İlaç Ara

SYSTANE LUBRIKANT göz damlası 15 ml

Firma Bilgileri
Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
26.32 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
15
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KULLANMA TALİMATI

SYSTANE Lubrikant Göz Damlası, 15mL Göze damlatılarak uygulanır.

Etken Madde

1mL’de 4 mg polietilen glikol 400 ve 3 mg propilen glikol

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil guar, borik asit, sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür (dihidrat), magnezyum klorür (heksahidrat), çinko klorür, poliquad, sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SYSTANE LUBRIKANT nedir ve ne için kullanılır?

2. SYSTANE LUBRIKANT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SYSTANE LUBRIKANT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SYSTANE LUBRIKANT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SYSTANE LUBRIKANT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYSTANE LUBRIKANT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer SYSTANE’nin içerdiği maddelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise

SYSTANE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer gözde ağrı, görmede değişiklik, devamlı kızarıklık veya tahriş meydana gelir, bu durum daha kötüye gider ve 72 saatten fazla sürerse ilacın kullanımı kesilerek göz doktoruna başvurulmalıdır.

• Eğer çözelti renk değiştirir ve bulanık hale gelirse ürün kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SYSTANE LUBRIKANT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SYSTANE göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın hamile kadınlarda kullanımı ile ilişkili yeterli çalışmaları mevcut değildir, hamilelik sırasında kullanımında dikkatli olunmalıdır. SYSTANE, sadece gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. SYSTANE, sadece gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Diğer göz damlalarında da olduğu gibi, SYSTANE kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşma oluşabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer birden fazla göz ilacı kullanıyorsanız, iki uygulama arasında 5 dakika bırakınız.

5.SYSTANE LUBRIKANT’in saklanması

SYSTANE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYSTANE LUBRIKANT’i kullanmayınız.

Açıldığı tarih:

Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız. 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Eğer çözeltide bulanıklık veya renk bozukluğu fark ederseniz kullanmayınız. Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarlan Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805

Beykoz / İSTANBUL

Üretici: Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Camil Fabra, 58 08320 El Masnou Barselona / İSPANYA

DEVAMINI OKU

2.SYSTANE LUBRIKANT nedir ve ne için kullanılır?

SYSTANE, gözyaşının eksikliğine veya gözyaşının yapıca bozukluğuna bağlı ortaya çıkan göz yüzeyinin nemlenmesinin bozulduğu veya göz küresinin normal yerleşiminin değişerek (eksoftalmi, lagoftalmi) dış etkilere daha fazla maruz kaldığı durumlarda suni gözyaşı olarak kullanılan göz damlasıdır. Kuru göz rahatsızlıklarını tedavi etmek ve bu durumla ilgili yanma ve tahriş şikayetlerinin rahatlatılması amacı ile kullanılır.

15 mL'lik kendinden damlalıklı vidalı kapaklı koruma bantlı (DROP-TAINER) şişede sunulmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.SYSTANE LUBRIKANT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ğı için talimatlar:

İhtiyaç duyulduğunda rahatsız göz veya gözlere 1-2 damla üç basamakta uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

> Başınızı arkaya yatırın.

> Elinizi gözünüzün altına yerleştirin ve gözünüz ile alt göz kapağınızın arasında V şeklindeki kese görünene kadar yavaşça aşağıya çekin.

> Keseye bir veya iki damla damlatın.

Kirlenmesini ve mikrop bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu göz kapaklarına veya herhangi bir yere değdirmemeye dikkat edilmelidir.

Damla gözünüze gelmediğinde tekrar deneyiniz.

 Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur. Yaş

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer SYSTANE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYSTANE LUBRIKANT kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYSTANE LUBRIKANT kullanırsanız

SYSTANE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SYSTANE LUBRIKANT'i kullanmayı unuttuysanız

Endişelenmeyiniz, hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SYSTANE LUBRIKANT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

SYSTANE ile ilişkili herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU