İlaç Ara

SILDEGRA 100 mg 4 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı
204.62 TL [ 15 Haziran 2020 ]
Ambalaj Miktarı
4
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SİLDEGRA 100 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Sildenafil

Yardımcı madde(ler):Dikalsiyum fosfat anhidr, kroskarmelloz sodyum (Acdisol), mikrokristalin selüloz (Avicel pH 112), magnezyum stearat, dye opadry beyaz Yİ 7000, dye san FDC no.5, dye FDC mavi no.l, dye opadry OY-S-29019 CLEAR, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SILDEGRA nedir ve ne için kullanılır?

2. SILDEGRA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SILDEGRA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SILDEGRA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SILDEGRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SILDEGRA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• SİLDEGRA’nın etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;

• Amil nitrat veya bütil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız SİLDEGRA kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. SİLDEGRA bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.
 • Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; Doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
 • Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
 • İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.
 • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.
 • SILDEGRA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • SİLDEGRA,nm geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun İlgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kem’ık iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa, sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar öze! dikkat gerektirebilir.
 • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
 • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız SİLDEGRA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız SİLDEGA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SİLDEGRA ile birlikte sertleşme sorunu için kul landan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

  SILDEGRA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SILDEGRA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

  Hamilelik

  SİLDEGRA kadınların kullammı için değildir.

  Emzirme

  SİLDEGRA kadınların kullanımı için değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  SİLDEGRA baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  SILDEGRA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SİDEGRA, her dozunda 30 mg sodyum İçerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • SİLDEGRA , nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbİd nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız SİLDEGRA KULLANMAMALISINIZ.

  • AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size SİLDEGRA ’ nın en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.

  • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanınlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. SİLDEGRA ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle SİLDEGRA atımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için SİLDEGRA tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize SİLDEGRA nın 25 mg. lık dozu ile başlamanızı önerebilir.

  • SİLDEGRA başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu SİLDEGRA ile birlikte kullanıldığında SİLDEGRA ’nın vücuttan uzaklaştın İmasını geciktirebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.SILDEGRA’in saklanması

  SİLDEGRA yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nm altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SILDEGRA’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SILDEGRA’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: Actavis İlaçları A.Ş.

  Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent/Şişli-İstanbul

  Üretim Yeri: Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Gebze/ Kocaeli

  DEVAMINI OKU

  2.SILDEGRA nedir ve ne için kullanılır?

  SİLDEGRA film tabletler 100 mg sildenafil İçeren, mavimsi yeşil renkte, kokusuz, beşgen, bir tarafında “SLD 100” baskül film tablet olarak, 4 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

  • SİLDEGRA fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir İlaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
  • SİLDEGRA sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa SİLDEGRA kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. SİLDEGRA kadınların kullanımı için değildir.
  • 1/7

  DEVAMINI OKU

  3.SILDEGRA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  SİLDEGRA’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız taktirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.

  SİLDEGRA günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  SİLDEGRA’yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  SİLDEGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık SİLDEGRA dozu Önerilmektedir. Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık SİLDEGRA dozu Önerilmektedir.

  Eğer SİLDEGRA 'mn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SILDEGRA kullanırsanız

  SİLDEGRA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  100 mg' m üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

  Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi SILDEGRA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: i 0.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  • Baş ağrısı

  ■ Yüz kızarması

  Yaygın:

  • idrar yolu enfeksiyonu

  • Sersemlik hissi

  • Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)

  • Burun tıkanıklığı

  • Hazımsızlık

  Yaygın olmayan:

  • Kusma

  • Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, gözyaşı hastalıkları

  • Düzensiz veya hızlı kalp atışı

  • Kas ağrısı

  • Uyku hissi

  • Dokunma hissinde azalma

  • Baş dönmesi

  • Ağız kuruluğu

  • Göğüs ağrısı

  • Yorgun hissetme

  • Deri döküntüsü

  • Nezle

  • Baş dönmesi

  • Kulak çınlaması

  • Uykululuk hali

 • Duyu azalması
 • Bulantı
 • Seyrek:

 • Yüksek kan basıncı
 • Düşük kan basıncı
 • Baygınlık hissi, bayılma
 • İnme
 • Burun kanaması
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı
 • Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu
 • Bilinmiyor

  • Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak)

 • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
 • Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma
 • • Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritİk anterior iskemik optik nöropati -NAION)

 • Gözde retina damarlarının tıkanması (Retina! vasküler oklüzyon)
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu
 • Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)
 • Ani kardiyak ölüm
 • Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
 • Ereksiyon süresinde uzama
 • • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromıı)

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epİdermal nekroliz)

  Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: Şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, ani Ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması

  Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt SİLDEGRA ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU