İlaç Ara

SISTRAL 20 gr krem

Firma Bilgileri
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Satış Fiyatı
21.08 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SİSTRAL Krem

Cilt üzerine, haricen uygulanır.

Etken Madde

 1 gram kremde 15 mg klorfenoksamin hidroklorür bulunur.

Yardımcı maddeler

İsopropil miristat, stearik asit, setostearil alkol, vazelin,

trietanolamin, Nipagin M sodyum, Nipazol M, benzil alkol, parfüm Witten 2119, sorbitol, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SISTRAL nedir ve ne için kullanılır?

2. SISTRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SISTRAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SISTRAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SISTRAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SISTRAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Parabenler denilen maddelere ve/veya SİSTRAL’in içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise SİSTRAL kullanmayınız.

• Özellikle süt çocukları ve küçük çocuklarda geniş satıhlı yanıklarda (örn. ateş yanıkları ve kaynar su yanıklarında) SİSTRAL kullanmayınız.

SISTRAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Geniş satıhlı yanıklarda, iltihabi olaylarla yapısal bütünlüğü bozulmuş deri kısımlarında veya özellikle geniş satıhlar halinde uygulandığında, SİSTRAL yan etkilere neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda nadir hallerde çocuklarda huzursuzluk, sersemlik hissi ve göz bebeğinde genişleme, yetişkinlerde yorgunluk ve ağız kuruluğu gelişebilir. Tedavinin kesilmesini takiben bu belirtilerin tamamı kaybolur.

Devamlı kullanım süresi 7 günü aşmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SISTRAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SISTRAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİSTRAL’in hamilelikte kullanımına ilişkin bilinen zararlı etkisi bulunmamakla birlikte hamileliğin ilk üç ayında geniş yüzeylere uygulanmamalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. SİSTRAL emzirme döneminde meme bölgesine uygulanmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

SİSTRAL’in araç ve makine kullanımını üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

SISTRAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SİSTRAL’in içeriğindeki yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SİSTRAL’in diğer ilaçlar ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.SISTRAL’in saklanması

SİSTRAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SISTRAL’i kullanmayınız.

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİSTRAL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No:12, (34473) Topkapı – İSTANBUL

Üretici: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No:12, (34473) Topkapı -İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.SISTRAL nedir ve ne için kullanılır?

SİSTRAL, renksiz ya da hafif sarımsı krem şeklinde bir üründür. Antihistaminikler denilen ilaç grubuna ait klorfenoksamin hidroklorür maddesini içermektedir. Bu ilaç aşağıdaki alerjik, kaşıntılı deri hastalıklarında, bölgesel olarak cilt yüzeyine uygulanmaktadır:

• Böcek sokmaları,

• Ürtiker (kurdeşen)

• Egzema,

• Güneş yanığı,

• Yüzeysel yanıklar,

• Deniz anası yanıkları

• Donma sonucu oluşan alerjik durum

DEVAMINI OKU

3.SISTRAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde SİSTRAL derinin hastalıklı ve kaşıntılı kısımlarına günde birçok defa sürülebilir.

Belirtiler hafifleyinceye kadar uygulanır.

Kullanım süresi 7 günü aşmamalıdır

Uygulama yolu ve metodu

SİSTRAL deri üzerine bölgesel olarak uygulanır. Uygulama sonrası hava geçiren bandajlar kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için özel bir doz önerisi yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Eğer SİSTRAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SISTRAL kullanırsanız

Özellikle süt çocuklarında ve küçük çocuklarda ciddi yanıklar ve haşlanmalar gibi iltihabi değişiklikler bulunan geniş cilt alanlarına uygulandığında dozun aşılması söz konusu olabilir. Fazla doz kullanıldığında çocuklarda nadiren huzursuzluk, zihin bulanıklığı ve göz bebeğinde genişleme; yetişkinlerde ise yorgunluk ve ağız kuruluğu görülebilir. Bu belirtiler, ilacın bırakılmasıyla tamamen ortadan kalkar.

SİSTRAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SISTRAL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

SISTRAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

SYSTAL tedavisini bıraktığınızda olumsuz bir etki oluşması beklenmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SISTRAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SİSTRAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Vücutta geniş alanlara uygulanma sonucu, ani gelişen hırıltılı nefes alma, nefes almada güçlük, göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücutta) gibi şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise SİSTRAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Vücutta geniş alanlara uygulanma sonucu uyuşukluk Bu SİSTRAL'in hafif yan etkisidir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU