerinde iğnenin ucunu dış iğne kapağının içine doğru sokunuz.

 • İğne içeri girdikten sonra dış iğne ucu kapağını tamamen iterek dikkatlice takınız.

  •    İğne ucunu çıkartınız ve dikkatlice atınız.

 • • Insülini ışıktan korumak için her kullanım sonrası kaleminizin kapağını kapatınız.

  Uygun bir enjeksiyon için ve iğnelerin tıkanmasını önlemek için her enjeksiyondan sonra iğne ucunu daima atınız. İğne tıkanırsa, insülini enjekte etmemiş olacaksınız.

  Kalem boşaldığında, iğne ucu olmadan, doktorunuz, hemşireniz, eczacınız veya yerel makamların tarif ettiği şekilde imha ediniz.

  A Her enjeksiyon sonrası daima iğne ucunu kaleminizden çıkartınız.

  Bu şekilde tıkanmış iğne, bulaşma, enfeksiyon, insülin sızması ve yanlış doz uygulamasını önleyebilirsiniz.

  6. Ne kadar insülin kaldı?

  • İnsülin ölçeği kaleminizde yaklaşık olarak ne kadar insülin kaldığını gösterir.

  • Tam olarak ne kadar insülin kaldığını görmek için doz sayacını kullanınız: Doz sayacı durana kadar doz seçiciyi döndürünüz.

  80’i gösterirse kaleminizde en az 80 ünite kalmıştır.

  80’den az gösterirse, görünen sayı kaleminizde kalan ünite sayısıdır.

 • Doz seçiciyi doz sayacı O’ı gösterene kadar geriye doğru döndürünüz.
 • Kaleminizde kalan üniteden daha fazla insüline ihtiyacınız varsa, dozunuzu iki kaleme bölebilirsiniz.
 • A Doğru hesaplamak için dikkatli olunuz. Şüpheniz varsa, tam dozu yeni bir kalemle alınız.

  A İlave önemli bilgiler

  •    Kaleminizi daima yanınızda bulundurunuz.

 • Kayıp ya da hasar ihtimaline karşı yanınızda daima ekstra bir kalem ve yeni iğne uçları taşıyınız.
 • Kaleminizi ve iğne uçlarını, özellikle çocuklar olmak üzere, daima başkalarının göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
 • Kaleminizi veya iğne uçlarını asla başka kişilerle paylaşmayınız.
 • İğne batması ve çapraz enfeksiyonu önlemek için bakıcılar kullanılmış iğne uçlarını çıkarıp atarken çok dikkatli olmalıdır.

  Kaleminizin bakımı

  •    Kaleminizi arabada ya da çok sıcak veya çok soğuk olabilecek başka yerlerde bırakmayınız.

  •    Kaleminizi tozlanma, kirlenme ya da ıslanmaya karşı koruyunuz.

  •    Kaleminizi yıkamayınız, suya daldırmayınız ya da yağlamayınız. Gerekirse nemli bir beze dökülmüş yumuşak bir deteıjanla temizleyiniz.

 • •    Kaleminizi düşürmeyiniz veya sert yüzeylere çarpmayınız.

  Düşürürseniz veya bir sorun olduğundan şüphelenirseniz, yeni bir iğne ucu takınız ve enjekte etmeden önce insülin akışını kontrol ediniz.

  •    Kaleminizi yeniden doldurmaya kalkışmayınız. Boşaldığında, atılmalıdır.

  •    Kaleminizi tamir etmeye ya da parçalarına ayırmaya kalkışmayınız.

  DEVAMINI OKU

  2.RYZODEG FLEXTOUCH nedir ve ne için kullanılır?

  RYZODEG, erişkinlerde diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılır. Vücudunuzun kan şekeri düzeyini azaltmasına yardımcı olur.

  RYZODEG iki tip insülin içermektedir:

  • İnsülin degludek adlı bazal insülin: uzun süreli kan şekerini düşürücü etkisi vardır.
  • İnsülin aspart adlı hızlı etkili insülin: enjekte ettikten sonra kısa süre içinde kan şekerinizi düşürür.
  • RYZODEG, kullanıma hazır enjeksiyon kalemi (300 ünite/3 mL) içerisinde berrak ve renksiz enjeksiyonluk çözelti olarak sunulmaktadır.

  DEVAMINI OKU

  3.RYZODEG FLEXTOUCH nasıl kullanılır ?

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RYZODEG ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkol alıyorsanız, insülin ihtiyacınızda değişiklik olabilir. Kan şekeri düzeyiniz yükselebilir ya da düşebilir. Bu nedenle kan şekerinizi normalden daha sık kontrol etmelisiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RYZODEG’in gebelik sırasında bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Gebe iseniz, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce tavsiye için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelik sırasında insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Gebelikte diyabetinizin dikkatli kontrolü gereklidir. Bebeğinizin sağlığı için çok düşük kan şekerinden (hipoglisemi) kaçınılması özellikle önemlidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, tavsiye için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doğumdan sonra insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.

  Araç ve makine kullanımı

  Kan şekerinizin çok düşük veya yüksek olması, araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Kan şekeriniz çok düşük veya çok yüksekse, konsantre olma veya reaksiyon gösterme yeteneğiniz etkilenebilir. Bu durum kendiniz veya başkaları için tehlike oluşturabilir. Aşağıdaki durumlarda araç veya makine kullanıp kullanamayacağınızı lütfen doktorunuza sorunuz:

 • Sıklıkla kan şekeriniz çok düşüyorsa,
 • Kan şekerinizin çok düştüğünü fark etmekte zorluk yaşıyorsanız.
 • RYZODEG ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RYZODEG, her dozunda 1 mmol’dan daha az sodyum (23 mg) içerir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  RYZODEG, gliserol içerir. Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi başka bir ilaç alıyorsanız, yakın bir zamanda almış iseniz veya alma olasılığınız varsa, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz. Bazı ilaçlar kan şekeri düzeyinizi etkileyebilir; bu da insülin dozunuzun değiştirilmesini gerektirebilir.

  Aşağıda, insülin tedavinizi etkileyebilecek en yaygın kullanılan ilaçların listesi verilmektedir:

  Aşağıdaki ilaçlan almanız durumunda kan sekeriniz düşebilir (hipoglisemi):

 • Diğer diyabet ilaçları (ağızdan alınan ve enjekte edilen)
 • Sülfonamidler: enfeksiyon için
 • Anabolik steroidler: testosteron gibi
 • Beta-blokerler: yüksek kan basıncı için kullanılır. Bunlar, çok düşük kan şekerinin uyarıcı belirtilerinin fark edilmesini zorlaştırabilir (bkz. bölüm 4 “Çok düşük kan şekerinin uyarıcı belirtileri”).
 • Asetil şali silik asit (ve diğer salisilatlar): ağrı ve hafif ateş için
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri: depresyon için
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri: bazı kalp sorunları veya yüksek kan basıncı için.
 • Aşağıdaki ilaçlan almanız durumunda kan sekeriniz yükselebilir (hiperglisemi):

 • Danazol: endometriyozis (bir tür rahim hastalığı) için
 • Oral kontraseptifler: doğum kontrol hapları
 • Tiroid hormonları: tiroid sorunları için
 • Büyüme hormonu: büyüme hormonu eksikliği için
 • Glukokortikoidler, “kortizon” gibi: inflamasyon için
 • Epinefrin (adrenalin), salbutamol ya da terbutalin gibi sempatomimetikler: astım için
 • Tiyazidler: yüksek kan basıncı için veya vücudunuz aşırı su tutuyorsa (sıvı tutulumu).
 • Oktreotid ve lanreotid: Çok fazla büyüme hormonu ile ilişkili nadir görülen bir durumun (akromegali) tedavisinde kullanılır. Kan şekeri düzeyinizi yükseltebilir ya da düşürebilirler.

  Pioglitazon: Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan, oral anti-diyabet ilacıdır. Uzun süredir tip 2 diyabeti ve kalp hastalığı olan veya önceden felç (inme) geçirmiş olan bazı hastalar, pioglitazon ve insülin ile tedavi edildiklerinde kalp yetmezliği oluştuğu görülmüştür. Olağan olmayan nefes darlığı, hızlı kilo alımı veya bölgesel şişlikler (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri yaşarsanız acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise (veya emin değilseniz), doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle görüşünüz.

  Yaşlılarda kullanımı

  3. RYZODEG nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

  Eğer kör iseniz veya görme yeteneğiniz az ise ve kalem üzerindeki doz göstergesini okuyamıyorsanız, bu kalemi yardım almadan kullanmayınız. FlexTouch kullanıma hazır enjeksiyon kalemini kullanmak için eğitim almış, görüşü yeterli bir kişiden yardım alınız.

  Kullanıma hazır enjeksiyon kalemi, 1 birimlik adımlar halinde bir enjeksiyonda 1-80 ünitelik doz verebilir.

  Doktorunuz sizinle birlikte aşağıdakilere karar verecektir:
 • Her gün ne kadar RYZODEG’e ihtiyacınız olacağına ve hangi öğünle (öğünlerle) alacağınıza,
 • Kan şekeri düzeyinizi ne zaman kontrol edeceğinize ve daha yüksek veya düşük bir doza ihtiyacınız olup olmadığına.
 • Doz zamanlamasında esneklik
 • Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu kullanınız.
 • RYZODEG günde bir veya iki kez kullanılabilir.
 • Ana öğünle (öğünlerle) alınız: RYZODEG ana öğünle (öğünlerle) kullanıldığı sürece doz zamanını değiştirebilirsiniz.
 • Normal diyetinizi değiştirmek istiyorsanız, ilk olarak doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile görüşünüz, çünkü diyetteki bir değişiklik, insülin ihtiyacında da değişikliğe neden olabilir.
 • Kan şekeri düzeyinize bağlı olarak doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

  Başka ilaçlar kullanırken, doktorunuza tedavinizde düzenleme yapılması gerekip gerekmediğini sorunuz.

  İlacınızın enjekte edilmesi

  RYZODEG’i ilk kullanımınızdan önce, doktorunuz veya hemşireniz kullanıma hazır enjeksiyon kaleminin nasıl kullanacağınızı size gösterecektir.

 • Ürünün RYZODEG FlexTouch 100 ünite/mL olduğundan emin olmak için kalemin etiketi üzerindeki adı ve dozu kontrol ediniz.
 • Aşağıdaki durumlarda RYZODEG’i kullanmayınız:
 • İnsülin infüzyon pompalarında.
 • Kalem hasarlı ise veya doğru şekilde saklanmamışsa (bkz. bölüm 5 “RYZODEG ’in saklanması”)
 • İnsülin berrak ve renksiz görünmüyorsa.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • RYZODEG, deri altına enjeksiyon (subkütan enjeksiyon) yoluyla verilir. Damar içine ya da kas içine enjekte etmeyiniz.
 • Enjeksiyon için en iyi bölgeler kamınızın ön kısmı, üst kollarınız veya kalçalarınızın ön tarafıdır.
 • Şişlik ve deri çukurlaşması riskini azaltmak için, her gün enjeksiyon yapılan bölge aynı kalmak koşuluyla enjeksiyon yerini değiştiriniz (bkz. bölüm 4).
 • Ayrıntılı kullanım kılavuzu, bu kullanma talimatının arkasında verilmektedir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  Çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde RYZODEG ile deneyim bulunmadığından bu ilacı çocuklara ve ergenlere vermeyiniz.

  Yaşlılarda (> 65 yaş) kullanımı:

  RYZODEG ileri yaştaki hastalarda kullanılabilir, fakat eğer ileri yaşta iseniz kan şekeri düzeyinizi daha sık kontrol etmeniz gerekebilir. Dozunuzdaki değişikliklerle ilgili olarak doktorunuz ile görüşünüz.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Eğer böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa kan şekeri düzeyinizi daha sık kontrol etmeniz gerekebilir. Dozunuzdaki değişikliklerle ilgili olarak doktorunuz ile görüşünüz.

  Eğer RYZODEG’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RYZODEG FLEXTOUCH kullanırsanız

  Eğer çok fazla insülin alırsanız kan şekeriniz çok düşebilir (hipoglisemi), bölüm 4 “Çok düşük kan şekeri” kısmına bakınız.

  RYZODEG’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RYZODEG FLEXTOUCH'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu unutursanız, atladığınız dozu o günün bir sonraki ana öğünü ile alınız ve ardından normal doz planınıza geri dönünüz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RYZODEG FLEXTOUCH ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi RYZODEG FLEXTOUCH’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Hipoglisemi (çok düşük kan şekeri) insülin tedavisi ile çok yaygın olarak görülebilir (10 kişiden Hinden fazlasını etkileyebilir). Çok ciddi olabilir. Eğer kan şekeri düzeyiniz çok fazla düşerse bilincinizi kaybedebilirsiniz. Ciddi hipoglisemi beyin hasarına yol açabilir ve hayatı tehdit edici olabilir. Eğer sizde düşük kan şekeri belirtileri varsa kan şekeri seviyenizi acilen yükseltmek için gerekenleri yapınız. “Çok düşük kan şekeri” başlığı altındaki önerilere bakınız.

  Aşağıdakilerden biri olursa RYZODEG FLEXTOUCH’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Eğer insüline veya RYZODEG içindeki maddelerden herhangi birine karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz varsa (nadir görülür), RYZODEG kullanmayı durdurunuz ve acilen doktorunuzla görüşünüz. Ciddi alerjik reaksiyon belirtileri:

 • Vücudunun diğer kısımlarına yayılan bölgesel reaksiyonlar
 • Terleme ile birlikte aniden hasta hissetmeniz
 • Mide bulantısının başlaması (kusma)
 • Solunum güçlüğü yaşamanız
 • Kalp hızınızda artış olması veya başınızın dönmesi.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RYZODEG’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın (Her 10 kişide l'inden azını etkiler)

  Bölgesel reaksiyonlar: Kendinize enjeksiyon yaptığınız bölgede bölgesel reaksiyonlar oluşabilir. Belirtileri şunları içerebilir: ağrı, kızarıklık, ürtiker, şişkinlik ve kaşıntı. Bu reaksiyonlar genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Birkaç hafta içinde kaybolmazlarsa doktorunuza danışınız. Eğer reaksiyonlar ciddileşirse, RYZODEG kullanmayı durdurunuz ve hemen bir doktorla görüşünüz. Daha fazla bilgi için, yukarıdaki “Ciddi alerjik reaksiyon” bölümüne bakınız.

  Yaygın olmayan (Her 100 kişide Tinden azını etkiler)

  Eklemlerinizin çevresinde şişlik: İlacınızı almaya ilk başladığınızda, vücudunuz gerekenden daha fazla su tutabilir. Bu, bilekler ve diğer eklemler çevresinde şişliğe neden olur. Bu durum genellikle kısa sürelidir.

  Seyrek (Her 1,000 kişide l’den azını etkiler)

  Bu ilaç ürtiker, dil ve dudaklarda şişme, ishal, bulantı, yorgunluk ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

  Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Enjeksiyon_yaptığınız_bölgedeki_deride_değişiklikler

  (lipodistrofı): RYZODEG’in lipodistrofıye neden olup olmadığı bilinmemektedir ancak diğer insülin tipleri ile bu tarz deri değişiklikleri görülmüştür. Derinin altındaki yağ dokusu azalabilir (lipoatrofı) veya kalınlaşabilir (lipohipertrofı). Her seferinde enjeksiyon yaptığınız yerin değiştirilmesi, bu deri değişikliklerinin oluşma riskini azaltabilir. Eğer deri değişiklikleri fark ederseniz, doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Aynı yere enjeksiyon yapmaya devam ederseniz, bu reaksiyonlar daha ciddi hale gelebilir ve vücudunuzun kalemden aldığı ilaç miktarını etkileyebilir.

  Diyabet tedavisine bağlı genel etkiler

  > Çok düşük kan şekeri (hipoglisemi)

  Aşağıdaki durumlarda çok düşük kan şekeri olabilir:

  Alkol alırsanız; çok fazla insülin kullanırsanız; normalden fazla egzersiz yaparsanız; çok az yerseniz veya öğün atlarsınız.

  Çok düşük kan şekerinin uyarıcı belirtileri - bunlar aniden ortaya çıkabilir:

  Baş ağrısı; yuvarlayarak konuşma; hızlı kalp atımı; soğuk terleme, soğuk ve solgun deri; kendini hasta hissetme, aşırı açlık hissi; titreme veya sinirlilik ya da endişe hali; olağan olmayan yorgunluk hissi, zayıf ve uykulu hissetme; zihin karışıklığı, konsantrasyon güçlüğü; görüşünüzde kısa süreli değişiklikler.

  Kan şekeriniz çok düştüğünde yapdması gerekenler
 • Glukoz tabletleri alın ya da şekerlemeler, bisküviler veya meyve suyu gibi yüksek şekerli bir atıştırmalık yiyin (her zaman yanınızda, gerekebileceğini düşünerek, glukoz tabletleri veya yüksek şeker içeren atıştırmalık taşıyın).
 • Mümkünse kan şekerinizi ölçün ve istirahat edin. Kan şekerinizi bir kereden fazla ölçmeniz gerekebilir çünkü tüm bazal insülin ürünlerinde olduğu gibi, düşük kan şekerinin düzelmesi için gereken sürede gecikme olabilir.
 • Çok düşük kan şekeri belirtileri kaybolana kadar ya da kan şekeri düzeyiniz sabitlenene kadar bekleyin. Daha sonra insülininize normal şekilde devam edin.
 • Bilincinizi kaybetmeniz durumunda yakınlarınızın bilmesi gerekenler

  Birlikte zaman geçirdiğiniz herkese diyabetiniz olduğunu söyleyiniz. Kan şekerinizin çok düşmesi halinde, bayılma riski dahil hangi sonuçların ortaya çıkabileceğini anlatınız.

  Bu kişilere, eğer bayılırsanız aşağıdakileri yapmaları gerektiğini bildiriniz:

 • Sizi yan tarafınıza yatırmalarını
 • Hemen tıbbi yardım çağırmalarını
 • Boğulmanıza yol açabileceğinden hiçbir yiyecek ve içecek vermemelerini

  Glukagon enjeksiyonu ile baygınlık durumundan daha hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz. Bu enjeksiyon sadece nasıl yapılacağını bilen biri tarafından uygulanabilir.

 • Size glukagon verildiyse, kendinize gelir gelmez şeker veya şekerli atıştırmalık almanız gerekir.
 • Glukagon enjeksiyonuna yanıt vermemeniz halinde hastanede tedavi edilmeniz gerekir.
 • Eğer ağır hipoglisemi kısa sürede tedavi edilmezse, beyin hasarına neden olabilir. Bu, kısa veya uzun süreli olabilir. Ölüme dahi neden olabilir.
 • Aşağıdaki durumlarda doktorunuzla görüşünüz:
 • Kan şekerinizin çok düşmesi sonucu bayılırsanız
 • Glukagon enjeksiyonu kullandıysanız
 • Yakın zamanda birçok kez kan şekeriniz çok düştüyse.
 • Çünkü insülin enjeksiyonunuzun dozu veya zamanlaması, gıda veya egzersiz durumunuzun değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

  > Çok yüksek kan şekeri (hiperglisemi)

  Aşağıdaki durumlarda çok yüksek kan şekeri ortaya çıkabilir:

  Her zamankinden fazla yemek yerseniz veya daha az egzersiz yaparsanız; alkol alırsanız; enfeksiyon kaparsanız veya ateşiniz çıkarsa; yeterli insülin kullanmadıysanız; arka arkaya ihtiyacınızdan daha az insülin alırsanız; insülininizi almayı unutursanız veya doktorunuzla görüşmeden insülin almayı durdurursanız.

  Yüksek kan şekerinin uyarıcı belirtileri - bunlar genellikle aşamalı olarak ortaya çıkar:

  Kızarık, kuru cilt; uykulu veya yorgun hissetme; ağız kuruluğu, nefeste meyvemsi (aseton) koku; daha sık idrara çıkma, susuzluk hissi; iştah kaybı, kendini hasta hissetme veya hastalık hali (bulantı veya kusma).

  Bunlar, ketoasidoz adı verilen çok ciddi bir durumun belirtileri olabilir. Ketoasidoz, vücudun şeker yerine yağ parçalaması nedeniyle kanda asit birikmesi durumudur. Eğer tedavi edilmezse diyabetik koma ve sonunda ölüme neden olabilir.

  Kan şekeriniz yükseldiğinde yapdması gerekenler
 • Kan şekeri düzeyinizi ölçünüz.
 • Keton açısından idrar testi yaptırınız.
 • Acilen tıbbi yardım alınız.
 • Yan etkiler meydana gelirse doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile görüşünüz. Aynı durum, bu kullanma talimatında belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU