İlaç Ara

SYNPITAN FORT 5 IU 3 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
11.56 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
3
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SYNPITAN FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. SYNPITAN FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SYNPITAN FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SYNPITAN FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SYNPITAN FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYNPITAN FORT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Sentetik oksitosine ya da SYNPİTAN FORTE’un içerisinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
 • Bebeğin başının büyüklüğü ile annenin leğen bölgesi arasında belirgin uyumsuzluk varsa
 • Bebeğin pozisyonunun uygun olmaması veya bebeğin yan gelmesi gibi pozisyonda değişiklik yapılmadan doğumun imkansız olduğu durumlar varsa
 • Çocuk veya anne için, fayda/risk değerlendirmesi sonucu gerekli görülen acil doğum müdahaleleri gerekiyorsa
 • Doğumun yakın olmadığı bir durumda bebeğin kalp sesleri bozulduysa,
 • Rahimin aşırı gerilimli olması durumunda
 • Kanda zararlı maddelerin aşırı artması ile belirgin bir durum (ağır toksemi) varlığı
 • Ağrıyı başlatmak için ilaç uzun süreli kullanıldığı durumlar
 • Normal doğumun yapılamadığı durumlar
 • Kordonun sarkması veya kordonun önden gelmesi
 • Plasentanın rahime anormal tutunması (plasenta previa) ve plasentadan bebeğe uzanan kordon damarlarının yerleşiminde bir bozukluk olan “vasa previa” varsa,
 • Plasentada ayrılma
 • Çoklu gebeliklerde olduğu gibi yırtılmaya karşı rahim direncinde bozulma veya rahimde gerginleşme varsa,
 • Polihidramniyoz (amniyon sıvısının hacminin fazla olması)
 • Fazla sayıda bebeğe birden gebelik
 • Klasik sezaryen dahil olmak üzere büyük cerrahi girişim sonucu oluşan rahim yarası varlığı
 • SYNPİTAN FORTE ayrıca oksitosine-dirençli rahim hareketsizliği, şiddetli pre-eklamptik toksemi (bu rahatsızlık yüksek tansiyon, idrarda protein çıkması ve vücutta şişlikler ile belirgindir) ve şiddetli kalp-damar bozukluklarında uzun süreli kullanılmamalıdır. SYNPİTAN FORTE’u doktor uygun görürse size uygulayacaktır.

  SYNPITAN FORT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  SYNPİTAN FORTE size doktor kontrolünde verilecektir. Herhangi bir istenmeyen durumun ortaya çıkması halinde duruma gerekli müdahalelerin yapılamayacağı yerlerde SYNPİTAN FORTE uygulanmamalıdır.

  Aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise SYNPİTAN FORTE kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz:

 • Daha önce sezaryen ameliyatı geçirdiyşeniz.
 • Son 6 saat içerisinde doğumu başlatmak için kullanılan diğer ilaçlardan herhangi biri (ör. prostaglandinler denilen ilaçlar) size verildiyse.
 • 35 yaşın üzerindeyseniz.
 • Yüksek tansiyon veya herhangi bir kalp rahatsızlığınız var ise.
 • Bir süre önce güçlü kasılan rahminiz şimdi daha güçsüz kasılmaya başladıysa.
 • Eğer doktorunuz basen bölgenizin küçüklüğü nedeniyle normal doğumun sizin için zor olabileceğini söylediyse.
 • Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse SYNPİTAN FORTE’u uzun süre kullanmamalısınız:

 • Tedaviye rağmen kasılmalarınız artmıyorsa.
 • Şiddetli pre-eklamptik toksemi denilen bir rahatsızlığınız var ise (bu rahatsızlık yüksek tansiyon, idrarda protein çıkması ve vücutta şişlikler ile belirgindir).
 • Kalp ve kan dolaşımı ile ilgili ciddi bir rahatsızlığınız var ise.
 • Eğer oksitosine karşı duyarlılığınız var ise şiddetli kasılmalar meydana gelebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SYNPITAN FORT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Sıvı tüketiminizi en aza indirmeniz söylenebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SYNPİTAN FORTE uygun şekilde kullanıldığında bebeğe zarar verecek bir etki göstermesi beklenmemektedir. SYNPİTAN FORTE, yeni doğan bebeğe zarar vermez.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  SYNPİTAN FORTE düşük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. SYNPİTAN FORTE, yeni doğan bebeğe zarar vermez.

  Araç ve makina kullanımı

  SYNPİTAN FORTE doğum sancılarına neden olabilir. Sancısı olan kadınların araç ve makine kullanmaması gerekir.

  SYNPITAN FORT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her 1 mLTik dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  SYNPİTAN FORTE ile birlikte aşağıdaki ilaçlan kullanırken dikkatli olunmalıdır:

 • Siklopropan veya halotan gibi solunum yoluyla kullanılan anestezi ilaçları SYNPİTAN FORTE’un etkisini azaltabilir ve tansiyon düşürücü etkisini artırabilir. Aynca bu ilaçlann birlikte kullanımları kalpte ritim bozukluklanna neden olabilir.
 • Peridural anestezi (omurga boşluğuna yapılan anestezi) sırasında veya sonrasında SYNPİTAN FORTE, sempatomimetik ilaçlar denilen ilaçlann damarları daraltıcı etkisini artırabilir.
 • Prostaglandin türü ilaçlar (hormon benzeri bir madde) ile birlikte SYNPİTAN FORTE kullanıldığında bu ilaçlar birbirlerinin etkisini artırabilmektedir.
 • 5.SYNPITAN FORT’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYNPITAN FORT’i kullanmayınız.

  Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYNPİTAN FORTE’u kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Deva Holding A.Ş.

  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

  No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: 0 212 692 92 92 Fax: 0 212 697 00 24

  İmal yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sok. No: 12 34020 Topkapı / İSTANBUL

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ

  İÇİNDİR

  İV oksitosin infüzyonu uygulanan bütün hastalar, bu ilaç hakkında geniş bilgiye sahip ve komplikasyonları tanıyabilecek sağlık personelinin gözetimi altında olmalıdır. Herhangi bir komplikasyon durumunda müdahale edebilecek doktorun bulunmadığı durumlarda oksitosin uygulaması yapılmamalıdır.

  SYNPİTAN FORTE parenteral yol (İV infüzyon) ile uygulanmaktadır.

  İV infüzyon, oksitosin ihtiva etmeyen bir çözelti ile başlatılmalıdır. Bazı çok özel haller dışında fizyolojik infüzyon çözeltileri kullanılmalıdır. İnfüzyon şişesi çalkalanarak çözeltilerin iyi karışması sağlanır (10 mlU/mL). Bu çözelti hastaya infüzyon hızı tam olarak kontrol edilerek (örneğin sabit bir infüzyon pompası ile) verilmelidir.

  DEVAMINI OKU

  2.SYNPITAN FORT nedir ve ne için kullanılır?

  SYNPİTAN FORTE, ampul içerisinde renksiz, karakteristik kokulu berrak çözelti şeklinde sunulan bir üründür. Yapay oksitosin hormonu içermektedir. Bu hormon rahimin kasılmasını sağlamaktadır. SYNPİTAN FORTE aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

  • Doğum başlangıcı veya doğum sırasındaki kasılma yetersizlikleri
  • Sezaryen ile doğumdan sonra (rahimin kısa sürede toplanmasını sağlamak için)
  DEVAMINI OKU

  3.SYNPITAN FORT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz durumunuza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  SYNPİTAN FORTE seyreltilerek damlalar halinde damardan enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise doktorunuz ile konuşmalısınız.

  Eğer SYNPİTAN FORTE ’urı etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SYNPITAN FORT kullanırsanız

  Doktorunuz SYNPİTAN FORTE’u doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uy gulamamalı siniz.

  SYNPITAN FORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz SYNPİTAN FORTE’u doğru şekilde almanızı sağlayacaktır.

  SYNPITAN FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  SYNPİTAN FORTE kullanımının ardından olumsuz bir etki beklenmemektedir. Doktorunuz durumunuzu takip edecektir.

  4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi SYNPITAN FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Rahimin ilaca karşı hassasiyeti kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle normalde düşük doz olarak nitelendirilen dozlarda da rahimde spazm (kasılma) ortaya çıkabilmektedir. Aşırı dozlar, rahimin aşırı uyarılmasına ve dolayısıyla bebekte sıkıntılar oluşmasına, boğulma ve ölüme sebep olabilir veya aşırı kasılmalar, yumuşak doku hasarı ve rahimin yırtılması ile sonuçlanabilir.

  Yüksek dozda SYNPİTAN FORTE büyük miktarlarda elektrolitsiz sıvı ile birlikte uzun süre, uygulandığı zaman annede ve bebekte sodyum azalmasına bağlı olarak “su zehirlenmesi” denilen bir duruma yol açabilmektedir. Bu durum, istemsiz kasılmalar, koma ve hatta annenin ölümü ile sonuçlanabilir. Su zehirlenmesinin belirtileri şunlardır:

 • Baş ağrısı, iştah kaybı, bulantı, kusma ve karın ağrısı.
 • Uyuklama/uyuşukluk, sersemlik, bilinç kaybı ve grand-mal tipi nöbetler (epilepsi benzeri nöbetler).
 • Kandaki elektrolit miktarında azalma.
 • Damar içine hızlı şekilde enjekte edildiğinde yüzde kızarma ile geçici ani hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü) ve refleks taşikardi (kalbin atım sayısında artma) gözlenebilir.

  SYNPİTAN FORTE bazen bulantı, kusma, kanama veya kalpte ritm bozukluğuna neden olmaktadır. Leğen bölgesinde hematom (kan birikimi) olabilir. Cilt döküntüleri ve solunum güçlüğü, tansiyonda düşme veya şoku içeren ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

  Aşağıda sıklıklarına göre verilen istenmeyen etkiler şu şekilde derecelendirilmiştir:

  Çok yaygın :    10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın :    10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın en az Tinde görülebilir.

  Yaygın olmayan :    100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın en az Tinde görülebilir.

  Seyrek :    1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın en az Tinde görülebilir.

  Çok seyrek :    10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

  Bilinmiyor :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Bağışıklık sistemi bozuklukları:

  Seyrek:    Solunum güçlüğü, tansiyonda düşme, şok dahil ciddi alerjik reaksiyonlar

  Sinir sistemi bozuklukları:

  Yaygın:    Baş ağrısı

  Kalp bozuklukları:

  Yaygın:    Taşikardi (kalbin atım sayısında artma), bradikardi (kalbin atım sayısında

  azalma)

  Yaygın olmayan: Kalpte ritm bozukluğu Sindirim sistemi bozuklukları:

  Yaygın:    Bulantı, kusma

  Deri ve deri altı dokusu bozuklukları:

  Seyrek:    Döküntü

  Ayrıca bebekte bildirilen yan etkiler şunlardır:

  Bradikardi (kalbin atım sayısında azalma), kalpte ritm bozuklukları, merkezi sinir sisteminde kalıcı harabiyet ve bebeğin ölümü, bebeğin yaşamsal faaliyetlerinin ölçülmesi için kullanılan Apgar puanında (yenidoğanın yaşamsal fonksiyonlarını ölçen puanlandırma sistemi) 5 dakika içinde düşme, yeni doğan sarılığı, retina (gözün ağ tabakası) kanamasıdır.

  DEVAMINI OKU