İlaç Ara

SYSTRAL 15 mg 20 gr jel

Firma Bilgileri
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Satış Fiyatı
20.35 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SYSTRAL%1.5 Jel

Cilt üzerine, haricen uygulanır.

 • •  

  Etken Madde

         1 gram jelde 15 mg klorfenoksamin hidroklorür bulunur.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Sodyum dihidrojen fosfat      2H2O,      sodyum

 • monohidrojenfosfat.12H2O, hidroksietilselüloz, etil paraben sodyum (E215), propil paraben sodyum (E217), sodyum benzoat (E211), deiyonize su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. SYSTRAL nedir ve ne için kullanılır?

  2. SYSTRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. SYSTRAL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. SYSTRAL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.SYSTRAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SYSTRAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  •  Parabenler denilen maddelere ve/veya SYSTRAL’in içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise SYSTRAL kullanmayınız.

 • •  

  SYSTRAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SYSTRAL’in hamilelikte kullanımına ilişkin bilinen zararlı etkisi bulunmamakla birlikte hamileliğin ilk üç ayında geniş yüzeylere uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SYSTRAL emzirme döneminde meme bölgesine uygulanmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  SYSTRAL’in araç ve makine kullanımını üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

  SYSTRAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SYSTRAL’in içeriğinde bulunan etil paraben sodyum ve propil paraben sodyum alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  SYSTRAL’in içeriğinde bulunan sodyum benzoat, deriye, göze ve mukoz membranlara hafif derecede irritan (tahriş edici) olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  SYSTRAL’in diğer ilaçlar ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.SYSTRAL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYSTRAL’i kullanmayınız.

  Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYSTRAL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak Office Building Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul

  Üretim yeri: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 34010 Topkapı/İstanbul

  5

 • DEVAMINI OKU

  2.SYSTRAL nedir ve ne için kullanılır?

  SYSTRAL, renksiz ya da hafif sarımsı jel şeklinde bir üründür. Antihistaminikler denilen ilaç grubuna ait klorfenoksamin hidroklorür maddesini içermektedir. Bu ilaç aşağıdaki alerjik, kaşıntılı deri hastalıklarında, bölgesel olarak cilt yüzeyine uygulanmaktadır:

 • •  Böcek sokmaları,

 • •  Ürtiker (kurdeşen)

 • •  Egzema,

 • •  Güneş yanığı,

 • •  Yüzeysel yanıklar,

 • •  Deniz anası yanıkları

 • •  Donma sonucu oluşan alerjik durum

 • DEVAMINI OKU

  3.SYSTRAL nasıl kullanılır ?

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde SYSTRAL derinin hastalıklı ve kaşıntılı kısımlarına günde birçok defa sürülebilir.

  Belirtiler hafifleyinceye kadar uygulanır.

  Kullanım süresi 7 günü aşmamalıdır

  Uygulama yolu ve metodu

  SYSTRAL deri üzerine bölgesel olarak uygulanır. Uygulama sonrası hava geçiren bandajlar kullanılmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Eğer SYSTRAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SYSTRAL kullanırsanız

  Özellikle süt çocuklarında ve küçük çocuklarda ciddi yanıklar ve haşlanmalar gibi iltihabi değişiklikler bulunan geniş cilt alanlarına uygulandığında dozun aşılması söz konusu olabilir. Fazla doz kullanıldığında çocuklarda nadiren huzursuzluk, zihin bulanıklığı ve göz bebeğinde genişleme; yetişkinlerde ise yorgunluk ve ağız kuruluğu görülebilir. Bu belirtiler, ilacın bırakılmasıyla tamamen ortadan kalkar.

  SYSTRAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SYSTRAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  SYSTRAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, SYSTRAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa SYSTRAL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • •  Vücutta geniş alanlara uygulanma sonucu, ani gelişen hırıltılı nefes alma, nefes almada güçlük, göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücutta) gibi şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri

 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise SYSTRAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • •  Vücutta geniş alanlara uygulanma sonucu uyuşukluk

 • Bu SYSTRAL'in hafif yan etkisidir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU