İlaç Ara

TARGET 6/50 mg 30 kapsül

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
151.55 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TARGET 6 mg / 50mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kapsül 6 mg olanzapin ve 50 mg fluoksetin içermektedir.

Yardımcı maddeler

Prejelatinize nişasta(1500), dimetikon(350 CS). Kapsül kdıfı bileşeni : Sarı demir oksit, jelatin, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TARGET nedir ve ne için kullanılır?

2. TARGET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TARGET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TARGET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TARGET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TARGET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer, olanzapin veya fluoksetin’e veya TARGET’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktomnuza danışınız.

• TARGET, ciddi ilaç etkileşimleri olabileceğinden bir diğer antidepresan sınıfına dahil olan MAOİ (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile birlikte kullanılmamalıdır. TARGET, MAOİ kesildikten sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. TARGET kesildikten sonra bir MAOİ’ne başlamadan önce en az 5 hafta beklenmelidir.

– Kalpte ritm bozukluklarına neden olabileceğinden, pimozid (şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanılmamalıdır.

– Tiyoridazin (şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaç) düzeylerinde yükselme potansiyeli nedeniyle tiyoridazin ile birlikte kullanılmamalıdır. TARGET kesildikten sonraki 5 hafta içinde tiyoridazin kullanılmamalıdır.

TARGET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bu tip ilaçlar çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde intihar düşünce ve davranışı riskini artırmıştır.

• Bu tip ilaçlar bunamaya bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm ve felç riskini artırmaktadır

• Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer TARGET verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktomnuza bildiriniz.

• Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

• Bu tip ilaçlar kan şekerinizde ve kan yağlarınızda artışa neden olabilir.

• Bu tip ilaçlar memeden süt gelmesi,adet görememe, memenin büyümesi vecinsel güçsüzlük gibi şikayetlere neden olabilir.

• Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, TARGET ’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

• Diyabet (şeker hastalığı)

• Kalp hastalığı

• Karaciğer veya böbrek hastalığı

• Epilepsi (sara hastalığı)

• Sindirim sisteminde kanama

• Yutma güçlüğü

• Hastalık belirtilerinin kötüleşmesi ve intihar düşünceleri

• Kan lipid (yağ) düzeylerinde yükselme

• Kilo alma

• Mani belirtilerinin ortaya çıkması

• Kalp atım hızında artma, azalma,

• Senkop (bayılma)

• Tansiyonda düşme

• İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

• Anormal kanamalar

• Alerjik reaksiyonlar ve döküntü

Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktomnuza söylemelidir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktomnuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir. “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktomnuza danışınız.”

Çocuklar

TARGET, 18 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

TARGET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TARGET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

likte alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktomnuza danışmadan TARGET’i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TARGET anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

TARGET’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir dummda araç ve makine kullanmayınız. Doktomnuza danışınız.

TARGET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TARGET’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TARGET’i kullanırken sadece doktomnuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız.

TARGET, ciddi ilaç etkileşimleri olabileceğinden bir diğer antidepresan sınıfına dahil olan MAOİ (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile birlikte kullanılmamalıdır. TARGET, MAOİ kesildikten sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. TARGET kapsül kesildikten sonra bir MAOİ’ne başlamadan önce en az 5 hafta beklenmelidir.

Kalpte ritm bozukluklarına neden olabileceğinden, pimozid (şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaç) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Tiyoridazin (şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaç) düzeylerinde yükselme potansiyeli nedeniyle tiyoridazin ile birlikte kullanılmamalıdır. TARGET kesildikten sonraki 5 hafta içinde tiyoridazin kullanılmamalıdır.

TARGET’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla (anksiyolitikler), uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı bu ilaçların etkilerini artırabilir.

Tansiyon düşürücü ilaçların etkisi artabilir.

Haloperidol, klozapin (antipsikotik ilaçlar)’ın etkisini artırabilir.

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç)’in etkisi ve kan düzeyleri yükselebilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktomnuzu bilgilendirmelisiniz.

Sumatriptan (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar), fluvoksamin (antidepresan), non -steroid antiinflamatuar ilaçlar (ağrı, ateş iltihaba etkili ilaçlar) kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktomnuza özellikle söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.TARGET’in saklanması

TARGET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TARGET’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TARGET’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi,Eski Büyükdere Caddesi.No:4 34467 Maslak/S arıyer/İstanbul Tel: (0212) 366 84 00 Faks: (0212) 276 20 20

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No:3 Hadımköy /İstanbul Tel: (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52

DEVAMINI OKU

2.TARGET nedir ve ne için kullanılır?

TARGET, 30 ve 90 kapsüllük ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

TARGET erişkinlerde

• Bipolar I Bozukluk (Bipolar I bozukluk: manik-depresif bozukluk; mani atakları

sırasında aşırı neşeli, coşkulu, bazen öfkeli bir duygudurum içinde düşünce, konuşma ve hareketlerde hızlanma ile aşırı güçlülük fikirlerinin hakim olduğu, depresif dönemlerde ise derin üzüntülü bir duygudurum içinde düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ile değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsar duygu ve düşüncelerini içeren bir mhsal hastalıktır.) ile ilişkili depresif atakların kısa süreli tedavisinde

• Tedaviye dirençli depresyon (yeterli süre ve dozda farklı depresyon tedavisinde

kullanılan ilaçlarla 2 ayrı tedavi denemesine yanıt vermeyen depresyon)’un kısa süreli tedavisinde endikedir.

DEVAMINI OKU

3.TARGET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

TARGET’i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktomnuz kaç tane TARGET kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. TARGET günde bir kez akşamları, genellikle tek doz olarak verilir. Ancak hekiminiz dozu dummunuza göre artırabilir. Belirtilerinizin tekrar görülmesi dummunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe TARGET kullanmayı bırakmayınız.

TARGET’i doktomnuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız.

Kapsüllerinizi her gün aynı zamanda alınız. Kapsülü yemekler ile birlikte ya da tek başma almanız fark etmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu

TARGET ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

TARGET 18 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer TARGET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TARGET kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla TARGET kullanırsanız

TARGET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TARGET'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TARGET'i kullanmayı unuttuysanız

TARGET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde kapsülleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece TARGET kapsül almaya devam etmeniz önemlidir.

TARGET kapsülü aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave somlarınız olursa doktorunuza ve eczacınıza somnuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TARGET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TARGET’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

• Kalpte ritim bozukluğu

• Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantdı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi

“Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TARGET’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.”

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Pankreas iltihabı

• Sindirim sisteminde kanama

• Barsak tıkanması

• Kanda akyuvar sayısında azalma

• Gırtlak spazmı

• Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)

• Tedavinin erken döneminde yatar yada oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma

• Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)

• Uzamış ve/veya ağrılı penis sertleşmesi

• İdrar yapmada zorluk

“Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.”

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Yaygın yan etkiler

• Boyunda sertlik, kasılma

• Işığa aşırı duyarlık reaksiyonu

• Damarlarda genişleme

• İshal

• Deride morarma

• Kilo artışı

• Kilo kaybı

• Unutkanlık

• Tat almada bozukluk

• Meme ağrısı

• Sık idrara çıkma

• Dikkat dağınıklığı

• Ağız kumluğu

• Bitkinlik

• Uykuya eğilim

• İştah artışı

• Ayak bileklerinde şişme

• Ellerde titreme

• Görmede bulanıklık Yaygın olmayan yan etkiler

•    Gastrit (mide mukozasında iltihap)

• İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu

•    Bulantı

•    Kusma

•    Midede yara

•    Kansızlık

•    Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)

•    Ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)

•    Konuşma veya dil ile ilgili bozukluk

•    Duygusal değişkenlik

•    Aşırı neşe

•    Hareketlerde yavaşlama

•    Hareket bozukluğu

• Bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılmaları

•    Buran kanaması

•    Saç dökülmesi

•    Kura cilt

•    Kaşıntı

•    Kura göz

• Göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu

•    Adet görememe

•    Kadınlarda göğüslerden süt gelmesi

•    Adet sıklığında azalma

•    Adet dışı görülen kanama

• İdrarın idrar torbasında birikmesi

• Ani işeme hissi

• İşemede bozulma Nadir yan etkiler

• Karaciğerde yağlanma

• Ciltte morarma

• Kanda bilirubin artışı

• Kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) artışı

• Gut (damla hastalığı)

• Kemik erimesi

• Hareketlerde artma

• Cinsel istek artışı

• Deride soyulmayla giden bir cilt hastalığı

• Memede şişme

Bunlar TARGET'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU