İlaç Ara

TAMOL PLUS 250 mg/5 ml 150 ml süspansiyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
27.42 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TAMOL PLUS 250 mg/5 mi Süspansiyon

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir ölçek (5 ml) 250 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler

Ksantan zamkı, mikrokristal selüloz, metil paraben,    sorbitol    çözeltisi,

kristal sükroz, portakal esansı, sunset yellow (El 10), saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TAMOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. TAMOL PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TAMOL PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TAMOL PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TAMOL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TAMOL PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer parasetamol veya ilacm içeriğindeki diğer maddelere karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz

• Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa

TAMOL PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Anemi (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığı varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlev bozukluğu varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Çocuğunuzun vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken (37 haftadan önce) doğmuş ise,
 • • Sizde ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,

 • Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,
 • • Propantelin ve metoklopramid gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullamyorsamz,

  • Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid,    fenobarbital,

  fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin    gibi ilaçlar

  kullamyorsamz,

 • San kantaron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız.
 • 3-5 gün içinde yeni semptomlann (belirtilerin) oluşması ya da ağnnın ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

  TAMOL PLUS, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TAMOL PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TAMOL PLUS’ın hamilelikte kullamm güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TAMOL PLUS’ın emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  TAMOL PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Aşın duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TAMOL PLUS’ın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Öm: Propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Öm: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Öm: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

  • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlannın (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.TAMOL PLUS’in saklanması

TAMOL PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız.

TAMOL PLUS sulandırılmadan kullanılır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TAMOL PLUS’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

KüçükbakkalkÖy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad.

N:2 34750 Kadıköy/İstanbul

Üretici:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9. Cad. No:l 41400 Gebze/Kocaeli

tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.TAMOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

TAMOL PLUS, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde her bir ölçeğinde (her 5 mTde) 250 mg parasetamol içeren, ağn kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. TAMOL PLUS 150 ml renkli cam şişede sunulmaktadır.

TAMOL PLUS, hafif ve orta şiddetli ağnlar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır. Aynca baş ağrısı, migren, nevralji (ağnlı bir durum), diş ağnsı, diş çekme ağnsı, boğaz ağnsı, romatizmal sızı ve ağnlar, grip, ateş ve ateşle birlikte soğuk algınlığının belirtilerine yönelik tedavide kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.TAMOL PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

12 yaşm altındaki çocuklar:

6-12 yaş arası: 5-10 ml (1-2 ölçek; 250-500 mg parasetamol). Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralıklar bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

En fazla günde 40 ml (8 ölçek) TAMOL PLUS (2 gr parasetamol) kullanılabilir.

12 yaşın üzerindekiler ve yetişkinler: Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için tavsiye edilir.

En uygun parasetamol dozu 500 mg-lgr arasındadır (10-20 ml; 2-4 ölçek), günlük en fazla doz 4 gr parasetamolü aşmamak kaydıyla, bu doz her 4 saatte bir tekrarlanabilir.

Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

Yaş

Doz

6-12 yaş arasında

1-2 ölçek (5-10 ml)

12 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde

2-4 ölçek (10-20 ml)

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır. TAMOL PLUS’ın koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız.

TAMOL PLUS sulandırılmadan kullanılır. Hekim TAMOL PLUS’ın seyreltilmesini önerdiği takdirde yerine TAMOL Pediatrik Şurup kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler için TAMOL Pediatrik Şurup kullanınız.

Yaşlılarda kullanımı

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat doz kuvveti ve sıklığı zayıf, hareketsiz yaşlılarda azaltılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Hafif ve orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer TAMOL PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TAMOL PLUS kullanırsanız

Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. TAMOL PLUS aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

TAMOL PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TAMOL PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TAMOL PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TAMOL PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:


10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastamn birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa TAMOL PLUS'ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşın duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TAMOL PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Yaygın olmayan yan etkiler

• Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, aleıjik (aşın duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşın duyarlılık (eritema multiforme)

• Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

Seyrek görülen yan etkiler

• Kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)

• El, ayak, yüz ve dudaklann şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

• Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

• Bulantı, kusma, ishal, karın ağnsı

• Karaciğer haşan

Bilinmiyor

• Merkezi sinir sisteminde uyanlma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU