İlaç Ara

SEQUA 150 mg 30 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SEQUA 150 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

150 mg ketiapine eşdeğer 172,695 mg ketiapin fumarat içerir.

Yardımcı maddefler):Mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat, povidon (PVP K30), kolloidal silikondioksit (aerosil 200), talk, magnezyum stearat, Opadry Yellovv 04F52565 [İçeriği: hipromelloz, polietilen glikol/makrogol, titanyum dioksit (E 171), sarı demir oksit (E 172)].

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SEQUA nedir ve ne için kullanılır?

2. SEQUA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SEQUA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SEQUA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SEQUA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEQUA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İlacı almadan önce, ketiapine ya da ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).
 • Ketiapin uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Kadınlarda Torsades de Pointes oluşma riski erkeklerden daha fazla olabilir.
 • SEQUA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  UYARI: DEMANSLI YAŞLI HASTALARDA ARTAN ÖLÜM RİSKİ (Aşağıdaki detaylı bilgilere bakınız).

  •    Atipik antipsikotik ilaçlar artan ölüm riski ile ilişkilendirilmektedir.

  •    Ketiapinin dcmans ile ilişkili psikoz görülen yaşlı hastalarda kullanımı onaylanmamıştır.

  Eğer:

 • Hamile iseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Herhangi bir kalp veya damar hastalığınız varsa,
 • Glokom, diyabet hastası iseniz,
 • Felç geçirdiyseniz,
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ateş, zihinde karışıklık, şuurda bozulma ve kreatinin    fosfokinaz düzeylerinde artış
 • veya kas sertliği varsa,

 • Geçmişte, ilaçlardan kaynaklanabilen ya da onlarla ilgisi bulunmayan şekilde akyuvar sayısının düşük olduğunu biliyorsanız,
 • SEQUA    gibi ilaçlar kan pıhtısı oluşumuyla ilişkili olduğu için siz    veya ailenizden
 • birisinde    kan pıhtılaşması öyküsü varsa,

 • Psikotik    hastalarda ve bipolar bozukluklarda intihar    girişimi    olasılığı olduğu için
 • yüksek    riskli hastalarda tedavinin başlangıcından    itibaren    bu    açıdan dikkatli

  olunmalıdır.

 • Diğer yeni nesil (atipik) antipisikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların pisikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SEQUA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SEQUA’yı kullanırken alkollü içecekler almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SEQUA gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren kadınlar SEQUA kullanırken emzirmekten kaçınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  SEQUA uykunuzu getirebilir, ancak uzun sureli kullanımda bu etki ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple SEQUA tedavisinin başlangıcında, doktorunuzun sizin için belirleyeceği süre boyunca araç ve makine kullanmayınız. Bu dönemden sonraki sınırlama, doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  SEQUA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SEQUA içinde laktoz vardır. Eğer doktorunuz tarafından herhangi bir şeker çeşidine karşı hassas olduğunuz söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  SEQUA her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Özellikle aşağıdaki durumlar için ilaç alıyorsanız doktorunuza haber veriniz: o sıkıntı o depresyon

  o sara (epilepsi) (fenitoin ya da karbamazepin)

  o enfeksiyon (antibiyotik eritromisin ya da mantar ilacı ketokonazol gibi) o yüksek tansiyon Kullandığınız ilaçlar konusunda kuşkunuz varsa doktorunuza danışınız.

  Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza haber veriniz: o rifampisin (tüberküloz için) o barbitüratlar (uykusuzluk sorunu için) o tioridazin (antipsikotik)

  Sarı kantaron (Hypericum perforatum), kedi otu (Valerian), kava kava ketiapinin santral sinir sistemi depresan etkilerini artırabilirler.

  İlaçlarınızın herhangi birini kesmeden önce lütfen doktorunuza haber veriniz.

  5.SEQUA’in saklanması

  SEOUA ‘yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SEQUA’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SEQUA’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:    Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

  Florya Asfaltı, Florya İş Merkezi

  B Blok No:88/6

  Bakırköy, İstanbul

  Tel: 0 212 481 79 52

  Fax: 0 212 481 79 52

  e-mail: [email protected]

  Üretim Yeri:    Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  1. OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

  DEVAMINI OKU

  2.SEQUA nedir ve ne için kullanılır?

  •    SEQUA 150 mg film kaplı tablet soluk sarı, yuvarlak, her iki yüzeyi de düz, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir. SEQUA, 30, 60 ve 90 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

  •    SEQUA, etkin maddesi ketiapin olan antipsikotikler olarak adlandırılan bir çeşit ruhsal bozukluk durumunda kullanılan ilaç grubuna dahildir.

  SEQUA,

  • Halüsinasyonlar (örneğin gerçek olmayan seslerin duyulması), tuhaf ve korkutucu düşünceler, davranış değişiklikleri, kendini yalnız hissetme ve aklı karışık olmak gibi zihin bozukluklarında; yetişkinlerde ve adolesanlarda (13-17 yaş),
  • İçinde bulundukları ruh halinden dolayı kendilerini oldukça "uyarılmış" veya heyecanlı hisseden, normalden daha az uyuyan, daha konuşkan, hızla akan düşünce ve fikirlere sahip, normalden daha gergin hisseden kişilerin (bipolar bozukluk olarak adlandırılmaktadır) tedavisinde; yetişkinlerde, çocuklarda ve adolesanlarda (10-17 yaş) ve bipolar bozukluğun depresif aşamasının ('kötü' hissetme) akut tedavisinde,
  • Bipolar bozukluğun uzun süreli tedavisinde kullanılır.
  • Majör depresif bozukluğun tedavisinde (bu hastalığın tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara ek olarak) kullanılır: hastaların üzgün, suçlu, enerjisiz, iştahsız hissettiği veya uyuyamadığı durumlarda.
  • Pediyatrik şizofreni ve bipolar bozukluk için tıbbi tedaviye, sadece diagnostik bir değerlendirme yapıldıktan ve tıbbi tedavi ile ilişkilendirilmiş riskler dikkatlice düşünüldükten sonra başlanılması tavsiye edilir. Pediyatrik şizofreni ve bipolar I bozukluk için tıbbi tedavi, psikolojik, eğitimsel ve sosyal müdahaleleri içeren bütün bir tedavi programının bir parçası olarak endikedir.
  DEVAMINI OKU

  3.SEQUA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Ne kadar SEQUA alacağınıza doktorunuz karar verecektir. Genellikle doktorlar ilk gün için 50 mg (2x25 mg), ikinci gün için 100 mg, üçüncü gün için 200 mg ve dördüncü gün için de 300 mg vermektedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  SEQUA ağız yolu ile alınır. Film kaplı tabletleri bütün olarak suyla birlikte yutunuz, tabletleri çiğnemeyiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Ketiapinin güvenilirlik ve etkinliği 10 yaşın altındaki çocuklarda belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer yaşlıysanız, doktorunuz sizin daha düşük miktarda SEQUA almanıza karar verebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  SEQUA dozunun ayarlanması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği

  Eğer karaciğerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda SEQUA almanıza karar verebilir.

  Daha yüksek/ daha düşük doza ihtiyaç duyduğunuzda, kullanmanız için SEQUA film kaplı tabletlerin daha yüksek/ daha düşük dozları mevcuttur.

  Eğer SEQUA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SEQUA kullanırsanız

  SEQUA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktora göstermek için bu kullanma talimatım ve kalan ilaçları da beraberinizde götürünüz.
  Aşırı dozun belirtileri: uyku hali, sakinleşme, kalbin hızla çarpması ve düşük tansiyon.

  SEQUA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Doktorunuz izin vermedikçe, kendinizi iyi hissetseniz bile SEQUA’yı almayı kesmeyiniz.

  SEQUA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi SEQUA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, SEQUA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak yutma veya nefes almada zorluk
 • Deride soyulma
 • Bayılma
 • Sarılığa bağlı olarak deri ve gözlerde sarı renk oluşumu
 • Ateş, sürekli boğaz ağrısı veya ağızda yara oluşumu
 • Sara nöbetleri
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEQUA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüksek ateş
 • Kas sertliği
 • • Zihin bulanıklığı

  • Aşırı terleme

  Bu yan etkilerin tümü nöroleptik malignan sendrom adı verilen bir sendrom yaşadığınızı göstermektedir.

  Özellikle bacaklarda olmak üzere (bacaklarda şişlik, ağrı, kızarıklık belirtilerini içeren) kan damarları yoluyla akciğerlere ulaşıp nefes darlığı ve göğüs ağrısına neden olabilen toplardamarlarda kan pıhtısı.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp hızında artış
 • Baş dönmesi, uyuklama
 • Bitkinlik hissi
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (ortostatik hipotansiyon)
 • Kilo artışı
 • Burunda tıkanıklık
 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Kan değerlerinizde değişiklikler (testlerde); örneğin beyaz kan hücresi sayımı, karaciğer enzimlerinde değişiklikler, trigliserid (bir yağ türü), toplam kolesterol veya kan şekeri düzeyinde artışlar
 • Bunlar SEQUA'nın hafif yan etkileridir.

  SEQUA'yı uzun bir süre kullanmanız gerekiyorsa, özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketlere neden olabilir.

  Ketiapin tedavisi, tiroid hormon düzeylerinde doza bağlı hafif düşüşlerle ilişkilendirilmiştir.
  Neredeyse tüm durumlarda, tedavi süresine bakılmaksızın ketiapin tedavisi kesildiğinde söz konusu yan etkiler düzelmiştir. Tiroid hormon düzeylerinde klinik olarak anlamlı bir düşüş gözlenmemiştir.

  Bu durumun tedavisi için başka bir ilaç kullandıysanız ve bu ilaçlar adetlerinizin kesilmesine neden olduysa, SEQUA tedavisine geçtiğinizde yeniden adet görmeye başlayabilirsiniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU