İlaç Ara

SUBITOL 10 mg 120 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
10.81 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
120
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

>

SUBİTOL şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

5 ml (1 ölçek) şurup, 50 mg oksolamin fosfat içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit, metil paraben (E218), ponso 4R (E 124), esans framboise, şeker, etil alkol ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SUBITOL nedir ve ne için kullanılır?

2. SUBITOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SUBITOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SUBITOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SUBITOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUBITOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer SUBİTOL’ün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

• Eğer mide hassasiyetiniz varsa yemekten sonra kullanınız. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ile yan etkiler genellikle önlenebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUBITOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yeterli çalışma bulunmadığından, SUBİTOL hamilelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren kadınlarda yeterli çalışma bulunmadığından, SUBİTOL emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

SUBİTOL, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

SUBITOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SUBİTOL, şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

SUBİTOL’ün içeriğindeki ponso 4R (E124), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. SUBİTOL’ün içeriğinde bulunan metil paraben (E218) aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

SUBİTOL az miktarda (her 5 m l’de 100 mg’dan daha az) etil alkol içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlarla tedavi görüyorsanız SUBİTOL’ü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.SUBITOL’in saklanması

SUBİTOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SUBITOL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.

Toprak Çenter, Ihlamur Yıldız Cad., No: 10 34353 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: (+090 212) 326 30 53 Fax : (+090 212) 236 87 29

Üretim Yeri: Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San ve Tic. A.Ş.

Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevkii – Adapazarı / SAKARYA Tel: (+090 264) 276 02 40 Fax : (+090 264) 276 02 15

tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.SUBITOL nedir ve ne için kullanılır?

• SUBITOL, etken maddesi oksolamin fosfat sayesinde solunum yollan mukozasının inflamasyonuna (iltihap, yangı) bağlı ateş, ağn ve tahrişi ortadan kaldıran; balgamı eritici etkisi ile salgılan sulandıran ve böylece öksürüğü sebebi ile birlikte tedavi eden bir ajandır.

• SUBİTOL, 120 mİ şurup içeren renkli cam şişede, 5 mflik ölçeği ile birlikte sunulur. Kırmızı berrak şurup görünümündedir.

• SUBİTOL, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlanna eşlik eden öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılabilir.

DEVAMINI OKU

3.SUBITOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde, 5 ml'lik 3

ölçek; 2 yaşından büyük çocuklarda ise 5 ml'lik 1 -2 ölçek günde 4 kere yemekten sonra kullanılır.

Doktorunuz SUBİTOL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır. Gereğinde eşit miktarda su ile sulandırılarak kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

2 yaşından küçük çocuklarda halüsinasyonlara neden olabileceğinden dolayı bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumları

Eğer SUBİTOL’ün etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SUBITOL kullanırsanız

Aşın doz durumunda baş dönmesi, renk solgunluğu, kusma ve heyecanlanma görülebilir. SUBİTOL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SUBITOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

SUBITOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SUBITOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SUBİTOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz ve/veya boğazda şişme (anjiyonörotik ödem [mukoza ve cilt altı dokularda meydana gelen ani şişme]),

• Nefes alma güçlükleri (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),

• Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SUBITOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çok ender olarak aşırı hassasiyeti olanlarda ürtiker (kurdeşen) görülebilir.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız mukozasında geçici his azalmasına sebep olabilir,

• Ender olarak özellikle hassas bireylerde aç kamına verilince bulantı, kusma, mide yanması ve bağırsak hareketlerinde artmaya sebep olabilir. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ve yemekten biraz sonra verilmesi ile bu durum genellikle önlenebilir,

• Nadiren, çocuklarda göz yanılsamasına sebep olabilir.

Bunlar SUBİTOL'ün hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU