İlaç Ara

TERMACET PLUS 250 mg/5 ml 150 ml süspansiyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
12.4 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TERMACET 250 mg / 5 ml Plus Süspansiyon

Ağız yoluyla kullanılır

Etken Madde

Her 5 ml süspansiyonda 250 mg Parasetamol

Yardımcı maddeler

Avicel RC591. Ksaııtan zamkı, Metil paraben. trisodyum sitrat dihidrat, sitrik asit, sorbitol solüsyonu, şeker, propilen glikol, polisorbat 80, span 60. sunset yellow E 110, portakal esansı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TERMACET PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. TERMACET PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TERMACET PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TERMACET PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TERMACET PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERMACET PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzda:

• Parasetamol veya süspansiyondaki maddelerden herhangi birine karşı alerji

• Hepatit, siroz, sarılık gibi bir karaciğer hastalığı

• ilerlemiş böbrek yetmezliği

• Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanımı

• ‘Glikoz-6-fosfat dehidrojenaz enzim (G6PD) eksikliği denen bir kan hastalığı

• İlerlemiş akciğer hastalığı

• Kalp hastalığı varsa

TERMACET PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

• Çocuğunuzda karaciğer veya böbrek hastalığı varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TERMACET PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• İlacın yüksek miktarda karbonhidrat (un. şeker) içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir.

Hamilelik

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• İlacınızın hamilelikte kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir. Parasetamol hamilelikte doktor önerisi ile ve yarar / zarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

• TERMACET’i alan hastaların motorlu araç veya makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

TERMACET PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TERMACET Avicel RC591, Ksantan zamkı, Metil paraben, trisodyum sitrat dihidrat, sitrik asit, sorbitol solüsyonu, şeker, propilen glikol, polisorbat 80, span 60, sunset yellow E 110, portakal esansı içerir.

Etkisi bilinen yardımcı maddeler: Propilen glikol, alkol benzeri semptomlara neden olabilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransımz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. TERMACET’in her 5 ml’si 42.500 g şeker içerir. Bu durum, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Sunset yellow E 110 alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Kumarin ve indandion sınıfı kan pıhtılaşmasını Önleyici ilaç alıyorsanız, yüksek dozda TERMACET almanız halinde protrombin zamanı tayini yapılarak sonuçlarına göre kan pıhtılaşmasını önleyici ilacın dozu ayarlanmalıdır.

• TERMACET’in, barbituratlar. primidon gibi parasetamol metabolizmasını hızlandıran ilaçlar klinik etkinliğini azaltabilir.

• Karbamazepin, fenitoin, barbituratlar. primidon. rifampisin gibi ilaçlar parasetamolün metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltır ve zehirli ara ürün oluşumunu hızlandırır.

• Makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler gibi karaciğere zararlı ilaçlar parasetamolün karaciğere zararlı etkisini artırır.

• Kumarin ve indandion sınıfı pıhtılaşmayı önleyici ilaçlarla birlikte yüksek dozda parasetamol kullanılması pıhtılaşmayı Önleyici etkiyi arttırır. Bu durumda sık sık protrombin zamanı tayinleri yapılarak, gerekiyorsa pıhtılaşmayı önleyici ilaçların dozu ayarlanmalıdır. Ancak parasetamol kısa süreli olarak normal dozda kullanılıyorsa ve kronik olarak günde 2 gramın altında kullanılıyorsa buna gerek yoktur.

• Salisilat ve parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması, analjezik nefropati olarak bilinen böbrek üzerine zararlı etkiyi arttırır.

• Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması böbrek üzerine zararlı etki riskini arttırır.

• Diflunisal, parasetamolün kan derişimlerini %50 arttırır ve karaciğere zararlı etki riskinin fazlalaşmasına neden olur.

• Probenesid, parasetamol 1 e birlikte verildiğinde parasetamolün kandan uzaklaşması azalır, yan ömrü uzar.

• Parasetamolün verilmesinden sonra bir saat içinde kolestiramin adlı ilaç verilirse parasetamolün emilimi azalır.

• Metoklopramid ve domperidon tipi mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar parasetamol emilimini hızlandırır.

Bitkisel ürünlerle etkileşim

• Hibiscus (bamya çiçeği)’un parasetamolün plazma konsantrasyonlarını azalttığı bildirilmiştir. Bunun klinik önemi bilinmemektedir.

• Parasetamol hepatotoksik potansiyeli olan ekinazva (Echinacea augustifolia). kava (.Piper methysticum) ve salisilat içeren söğüt (Salix alba) ve çayır güzeli (Spiraea ulmaria) gibi bitkisel ürünlerle birlikte alındığında hepatotoksisite riski artabilir.

• Parasetamol antitrombosit etkileri olan gingko (Gingko biloba). ginseng (Panax ginseng). sarımsak (Allium sativum ). yaban mersini.(Vaccinium myrtiüis). kasımpatı (Chıysanlhemum parihenium) ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.

• Parasetamol kumarin içeren san papatya {Ânthemis nobilis) , atkestanesi (Aesculus hippocastaneum), çemenotu (Trigonella foenum graecum). kızıl yonca (Trifolium pratense) ve demirhindi (Tamarindus indicus ) ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.

• Meryem ana dikeni {Silybum marianum) : Bu bitkiden hazırlanan silimarin kompleks flavonoidlerin bir karışımıdır. Deneysel olarak sıçanlarda karaciğer glutatyon düzeyini arttırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.TERMACET PLUS’in saklanması

TERMA CET 7 çocukların göremeyeceği. erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altında (oda sıcaklığında). ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TERMACET PLUS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TERMACET PLUS’i kullanmayınız.

Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. Toprak Center, Ihlamur Yıldız Cad., No: 10, 34353 Beşiktaş / İSTANBUL

liretim Yeri:

Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevkii – Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.TERMACET PLUS nedir ve ne için kullanılır?

TERMACET 100 ml cam şişede 250 mg !5 ml parasetamol içeren kullanıma hazır süspansiyondur.

TERMACET ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

Baş ve diş ağrıları, migren, kas ağrısı, sinir ağrısı, kas-iskelet sistemi, travma (darbe) ve ameliyat sonrası ağrılarda ağrı kesici olarak.

Nezle, grip, akut yutak yangısı (iltihap) , sinüzit, ortakulak yangısı (iltihap) ve diğer akut ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.TERMACET PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• TERMACET çocuklarda, yemeklerden önce ya da sonra çocuğun yaşı ve kilosu göz önüne alınarak 1 ila 1 3A ölçek arasında kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

• TERMACET sadece ağızdan kullanım içindir.

• Yemeklerden önce ya da sonra ve ya yemeklerle birlikte ölçek kaşığı ile kullanılabilir.

• Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Çocuklarda kullanımı

Bir defada verilecek doz

Hastanın Yaşı Bu yaşın ortalama Vücut ağırlığına Verilecek Ölçeğin içerdiği

vücut ağırlığı göre hesaplanan ölçek sayısı parasetamol parasetamol dozu

6 yaş

21 kg

252 mg

1 ölçek

250 mg

7 yaş

24 kg

288 mg

1 % ölçek

312.5 mg

8 yaş

26 kg

312 mg

1 'A ölçek

312.5 mg

9 yaş

30 kg

360 mg

1 V2 ölçek

375 mg

10 yaş

32 kg

384 mg

1 Vi ölçek

375 mg

11 yaş

35 kg

420 mg

1 3/4 ölçek

437 mg

12 yaş

36 kg

432 mg

1 Va ölçek

437 mg

12 yaşından büyüklerde erişkin dozu kullanılır. Bu dozlar gerektiğinde 4 saat ara ile tekrarlanabilir.

Ölçekteki işaretlere kadar süspansiyon sıvısı doldurulduğunda elde edilecek parasetamol dozu aşağıdaki şemada gösterilmiştir: 1 ölçek 250 mg parasetamol V* ölçek 187.5 mg parasetamol y2 ölçek 125 mg parasetamol !4 ölçek 62.5 mg parasetamol

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel Kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan TERMACET'i kullanmayınız.

Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek hastalığınız varsa doktorunuzun önerdiği doz şemasını uygulayınız.

Aşağıdaki durumlarda ilacın kullanılması, yeniden değerlendirilmelidir:

• İlaç ağrı için almıyorsa (romatizma ağrıları dahil) : Erişkinlerde ağrı 10 gün içinde, çocuklarda 5 gün içinde geçmezse, hastalık ağırlaşırsa, yeni belirtiler ortaya çıkarsa veya ağrılı bölge kızarıp şişerse,

• İlaç ateş için almıyorsa: Ateş 3 günden fazla sürerse, hastalık ağırlaşırsa veya yeni belirtiler ortaya çıkarsa,

• İlaç farenjit (boğaz ağrısı) için alınıyorsa: Farenjit ağrısı 2 günde geçmezse veya ateş. baş ağrısı, deri döküntüsü, bulantı ve kusma varsa.

Eğer TERMACET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TERMACET PLUS kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla TERMACET PLUS kullanırsanız

TERMACET PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

TERMACET PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TERMACET PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TERMACET'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri

• Yüz, dil, boğazda şişme

• Nefes darlığı, hırıltılı soluma

• Kan basıncında (tansiyonda) aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin TERMACET'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı, gaz ve şişkinlik, ishal, kabızlık, kusma

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, parestezi (el ve/veya ayakta uyuşmalar)

• Üst solunum yollan enfeksiyonu

• El ve/veya ayakta şişme (ödem)

• Halsizlik, denge bozukluğu

• Ateş, yorgunluk

• Hafif deri döküntüsü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

• Hafif bulantı

• İshal,

• Halsizlik

Bunlar TERMACET'in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya durdurulduğunda yok olur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU