İlaç Ara

THIOSPA 8 mg 20 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı
34.09 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

THİOSPA18 mg Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 8 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, nişasta, jelatin, talk, sukroz, stearik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. THIOSPA nedir ve ne için kullanılır?

2. THIOSPA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. THIOSPA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. THIOSPA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.THIOSPA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

THIOSPA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

• Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,

• Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagülan kullanıyor iseniz,

• Gebelikte ve emzirme döneminde İseniz

Ayrıca, Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

THIOSPA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,

• İlacm kullanımı sırasında ishal görülür ise.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

THIOSPA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

THIOSPA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

THIOSPA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir THİOSPA 8 mg tablette 102.25 mg laktoz ve 30 mg sukroz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

• THİOSPA’nın kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

• Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız

THİOSPA’yı kullanmayınız.

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.THIOSPA’in saklanması

THİOSPA’yt çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THIOSPA’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz THIOSPA’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780. Lüleburgaz Tel: (0 288)427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

1

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

• Baygınlık (vazovagal senkop),

• Deri döküntüleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

DEVAMINI OKU

2.THIOSPA nedir ve ne için kullanılır?

THİOSPA 8 mg tiyokolşikosid içeren, 20.14 ve 10 tabletlik blister ambalajlar halinde bulunur.

THİOSPA, açık sarı, yuvarlak, bir yüzü çentikli, diğer yüzü “S” yazılı bir tablettir. THİOSPA esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.THIOSPA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Bir tablet (8 mg tiyokolşikosid) günde 2 kez, yani bir günde en fazla 2 tablet (16 mg tiyokolşikosid) yemeklerden sonra alınız.

• Normalde THİOSPA 8 mg tablet ile tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu

• THİOSPA sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.

• Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız (ömeğin, bir bardak su ile)

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz THİOSPA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

THtOSPA’nın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

THİOSPA’nın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer THİOSPA ’mın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THIOSPA kullanırsanız

THİOSPA dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

THIOSPA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

THIOSPA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bu I unmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi THIOSPA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, THİOSPA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin THİOSPA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sersemlik, uyuklama hali

• Kaşıntı,

• Deri döküntüleri

• Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı

• Kusma

• İshal

• Mide ağnsı

Bunlar THİOSPA 'nin hafif yan etkileridir..

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU