İlaç Ara

STILEX 30 gr jel

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
21.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

STİLEX jel Cilde uygulanır.

Etken Madde

Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspanteno1.

Yardımcı maddeler

Koruyucu olarak benzalkonyum klorür, koku verici olarak oleum adonia, ayrıca komplekson III, karbopol 940, trietanolamin, polisorbat (E433).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. STILEX nedir ve ne için kullanılır?

2. STILEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. STILEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. STILEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.STILEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STILEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

  • STİLEX’in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise,
  • İltihaplı deri hastalıkları ile enfekte yaralar, iltihaplı deri enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar var ise ilacı kullanmayınız.

STILEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

STİLEX Jel, gözlere ve ıslak dokulara (mukoza) temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.

STİLEX Jel, geniş vücut yüzeylerine uygulanmamalıdır.

STİLEX Jel’in 7 gün süre ile kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

STILEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

STİLEX Jel, cilde sürüldüğünden aç ya da tok uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

STİLEX’in bileşiminde bulunan mepiramin, lidokain ve dekspantenol ile hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.

STİLEX, gerekli değilse gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

STİLEX’in bileşiminde bulunan mepiramin, lidokain ve dekspantenolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

STİLEX’in araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

STILEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.STILEX’in saklanması

STİLEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STILEX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Vifor (İsviçre) lisansı ile

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tunç Cad. Hoşdere Mevkii, Özgür Nakliyat Yanı No : 3 Hadımköy / İstanbul Tel: (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52

DEVAMINI OKU

2.STILEX nedir ve ne için kullanılır?

STİLEX, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir jeldir.

STİLEX, etkin madde olarak mepiramin maleat, lidokain hidroklorür ve dekspantenol içerir.

STİLEX deriye uygulandığında, lokal olarak antialerjik (alerjiyi giderici), antienflamatuar (iltihabı giderici), antipruritik (kaşıntıyı giderici) ve anestezik etki gösterir.

STİLEX, güneş yanıkları, böcek sokmaları, ürtiker (kurdeşen), kaşıntı ve birinci derece (hafif) yanıklarda kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.STILEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

STİLEX, günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.

STİLEX, 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

STİLEX, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği : Bildirilmemiştir.

Eğer STİLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STILEX kullanırsanız

STİLEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

STILEX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

STILEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

STİLEX Jel tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi STILEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, STİLEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Ciltte yaygın ve şiddetli kızarıklık ve kaşıntı, soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STİLEX’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte yaygın ama şiddetli olmayan kızarıklık ve kaşıntı, yüksek ateş, kusma, çarpıntı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Deride hafif kızarıklık ve kaşıntı, iştah kaybı, halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, isha1.

Bunlar STİLEX’nin hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU