İlaç Ara

SANOCEF 375 mg 10 mr film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SANOCEF 375 mg MR film tablet Ağızdan alrnır.

Etken Madde

Sefaklor monohidrat 393.36 mg (375 mg sefaklora eşdeğer)

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil metil selüloz, mannitol, eudragit-L-100-55, hidroksipropil selüloz, stearik asit, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E 171), gliserin, FD&C mavi#indigo karmin alüminyum HT (E 132)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SANOCEF nedir ve ne için kullanılır?

2. SANOCEF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SANOCEF nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SANOCEF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SANOCEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SANOCEF’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Sefalosporin grubu antibiyotiMere veya SANOCEF MR içindeki etkin veya yarduncı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • SANOCEF’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa.
 • Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı aleıjiniz varsa
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  SANOCEF’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Tablet kırilmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır: Ağız yolundan aç ya da tok kanuna alınabilir fakat gıda maddeleri ile alındığı zaman emilimi artmaktadır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  SANOCEF MR’ın araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

  SANOCEF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SANOCEF MR düşük miktarda (30.14 mg) mannitol içermektedir. Bu maddenin 10 g üzerinde alınması dışkıda yumuşamaya neden olabilir.

  SANOCEF MR, düşük miktarda (1.18 mg) gliserin içerir. Bu maddenin 10 g üzerinde alınması baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

  SANOCEF MR, film kaplama maddesi içinde 0.37 mg indigo karmin alüminyum HT (E132) içerir. Bu madde alerjik reaksiyona sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Bir saat içinde alman magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antasid ilaçlar SANOCEF MR’m emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri SANOCEF MR emilim hızı ve oram üzerinde etkili değildir.
 • Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi SANOCEF MR’m böbreklerden atılımı probenesid (gut hastalığında kullanılan bir ilaç) ile azalır. Varfarin (kan pıhtılaşmasının tedavisi ve korunmasında kullanılan bir ilaç) ve SANOCEF MR’ı birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlarının azaldığım gösteren bir test) uzaması görülebilir.
 • Sefaklor uygulaması idrarda hatalı-pozitif glikoz reaksiyonu verdirebilir. Sefalosporinlerle yapılan tedavilerde direkt Coombs testi pozitif olabilir.
 • Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.    .    .

  Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçlan kullanmayınız.

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.SANOCEF’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SANOCEF’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  34460 İstinye – İstanbul

  Üretim yeri : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  34580 Silivri – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.SANOCEF nedir ve ne için kullanılır?

SANOCEF MR mavi renkli, oblong, film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 10 tablet vardır.

SANOCEF MR, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

SANOCEF MR sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit, tonsilit (bademcik iltihabı), pnömoni (zatürre), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.SANOCEF nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Önerilen doz olan günde 2 tableti kırmadan, ezmeden ve çiğnemeden alınız. İlacınızı 12 saat ara ile her gün aynı vakitte almaya çalışınız.

Uygulama yolu ve metodu

SANOCEF MR ağızdan alınır.

o


Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda kullanımı

SANOCEF MR’m erişkinlerdeki kullanımı ile yaşlılardaki kullanımı arasında kullanım dozu ve sıklığı açısından herhangi bir değişiklik yoktur.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir. (Durumunuza göre doz yan yanya azaltılabilir)

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasma gerek yoktur.

Eğer SANOCEF MR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunm veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SANOCEF kullanırsanız

SANOCEF MR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşın doz belirtileri bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağn ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşın dozlarda nöbet geçirme olasılığım artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

SANOCEF'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıklan uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SANOCEF MR ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm diğer ilaçlar gibi, SANOCEF MR’m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SANOCEF’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada zorluk
 • Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık
 • Deride ve mukoza mebranlannda (ağız, boğaz ve bazı iç organların yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu
 • Kuvvetsizlik, yorgun düşme
 • Yüz ve dudakları da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)
 • Vücutta karıncalanma
 • Bayılma
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SANOCEF MR’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ateş, inatçı boğaz ağnsı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar
 • Eklemlerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı)
 • Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal
 • İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular
 • Deri ve gözlerde sanlık
 • Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz (kangren) gibi bulgulann eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonlan
 • İdrar miktarında azalma
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk
 • Sinirlilik
 • Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık
 • Artmış kas kasılmalan
 • Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar
 • Deride döküntü, kaşıntı
 • Kaslarda sertleşme
 • Bunlar SANOCEF MR’m hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU