İlaç Ara

SERUM FIZYOLOJIK izotonik %0.9 10 ml (10 ampül)

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Angelini İlaç San ve Tic A.Ş
Satış Fiyatı
18.08 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL

Kas içine, deri altına, damara ya da benzeri bölgelere uygulanır.

Steril – Apirojen

Etken Madde

Her 10 mriik ampul 0.09 g sodyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SERUM FIZYOLOJIK nedir ve ne için kullanılır?

2. SERUM FIZYOLOJIK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SERUM FIZYOLOJIK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SERUM FIZYOLOJIK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SERUM FIZYOLOJIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SERUM FIZYOLOJIK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL sodyum klorüre aşın duyarlılık durumunda, hipertonik uterusta (gebelikte rahim kasılmalannda artış), kandaki sodyum düzeyleri normalden yüksek olduğunda ve ödem varlığında kullanılmamalıdır.

SERUM    FİZYOLOJİK    İZOTONİK    (%0.9)    AMPUL’ü    aşağıdaki    durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Kalp hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınız yüksekse,
 • Nefes darlığınız varsa,
 • Böbrek bozukluğunuz varsa,
 • Kan basıncının yükseldiği ve idrara önemli miktarda protein çıktığı preeklampsi adlı hamileliğiniz ile ilgili bir durum varsa,
 • Ayak bilekleriniz şişiyorsa,
 • Kanınızda çok fazla yağ veya protein varsa,
 • Şeker hastasıysanız,
 • Sodyum tuzu içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Yaşlılara ve gençlere ilaç uygulanırken dikkat edilmelidir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SERUM FIZYOLOJIK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SERUM FIZYOLOJIK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Emzirirken ilacı kullanmanızda bir sakınca yoktur.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

  SERUM FIZYOLOJIK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Sulandırılarak hazırlanan sadece belirli ilaçlarda seyreltici olarak kullanılır.

  5.SERUM FIZYOLOJIK’in saklanması

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Berrak olmayan ampulleri kullanmayınız. Kullandıktan sonra kalan çözeltiyi atınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SERUM FIZYOLOJIK’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:    INCPHARMA İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti

  M. Nesih Özmen Mah. Ceviz Sok. No:3 K:2 Merter-Güngören/İSTANBUL

  Üretimyeri:    Laurus İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

  Ulaş Mah. Motor Yerleri Küme Evler No:49 Ergene2 OSB Ergene/Tekirdağ

  DEVAMINI OKU

  2.SERUM FIZYOLOJIK nedir ve ne için kullanılır?

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL bir ampulde 0.09 g sodyum klorür içeren 10 ve 100 ampullük kutularda takdim edilmektedir. Ampuller berrak ve renksiz çözelti içermektedir

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL;

  • Vücutta gözlenen belirli tuz ve sıvı dengesizliklerinin önlenmesinde ya da tedavisinde,
  • Belirli ilaçların seyreltilmesinde veya hazırlanmasında,
  • Yara, göz yüzeyi ve benzeri bölgelerin yıkanmasında,
  DEVAMINI OKU

  3.SERUM FIZYOLOJIK nasıl kullanılır ?

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL doktorunuz ya da bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Sıvı veya tuz dengesizliklerinin önlenmesinde ya da tedavisinde ilacınız damar yoluyla uygulanacaktır. Doktorunuz durumunuza göre sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir. Aşağıdaki bölüm hekiminize veya sağlık personeline yöneliktir. İlaçların seyreltilmesinde, hazırlanmasında veya yıkama amaçlı kullanılacağı vakit uygulama yolu hazırlanan ilaca ya da yıkama metoduna bağlıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL kas içine, deri altına, damara veya yıkama amaçlı olarak yaralara, göz yüzeyine ve benzeri bölgelere uygulanır.

  Çocuklarda kullanımı

  Veri bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Veri bulunmamaktadır.

  Eğer SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SERUM FIZYOLOJIK kullanırsanız

  Doz aşıldığında erken belirti olarak iritabilite (uyarılara aşırı yanıt verme), uyuşukluk ve güçsüzlük görülür.

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SERUM FIZYOLOJIK'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınız bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gerekmektedir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) AMPUL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Doğru bir şekilde uygulandığı taktirde SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK (%0.9) Ampul’ün istenmeyen etkiye yol açması beklenmez. Sodyum klorür doğal olarak vücudumuzda bulunduğundan düşük hacimlerde yapılacak enjeksiyonlar yan etkiye yol açmaz. Vücudunuzdaki sodyum düzeyi yüksekse doktorunuz enjekte edileceği ilaç hacmini azaltabilir. İlacınız deri altına uygulandığı vakit enjeksiyon bölgesinde ağrı hissedebilirsiniz. İç organların su kaybetmesine bağlı olarak pıhtı oluşumu ve iç kanama görülebilir.

  Vücuttaki fazla sodyum klorürün genel yan etkileri arasında bulantı, kusma, ishal, karın bölgesinde kramp, susuzluk, tükürük ve gözyaşı salgısında azalma, terleme, ateş, kan basıncında azalma, kalp çarpıntısı, böbrek yetmezliği, periferik (genellikle bacaklarda) ve pulmoner (akciğerlerde görülen) ödem, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, iritabilite (uyanlara aşırı yanıt verme), güçsüzlük, kas seyirmesi, kas sertliği, nöbet, koma ve ölüm yer almaktadır.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU