İlaç Ara

STILIZAN 2 mg 30 draje

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
11.18 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

STİLİZAN 2 mg draje Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir draje 2 mg trifluoperazin eşdeğeri trifluoperazin hidroklorid içerir.

Yardımcı maddeler

kalsiyum sülfat dihidrat, stearik asit, nişasta, talk, jelatin, akasya, şeker, ewax, titanyum dioksit, mavi renk FDC No 2.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. STILIZAN nedir ve ne için kullanılır?

2. STILIZAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. STILIZAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. STILIZAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.STILIZAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STILIZAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Trifluoperazin veya draje bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa, (alerjik reaksiyonlar, deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
 • Karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı kan hastalığı, kalp hastalığı, koma durumu varsa
 • STILIZAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Bu tip ilaçlar bunamaya (demans) bağlı psikozu olan yaşlı hastalann tedavisinde kullanıldığında inme ve ölüm riskinde artışa neden olmaktadır.
 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer STİLİZAN verildikten sonra bunlan yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, STİLİZAN’ın demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Kalp ve damarları etkileyen herhangi bir hastalık (göğüs ağrısı ve düzensiz kalp atışı)
 • Parkinson hastalığı (titreme, vücutta sertlik hali ve hareketlerde yavaşlama)
 • Epilepsi (sara hastalığı)
 • Prostat sorunları
 • Barsak tıkanması (paralitik ileus)
 • Göz içi basıncında artış (glokom)
 • Anormal kas zayıflığı (miyastenia gravis)
 • Kan hastalıkları
 • Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

  Bu ilaç vücut ısısını etkileyebileceğinden aşırı sıcak durumlara maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

  Diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi seyrek olarak damarda pıhtılaşmaya bağlı tıkanıklık riskine neden olabilmektedir.

  Doktorunuzun size reçete ettiği doza sıkı sıkıya uyunuz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  STILIZAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  STİLİZAN ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, STİLİZAN ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır. STİLİZAN aç veya tok kamına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuza danışmadan STİLİZAN’ı hamilelik sırasında kullanmamalısınız. Gebeliğin ilk 3 ayında STİLİZAN’ı özellikle kullanmayınız. STILIZAN’ı hamileliğinizin son 3 ayında kullanmanız durumunda bebeğinizde gerginlik, anormal kas hareketleri, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, çarpıntı, uyku hali, solunum sıkıntısı ve beslenme bozukluklan görülebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  STİLİZAN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  STİLİZAN’ın sersemlik, baş dönmesi ve bulanık görme oluşturma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  STILIZAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  STİLİZAN şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tibbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  STİLİZAN’ı sadece doktorunuzun izin verdiği ilaçlarla birlikte alınız. STİLİZAN’ın etkisi uyuşturucu ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla(sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar), güçlü ağrı kesicilerle, tansiyonu düşüren ilaçlarla birlikte kullanımı durumunda artabilir. Sinir sistemini etkileyen ilaçlar (nöroleptikler) ve kan hücrelerinin oluşumunu baskılayıcı ilaçlar ile birlikte kullanılması önerilmez.

  STİLİZAN pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlann (antikoagülanlar) etkisini azaltabilir.

  Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

  Aşırı coşkulu durumlarda (mani) kullanılan lityum ile birlikte kullanımında dikkat edilmelidir.

  Midede yanma için kullanılan antiasitler bu ilacın etkinliğini azaltabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.STILIZAN’in saklanması

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STILIZAN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz STILIZAN’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 26 34854 Küçükyalı-İstanbul

  İmal yeri:

  Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San ve Tic A.Ş.

  Doğan Araslı Cad. No:219 Esenyurt / İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.STILIZAN nedir ve ne için kullanılır?

STİLİZAN trifluoperazin hidroklorid içermekte olup antipsikotik adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Beyinin doğal kimyasal bir maddesi olan dopaminin etkisini azaltarak belirli beyin hücrelerinin aktivitesini etkiler.

STİLİZAN, düşük dozlarda, huzursuzluk, endişe ve depresyon durumlarının tedavisinde kullanılır. Bu durumlarda kısa süreli tedaviye uygundur. STİLİZAN, ayrıca bulantı ve kusmanın tedavisinde de kullanılabilir.

STİLİZAN, yüksek dozlarda ise şizofreninin (gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi belirtilerin eşlik ettiği bir hastalık) tedavisinde ve tekrarlarının önlenmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.STILIZAN nasıl kullanılır ?

STİLİZAN’ı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane STİLİZAN draje kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde

Huzursuzluk, endişe veya bulantı genel doz günlük 2-6 mg, şizofreni tedavisinde genel günlük doz 10-15 mg’dır. Doz bölünmüş dozlar halinde günde 2-3 kere verilebilir. Tedaviniz sırasında, özellikle ilacı uzun süre alıyorsanız veya diğer ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız, doktorunuz düzenli olarak fiziksel yan etkiler, kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri ve kalp problemleri açısından kontrol edecektir.

STİLİZAN drajeyi doktorunuzun tavsiyesi üzerine alınız.

Uygulama yolu ve metodu

STİLİZAN ağızdan kullanım içindir. Drajelerinizi hergün aynı zamanda alınız. Drajeyi yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

STİLİZAN, endişe veya bulantı ve kusmanın tedavisi için 6-12 yaş arası çocuklarda maksimum 4 mg, şizofreni ve ilişkili durumların tedavisinde günde 5 mg’ı geçemez ve bölünmüş dozlar halinde verilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda doz erişkin hastalara verilen dozun yarısı kadardır.

Özel kullanım durumları

Özel bir kullanımı yoktur.

Eğer STİLİZAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STILIZAN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla STILIZAN kullanırsanız

Bunlardan herhangi biri ile karşılaşırsanız hemen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz ve doktora kullandığınız tabletlerin ambalajını gösteriniz.

STİLİZAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

STILIZAN'i kullanmayı unuttuysanız

STİLİZAN almayı unutursanız diğer alacağınız doza kadar bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

STILIZAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde drajeleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece STİLİZAN almaya devam etmeniz önemlidir.

STİLİZAN’ı aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi STILIZAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, STİLİZAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anafılaksi (dudaklarda, dil ve göz kapaklarında şişme,nefes alamama, döküntü, kaşıntı gibi şiddetli aleıjik reaksiyon),
 • Toplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer    embolisi    (akciğerdaki
 • damarlardan birine bir pıhtı gelerek tıkaması sonucu ansızın    soluksuz    kalma hissi,

  soluk alırken göğüste ağrı, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)

 • Kas ağrısı ile seyreden iskelet kasının tahrip olması
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, STİLİZAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan    kalkarken sersemlik hissi
 • ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)

 • Ciddi karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında    sararma ile ortaya çıkar)
 • Kalp ritminde bozulma, kalp durması
 • Kalbin normalden hızlı çarpması
 • Göğüs ağrısı veya göğüs ağrısında artış
 • İdrar yapmada zorluk
 • Bulanık görme
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu
 • Ağız, dil, kol ve bacak gibi uzuvların istemsiz hareketleri Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Seyrek yan etkiler

 • Kilo alımı
 • İştahsızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Işığa duyarlık reaksiyonu
 • Cilt reaksiyonları
 • Memeden süt gelmesi
 • Adet görmeme
 • Memelerin büyümesi
 • Halsizlik,
 • Sersemlik,
 • Kaslarda zayıflık,
 • Ayak bileklerinin su toplamasına bağlı şişmesi
 • Uykusuzluk
 • Çok seyrek yan etkiler

 • Kabızlık
 • Sık hastalıklara yakalanma
 • Kansızlık
 • Deride pigment artışı (deride kahverengi lekeler)
 • Ateş
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU