İlaç Ara

SYNAX FORTE 550 mg 20 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
14.12 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SYNAX FORTE nedir ve ne için kullanılır?

2. SYNAX FORTE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SYNAX FORTE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SYNAX FORTE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SYNAX FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYNAX FORTE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

SYNAX FORTE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • • Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen etkileri en aza indirebilirsiniz.

 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir atımda ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulgulan ortaya çıkabilir. Ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide barsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir. Düşük doz asetilsalisilik asit veya mide barsak kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da almanız gerekecektir.
 • İltihaplı barsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın şiddetini arttırabileceğinden, ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlan dikkatli kullanınız. Daha önce mide barsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi (ishal, kusma, kilo kaybı) halinde doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanaması veya ülserasyon halinde SYNAX FORT kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Mide barsak hastalığınız varsa SYNAX FORT’u mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.
 • Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide barsak rahatsızlıklanmn sıklığı ve şiddeti, SYNAXFORT dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.
 • Ağızdan alman doğum kontrol haplan, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, asetilsalisilik asit gibi ülserasyon veya kanama riskini arttırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirse dikkatli olunuz.
 • Yaşlı hastalar, ciddi mide barsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda SYNAXFORT kullanmalıdır.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşın duyarlılık hallerinde SYNAX FORT kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
 • • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşın duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da asetilsalisilik asit duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanahilir

 • Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, SYNAX FORT böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımında azalmaya yol açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız SYNAX FORT dozunu azaltacaktır.
 • Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, SYNAX FORT, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır, (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşmtı, sanlık, kanun sağ üst kısmında ağn, nezle benzeri semptomlar) Sanlık ve hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Naproksen sodyum, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanım uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında SYNAX FORT tedavisine devam ediniz. SYNAX FORT kullanırken, kanama riskiniz yüksekse veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artış olabilir.
 • (E)

  •    SYNAX FORT kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.

 • Ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine karşı yüksek tansiyonun probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa SYNAX FORT kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince kanlanmamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Doktorunuz SYNAX FORT ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı) doktorunuz, SYNAX FORT ile uzun süreli tedaviniz için bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, SYNAX FORT hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyancı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağnsı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
 • Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.
 • “Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.”

  SYNAX FORTE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SYNAXFORT yemeklerden sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Naproksen sodyum, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  SYNAX FORT kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali ya da depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  SYNAX FORT ve ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.

  Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestiramin ile birlikte alırsanız SYNAX FORT’un etkisi gecikebilir.

  Naproksen sodyum, kanda, albümin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar ve asetilsalisilik asit gibi albümine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden doktorunuz SYNAX FORT dozunu ayarlayacaktır. Naproksen sodyum, trombosit olarak adlandırılan ve biraraya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin sodyum, trombosit olarak adlandırılan ve biraraya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı geciktirebilir.

  Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların etkisini azaltabilir.

  Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağh yan etkiler görülebilir.

  Varfarin (pıhtılaşmayı geciktiren bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında sindirim sisteminde kanama yapma üzerindeki etkileri artar.

  Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin ve takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek haşan riski artabilir.

  Mide ve ince bağırsak ülseri tedavisinde kullanılan mifepriston ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkisini azaltabilir.

  SYNAX FORT’un içinde bulunduğu ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğim şiddetlendirebilir, böbrekten atılımlannı etkileyerek kan konsantrasyonlarım arttırabilir.

  SYNAX FORT’un içinde bulunduğu ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HTV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili zidavudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıklan riskini arttırabilir.

  SYNAX FORT’un içinde bulunduğu ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde kullanılan SSRI’lar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemi kanama riski artmaktadır.

  Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.

  Hayvan çalışmalarında ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

  Probenesid (ürik asit atılımını arttıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksen sodyumun daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz. Naproksen sodyum, metotreksatm vücuttan atılımını azaltabilir ve metotreksatm yan etkilerinin görülmesine neden olabilir.

  Naproksen sodyum, mifepristonun etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 8-12 gün boyunca naproksen sodyum kullanmayınız.

  Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen sodyum ve diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek haşan riskini arttırabilir.

  Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçlan ile birlikte uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.SYNAX FORTE’in saklanması

  SYNAX FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYNAX FORTE’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYNAX FORTE’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/İSTANBUL

  Üretim Yeri:

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/İSTANBUL

  DEVAMINI OKU

  2.SYNAX FORTE nedir ve ne için kullanılır?

  • SYNAXFORT, beyaz renkli, oblong, çentikli ve film kaplı tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.
  • SYNAX FORT, ağrı ve iltihaba etkili (NSAI) ilaçlar grubundan ağrı kesici etkilere sahip
  • bir ilaçtır.    .

   SYNAXFORT;

  • Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,
  • El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,
  • Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,
  • Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici ve ağrı kesici olarak,
  • Akut kas iskelet (kemik) sistemi ağrılarında,
  • Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,
  • Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak, kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.SYNAX FORTE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  SYNAX FORT’un önerilen başlangıç dozu bir tablettir (550 mg), daha sonra 12 saatte bir tek tablet (550 mg) veya 6-8 saatte bir 275 mg ile devam edilir. Başlangıç günlük toplam dozu 1375 mg’ı ve daha sonra ise 2 tableti (1100 mg’ı) aşmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması az alabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır (65 yaş ve üzeri).

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek fonksiyon testlerinizde sonuçlarınız uygun değilse SYNAXFORT kullanmayınız.

  Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa SYNAX FORT kullanırken dikkatli olunuz.

  Eğer SYNAX FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SYNAX FORTE kullanırsanız

  Belirgin doz aşımı baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, mide yanması, hazımsızlık, kusma, mide barsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyuşukluk, sersemlik, kulak çınlaması, baygınlık ile kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak alınması durumunda mide boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla SYNAX FORT aldıktan 1 saat sonra aktif kömür uygulaması yapılmalı. Yetişkinlerde midenin yıkanması da düşünülebilir. Sıkça idrara çıkmanız önerilir. Doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol altında tutacaktır.

  SYNAX! FORT’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SYNAX FORTE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  SYNAX FORT ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi SYNAX FORTE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, SYNAX FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölfimfine başvurunuz:

  Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudaklann, ağzm veya boğazm yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,

  Kalp krizi (göğüs ağrısı), inme (kaslarda güçsüzlük, his kaybı, görme bozuklukları), Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),

  Baygınlık,

  Deri döküntüleri,

  Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Stevens-Johnson sendromu),

  Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),

  Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),

  Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit), Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması).

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SYNAX FORT’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bazı kan hücrelerinin eksikliği ile meydana gelen kansızlık hastalığı, kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasında rol alan trombosit sayısının azalması
 • Kandaki sodyum düzeyinin artması
 • Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk
 • Havale, koma, zihinsel fonksiyonların zayıflaması
 • Görme sinirinin ödemli iltihabı
 • Duyma bozukluğu, kulak çınlaması, baş dönmesi
 • Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı
 • Mide bağırsak rahatsızlık!an (hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma)
 • Terleme, saç dökülmesi, cilt problemleri ve deride döküntü, kabanklıklar
 • Kas ağnsı ve kas zayıflığı
 • Kadınlarda kısırlık
 • Üşüme hissi, ateşlenme, keyifsizlik
 • t


 • Ölümcül hepatit, sanlık (iştahsızlık, halsizlik, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kansızlık
 • Baş dönmesi, rehavet hali, başağnsı, ışığa hassasiyet, dikkat bozukluğu
 • Sersemlik hali
 • Sann
 • Görmede bulanıklık
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Midede ülser ve harabiyet, kusma, ishal, karın ağnsı, midede yanma, kabızlık
 • Kaşmtı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme, morarma
 • Böbrek rahatsızlıklan
 • Ödem, susuzluk hissi
 • Bunlar SYNAX FORT’un hafif yan etkileridir.

  Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkmtı verici boyutlardaysa, doktorunuzla temas kurunuz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU