İlaç Ara

SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK %0.09 10 ml 100 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Galen İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
94.65 TL [ 22 Şubat 2019 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul Damar içine uygulanır.

Etken Madde

1 ml’si 9 mg sodyum klorür içerir.

Yardımcı madde (ler):Enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK nedir ve ne için kullanılır?

2. SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanda fazla sodyum veya sıvı olması gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
 • Rahimin fazla kasıldığı durumlarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 kullanılmamalıdır.
 • SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  KULLANINIZ

 • Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar hamilelikte SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un zararının olduğunu göstermemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 emzirme süresince kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 her 1 ml’sinde 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez. Böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Yüksek sodyum alınması serumdaki lityum düzeyini düşürürken, düşük sodyum ise serum lityum düzeyini arttırır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’in saklanması

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Işıktan uzakta, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Necipbey Cad. No.88 55020 – SAMSUN Tel : (0362) 431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax: (0362) 431 96 72

  Üretim Yeri:    ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  DEVAMINI OKU

  2.SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK nedir ve ne için kullanılır?

  • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9, diğer katı formdaki ilaçların çözünmesinde ve sıvı formların seyreltilmesinde kullanılan bir elektrolit çözeltisidir.
  • • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9, 10 ml’lik şeffaf, cam ampul içerisinde ambalajlanmıştır. 10 ampul içeren kutularda ambalajlanmıştır.

  • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK% 0.9, katı antibiyotik ilaçların, mikroorganizmalardan arındırılmış, ateş oluşturan madde içermeyen ve vücut sıvısına eşdeğer enjeksiyon çözeltilerini hazırlamak için çözücü olarak, gerektiğinde kan sıvısının yedeği olarak doğrudan doğruya enjeksiyon için, hücre-dışı sıvının belli başlı yapıtaşlarından olan sodyum ve klorür iyonları içerdiğinden, bu iyonların kaybını karşılamak bakımından ishal, kusma ve vücuttan mineral kaybı olanlarda kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Antibiyotikleri çözmek için ilacın türüne göre yeterli ölçüde kullanılır.

  Hücre-dışı sıvı ihtiyacı için kan sıvısı yedeği olarak kullanılırken günlük doz ihtiyaca göre düzenlenir ve genellikle 500 ila 1000 ml’yi geçmez.

  Uygulama yolu ve metodu

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 damar içine uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel bir önlem gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  (Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği v.b)

  Böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.

  Eğer SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK kullanırsanız

  SERUM FİZYOLOJİK    İZOTONİK % 0.9 ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını

  kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki beklenmemektedir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateşlenme,
 • Enjeksiyon yerinin iltihaplanması
 • Damarlarda morarma, kızarıklık ve ağrı
 • Soluk alıp vermede güçlük (akciğerlerde su toplanmasına bağlı)
 • Kalp yetmezliğine bağlı soluk alıp vermede güçlük, parmak uçlarında morarma, bacaklarda şişlik
 • Ani gelişen felç, yutmada ve konuşmada güçlük (santral pontin miyelinozis denilen hastalığa bağlı olarak)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Tansiyon düşmesine bağlı baş dönmesi, bayılma hissi, güçsüzlük
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Damarlarda fazla su olması
 • - Kandaki sodyum, potasyum gibi maddelerin miktarının normalin dışına çıkması

  Bunlar SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU